Dokument & lagar (949 träffar)

utskottsdokument 2010/11:29C305

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-09-15 TID 10.0610.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar. Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida

2011-09-15

utskottsdokument 2010/11:29414C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-16 TID 09.0809.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 31 maj 2011 justerades. Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll. 2 Begäran att få ta del

2011-06-16

utskottsdokument 2010/11:293DFB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-06-07 TID 11.0012.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 13 och 14 Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga

2011-06-07

utskottsdokument 2010/11:293574

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-31 TID 10.3211.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 maj 2011 justerades. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan den 27 maj

2011-05-31

utskottsdokument 2010/11:29347E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 2011-05-19 TID 09.0809.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 12 och 17 maj 2011 justerades. 2 Granskningsbetänkande KU20 Utskottet behandlade förslag till betänkande 2010/11:KU20.

2011-05-19

utskottsdokument 2010/11:29328F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-05-17 TID 10.4011.47 12.1912.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde förslag till disposition och rubriker i granskningsbetänkande 2010/11:KU20. Utskottet beslutade att godkänna förslaget.

2011-05-17

utskottsdokument 2010/11:29328E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-05-12 TID 09.0410.09 10.3611.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 5 och 10 maj 2011 justerades. 2 Granskningsärende 6 Regeringens roll i marknadsföring av havsövervakningssystem

2011-05-12

utskottsdokument 2010/11:292F28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-05-10 TID 11.0712.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 maj 2011 justerades. 2 Gransknings ärende 23 Regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak Utskottet

2011-05-10

utskottsdokument 2010/11:292F27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-05 TID 10.0411.02 11.2612.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 26 och 28 april 2011 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit

2011-05-05

utskottsdokument 2010/11:292DEE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-05-03 TID 10.0010.40 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med miljöminister Andreas Carlgren Utskottet höll en offentlig utfrågning med miljöminister Andreas Carlgren, rörande granskningsärende

2011-05-03

utskottsdokument 2010/11:292D69

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-04-28 TID 09.0010.36 10.4611.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med f.d. infrastrukturminister Åsa Torstensson Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. infrastrukturminister Åsa Torstensson,

2011-04-28

utskottsdokument 2010/11:292BD4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-04-26 TID 11.0011.45 12.0012.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med handelsminister Ewa Björling Utskottet höll en offentlig utfrågning med handelsminister Ewa Björling, rörande granskningsärende

2011-04-26

utskottsdokument 2010/11:292BD6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-04-14 TID 09.3610.48 11.0311.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 5 och 7 april 2011 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in

2011-04-14

utskottsdokument 2010/11:292BD5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-04-12 TID 09.0210.33 10.3711.13 11.3012.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Utskottet höll en offentlig utfrågning med kultur- och idrottsminister

2011-04-12

utskottsdokument 2010/11:2941C6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-07 TID 09.0009.33 10.0010.55 11.1011.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med Jan-Olof Selén och Maria Gelin, f.d. generaldirektör respektive f.d. avdelningschef, Sjöfartsverket Utskottet höll en

2011-04-27

utskottsdokument 2010/11:29007B

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-04-05 TID 10.4110.51 11.0011.58 12.0212.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 29 mars 2011 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit

2011-04-05

utskottsdokument 2010/11:28FACC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-03-29 TID 11.2112.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 mars 2011 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde listan över granskningsärenden under riksmötet

2011-03-29

utskottsdokument 2010/11:28F63E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-03-17 TID 08.3909.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 mars 2011 justerades. 2 Granskningsärende 23 Regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak Utskottet

2011-03-17

utskottsdokument 2010/11:258539

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-03-15 TID 11.5012.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 8 och 10 mars 2011 justerades. 2 Anmälning Föredraganden informerade om att det kommit in ett brev från kommissionen

2011-03-15

utskottsdokument 2010/11:258369

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-03-10 TID 09.1009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 9 F.d. ansvarigt statsråds beredning av en proposition om kvalitetsutvärderingssystem för högskolor Utskottet behandlade granskningsärendet F.d. ansvarigt

2011-03-10