Dokument & lagar (949 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:565 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:565 Arbetslöshet bland unga som är födda utomlands Statsrådet Erik Ullenhag Esabelle Dingizian har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en fördjupad analys av arbetslöshet bland unga utlandsfödda, så att relevanta insatser kan komma till stånd. Ungdomsarbetslösheten, inte minst

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:564 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:564 Oseriösa arbetsgivare inom fas 3 Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag planerar för att lösa problemet med att arbetslösa utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Intentionen med jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas,

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:563 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:563 Partiklar i Förbifart Stockholms tunnlar Miljöminister Andreas Carlgren Johan Löfstrand har frågat mig om jag kände till att man räknade med så extremt höga partikelhalter i Förbifart Stockholms tunnlar när regeringen beslutade att ge projektet tillåtlighet enligt miljöbalken

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:561 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:561 GMO-potatisen amflora Miljöminister Andreas Carlgren Jens Holm har frågat mig om jag avser att följa försiktighetsprincipen och därmed verka för ett stopp för ytterligare odling av GMO-potatisen amflora. Potatisen är inte en matpotatis utan är en så kallad stärkelsepotatis och

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:560 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 8 juni Svar på fråga 2010/11:560 Styrelsekörkort i staten Statsrådet Peter Norman Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att verka för att införa styrelsekörkort i staten. Regeringens mål är att styrelserna ska ha hög kompetens som är väl anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och framtida

Svarsdatum: 2011-06-08 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:37

2010/11:37, Onsdagen den 8 juni 1 Transport, telekommunikation och energi energi Statssekreterare Daniel Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi energi den 27 februari 2011 Återrapport från extra möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation

2011-06-08

utskottsdokument 2010/11:293DFB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-06-07 TID 11.0012.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 13 och 14 Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga

2011-06-07

Svar på skriftlig fråga 2010/11:557 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 7 juni Svar på fråga 2010/11:557 Minskat trafikarbete för att nå miljömål Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Jens Holm har frågat mig vilka åtgärder jag avse att vidta för att miljömålen nås genom att minska det totala trafikarbetet i Stockholm. Min utgångspunkt är att resor och transporter bidrar till en positiv

Svarsdatum: 2011-06-07 Frågeställare: Jens Holm (V)

Kallelse och föredragningslista 2010/11:35 EU-nämndens sammanträde 2011-06-01

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-01 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Socialminister Göran Hägglund Återrapport från möte i rådet den 7

2011-06-01

Svar på skriftlig fråga 2010/11:558 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:558 Utredning av den illegala alkoholens omfattning och effekter Finansminister Anders Borg Per Åsling har frågat justitieministern om hon avser att tillsätta en utredning för att få klarhet i frågan om den illegala alkoholinförselns omfattning och dess effekter på svensk alkoholkonsumtion.

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:556 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:556 Förbifart Stockholm och miljömålen Miljöminister Andreas Carlgren Jens Holm har frågat mig, för det fall jag inte avser att verka för en omprövning av bygget av Förbifart Stockholm, kommer jag då i stället att vidta åtgärder för att förbifartens ökade utsläpp kompenseras genom

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:555 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:555 Könsuppdelad statistik Socialminister Göran Hägglund Annika Qarlsson har frågat mig om det är min avsikt att de öppna jämförelserna av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet ska könsuppdelas. Jag anser naturligtvis att Öppna jämförelser ska redovisas könsuppdelat i

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:554 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:554 Esrange och den nationella tilldelningen på 2,3-gigahertzbandet Statsrådet Anna-Karin Hatt Siv Holma har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verksamheten i Esrange inte ska hotas utan kunna fortsätta att växa utan hinder av beslut hos Post- och telestyrelsen

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:553 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:553 Villkor för lönebidragsanställningar Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Josefin Brink har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ändra kraven för lönebidragsanställningar. Frågan har ställts mot bakgrund av uppgifter i massmedierna om att Arbetsförmedlingen till

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:552 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:552 Skattemoral Statsrådet Peter Norman Ulla Andersson har mot bakgrund av nomineringen av styrelseledamöter i Vattenfall AB frågat mig vilket mitt ställningstagande och mina avsikter är när det gäller regler och kodex för uppträdandet i skattehänseende hos företrädare för statliga

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:550 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:550 Konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag Statsrådet Stefan Attefall Gunilla Svantorp har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen i riktning mot att möjliggöra för kommunala bostadsbolag att faktiskt uppfylla det allmännyttiga

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:549 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:549 Pensioner till scenkonstanställda Statsrådet Stefan Attefall Maria Lundqvist-Brömster har frågat mig om jag avser att verka för en lösning på pensionsfrågan för scenkonstanställda inom en snar framtid. Frågan om scenkonstpensionerna har diskuterats i bortåt 15 år. Sedan jag tillträdde

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:548 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 1 juni Svar på fråga 2010/11:548 Grisnäringen i kris Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Hans Hoff har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stödja den svenska grisbranschen i den akuta situation den befinner sig i. Situationen inom grisproduktionen är i nuläget besvärlig och det är jag medveten

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:547 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 1 juni Svar på frågorna 2010/11:546 USA-agenter på svenskt territorium 2010/11:547 USA-agenter på svenskt territorium Justitieminister Beatrice Ask Jens Holm har frågat mig på vilket sätt jag avser att försäkra mig om att USA inte fortsätter att kränka den svenska suveräniteten. Jens Holm har även frågat utrikesministern

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:546 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 1 juni Svar på frågorna 2010/11:546 USA-agenter på svenskt territorium 2010/11:547 USA-agenter på svenskt territorium Justitieminister Beatrice Ask Jens Holm har frågat mig på vilket sätt jag avser att försäkra mig om att USA inte fortsätter att kränka den svenska suveräniteten. Jens Holm har även frågat utrikesministern

Svarsdatum: 2011-06-01 Frågeställare: Jens Holm (V)