Dokument & lagar (949 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:583 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:583 Adoptioner från Thailand och jämställdhetsbonus Socialminister Göran Hägglund Lennart Axelsson har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att säkerställa att även föräldrar som adopterar barn från Thailand ges de rättigheter som alla andra föräldrar har i fråga om rätten

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:582 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:582 Samverkan kring ungdomar som avbryter gymnasiestudierna Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Esabelle Dingizian har frågat mig om jag har för avsikt att ta ett initiativ för att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna för att bättre bemöta de ungdomar som

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:576 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:576 Framtiden för Neuronprojektet Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de svenska skattemedel som investerats i projektet Neuron fortsatt ska förvaltas på bästa sätt. Neuron är ett projekt mellan sex europeiska länder

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:575 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:575 Patientinformation inom vård och omsorg Socialminister Göran Hägglund Laila Olsen har frågat barn- och äldreminister Maria Larsson vilka insatser hon planerar för att säkra ett effektivt patientinformationsutbyte mellan den kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården. Arbetet

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Laila Olsen (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:574 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:574 Åtgärder mot brister i producentansvaret Miljöminister Andreas Carlgren Jennie Nilsson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att se till att producentansvaret förbättras och återvinningsmålen åter blir styrande. Ett av huvudsyftena med att införa producentansvaret var

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:573 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:573 Försörjning av läkemedel till sjukvårdsinrättningar Socialminister Göran Hägglund Phia Andersson har frågat mig hur jag avser att säkerställa att patienter inte blir utan läkemedel om överprövningar av upphandlingar drar ut på tiden så att avtalen med tidigare leverantörer löper

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Phia Andersson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:572 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 15 juni Svar på fråga 2010/11:572 Arbetslöshet bland unga vuxna med utländsk bakgrund Statsrådet Erik Ullenhag Maria Stenberg har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att minska den höga arbetslösheten bland utrikes födda unga vuxna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det

Svarsdatum: 2011-06-15 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:39

2010/11:39, Onsdagen den 15 juni 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Statssekreterare Bettina Kashefi Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning den 7 mars 2011 Information

2011-06-15

Kallelse och föredragningslista 2010/11:37 EU-nämndens sammanträde 2011-06-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:37 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-14 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Transport, telekommunikation och energi transport Statssekreteraren Carl von der Esch Återrapport från möte i rådet den 31 mars Information och samråd inför

2011-06-14

Svar på skriftlig fråga 2010/11:570 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 14 juni Svar på fråga 2010/11:570 Länsstyrelsernas bilinköp Statsrådet Stefan Attefall Agneta Gille har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder när det gäller policyn för länsstyrelsernas bilinköp. Regeringen har inte utfärdat några regler eller någon policy som gäller just för länsstyrelsernas bilinköp.

Svarsdatum: 2011-06-14 Frågeställare: Agneta Gille (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:562 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 14 juni Svar på fråga 2010/11:562 Oljeutvinning på Gotland Närings- och energiminister Maud Olofsson Gustav Fridolin har frågat mig om jag är beredd att låta utreda frågan om förbud mot utvinning av fossila bränslen i Sverige. Frågan är ställd mot bakgrund av oron för fossila bränslen och att Bergmästaren nyligen

Svarsdatum: 2011-06-14 Frågeställare: Gustav Fridolin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:559 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 14 juni Svar på fråga 2010/11:559 Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge Närings- och energiminister Maud Olofsson Jens Holm har frågat mig på vilket sätt jag kommer att verka för att Norge presenterar en analys av hur mycket norsk vattenkraft som förväntas omfattas av systemet. För närvarande pågår förberedelser

Svarsdatum: 2011-06-14 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:551 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 14 juni Svar på fråga 2010/11:551 Elmarknadsinspektionen och elnätsbolagen Närings- och energiminister Maud Olofsson Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av Energimarknadsinspektionens agerande. Bakgrunden till frågan är Energimarknadsinspektionens arbete med att

Svarsdatum: 2011-06-14 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:38

2010/11:38, Tisdagen den 14 juni 1 Transport, telekommunikation och energi transport Statssekreterare Carl von der Esch Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi transport den 31 mars 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation

2011-06-14

Svar på skriftlig fråga 2010/11:569 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 9 juni Svar på fråga 2010/11:569 Skatteregler, jobben och den nya sjöfarten Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta i fråga om det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och andra skatteregler för att bibehålla och utvidga svensk sjöfart samt skapa fler arbetstillfällen.

Svarsdatum: 2011-06-09 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:568 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 9 juni Svar på fråga 2010/11:568 Sjöfartsstöd Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Anders Karlsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta i fråga om sjöfartsstödet för att behålla och utvidga svensk sjöfart samt skapa fler arbetstillfällen. Sjöfartsstöd utgår enligt förordningen 2002:770 om sjöfartsstöd

Svarsdatum: 2011-06-09 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Kallelse och föredragningslista 2010/11:36 EU-nämndens sammanträde 2011-06-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-08 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Transport, telekommunikation och energi energi Statssekreteraren Daniel Johansson Återrapport från möte i rådet den 27 februari Återrapport från extra möte

2011-06-08

Svar på skriftlig fråga 2010/11:571 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:571 Kunskap om barnsexhandel inom utlandsstyrkorna Försvarsminister Sten Tolgfors Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vilken utbildning och kunskap jag anser att de svenska utlandsstyrkorna ska ha inom detta område innan de reser ut på sina missioner för att kunna stå upp och

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:567 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:567 EHEC-smittan och livsmedelskontrollen Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Pyri Niemi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka möjligheter till en förstärkt livsmedelskontroll och livsmedelsspårning inom EU som säkerställer att hälsofarliga livsmedel inte säljs

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Pyry Niemi (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:566 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:566 Villkoren för lönebidrag Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Ylva Johansson har frågat mig om jag är beredd att ändra villkoren för lönebidragsanställda genom att ändra kraven i enlighet med Arbetsförmedlingens önskemål. Frågan har ställts mot bakgrund av uppgifter i massmedierna

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Ylva Johansson (S)