Dokument & lagar (949 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:202 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 4 januari Svar på fråga 2010/11:202 Insatstider för Kustbevakningen Försvarsminister Sten Tolgfors Åsa Lindestam har frågat mig hur jag avser att åtgärda begränsnings- respektive bekämpningsåtgärder för att det ska råda samma förhållanden i hela landet. Kustbevakningens fartygs- och flygplansflotta har förstärkts

Svarsdatum: 2011-01-04 Frågeställare: Åsa Lindestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:196 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 22 december Svar på fråga 2010/11:196 Filmarkivet i Grängesberg Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Carin Runeson har frågat mig om jag även framöver kommer att säkerställa att filmarkivet i Grängesberg får en budget som gör det möjligt att på ett bra sätt fullgöra sitt viktiga uppdrag. Under de

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Carin Runeson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:195 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 22 december Svar på fråga 2010/11:195 Provtagning av hivsmittade Socialminister Göran Hägglund Carin Runeson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att åtgärda bristen på effektiv provtagning av hivsmittade. Tillgången till en väl fungerande testverksamhet är centralt för att bedriva ett effektivt

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Carin Runeson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:193 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 december Svar på frågorna 2010/11:188 Sveriges överskott av utsläppsrätter 2010/11:193 Annullering av utsläppsrätter Miljöminister Andreas Carlgren Sara Karlsson har frågat mig hur jag och den svenska regeringen avser använda de så kallade AAU:er som Sverige kan tillgodoräkna sig. Jens Holm har frågat finansministern

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Sara Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:190 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 22 december Svar på fråga 2010/11:190 Kurdiska tv-kanalen Roj TV Utrikesminister Carl Bildt Jacob Johnson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att försvara Roj TV:s arbete mot Turkiets försök att inskränka kurdernas press- och yttrandefrihet. Tv-kanalen ifråga har i Danmark åtalats för uppmaning

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Jacob Johnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:189 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 22 december Svar på fråga 2010/11:189 Fiskestopp för ål Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Jens Holm har frågat mig om jag avser att stödja Fiskeriverkets förslag om en utfasning av gulålsfisket på västkusten. Som ett led i en svensk plan för förvaltning av ål infördes under år 2007 ett generellt ålfiskeförbud

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:188 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 december Svar på frågorna 2010/11:188 Sveriges överskott av utsläppsrätter 2010/11:193 Annullering av utsläppsrätter Miljöminister Andreas Carlgren Sara Karlsson har frågat mig hur jag och den svenska regeringen avser använda de så kallade AAU:er som Sverige kan tillgodoräkna sig. Jens Holm har frågat finansministern

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:185 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 22 december Svar på fråga 2010/11:185 Åtgärder mot fattigdom Statsrådet Maria Larsson Billy Gustafsson har frågat mig vilka åtgärder och insatser, på kort och lång sikt, som jag avser att vidta för att människor inte ska hamna i fattigdom. Jag besvarade senast den 8 december en liknande fråga av Fredrik Lundh

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Billy Gustafsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:184 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 december Svar på fråga 2010/11:184 Polisstation vid gränsen mellan Sverige och Norge Justitieminister Beatrice Ask Ann-Kristine Johansson har frågat mig om jag är beredd att utreda möjligheterna att inrätta en polisstation vid gränsen mellan Norge och Sverige. I kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Ann-Kristine Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:183 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 22 december Svar på fråga 2010/11:183 Elprisernas effekt för basindustrin Närings- och energiminister Maud Olofsson Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de höga elprisernas negativa effekter för svensk basindustri. Frågan utgår från de driftproblem som varit i de svenska

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:182 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 22 december Svar på fråga 2010/11:182 Situationen för tågtrafiken Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Peter Hultqvist har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de problem som de svåra vinterförhållandena skapat när det gäller framkomlighet för trafiken på järnväg och att hålla tidtabellen.

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:181 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 21 december Svar på fråga 2010/11:181 Problem med fas 3 Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med problematiken rörande fas 3. Alla personer som kan komma tillbaka i arbete efter en lång tid av arbetslöshet eller annan

Svarsdatum: 2010-12-21 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:179 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 22 december Svar på fråga 2010/11:179 FN-resolutionen om utomrättsliga avrättningar Utrikesminister Carl Bildt Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att vid behandlingen av resolutionen om utomrättsliga avrättningar den 20 december i generalförsamlingen uppmärksamma utomrättsliga avrättningar

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:178 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 22 december Svar på fråga 2010/11:178 Isbrytare Oden i Antarktis Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att verka för att Sjöfartsverkets isbrytare i större grad befinner sig i svenska vatten under vintersäsongen. Sjöfartsverket äger fem isbrytare och disponerar dessutom

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:176 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 22 december Svar på fråga 2010/11:176 Avgifter för tåg på Öresundsbron Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Marianne Berg har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande att en höjning av tågavgifterna på Öresundsbron skulle gynna Öresundsregionen, bidra till miljö- och

Svarsdatum: 2010-12-22 Frågeställare: Marianne Berg (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:171 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 28 december Svar på fråga 2010/11:171 Undersökningar av FRA:s verksamhet Försvarsminister Sten Tolgfors Torbjörn Björlund har frågat mig om jag kommer att se till att undersökningar av FRA:s verksamhet görs tidigare än den tänkta kontrollstationen för att säkerställa att verksamheten inte bryter mot de lagar

Svarsdatum: 2010-12-28 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:199 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 10 januari Svar på fråga 2010/11:199 Vattenfalls satsning på ny kolkraft Statsrådet Peter Norman Jens Holm har frågat näringsministern om hon avser att agera mot Vattenfalls satsning på ny kolkraft. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag vill först understryka att det

Svarsdatum: 2011-01-10 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:56 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 november Svar på fråga 2010/11:56 Israels byggplaner i det ockuperade östra Jerusalem Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta gentemot Israels planerade nya bostäder på ockuperad mark i östra Jerusalem. Sverige och EU:s syn på den israeliska bosättningsexpansionen

Svarsdatum: 2010-11-18 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:64 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 18 november Svar på fråga 2010/11:64 Kronofogdemyndigheten Finansminister Anders Borg Jasenko Omanovic har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Kronofogdemyndigheten i större omfattning ska ta hänsyn till ekonomin när man planerar flytt av myndigheten. Det ankommer inte på regeringen att fastställa

Svarsdatum: 2010-11-18 Frågeställare: Jasenko Omanovic (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:43 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 18 november Svar på fråga 2010/11:43 Schweiz, Liechtenstein och informationsutbyte Finansminister Anders Borg Veronica Palm har frågat mig vilken tidtabell jag har för att åstadkomma ett fullständigt informationsutbyte med Schweiz och Liechtenstein. Det finns många olika sätt att få ett effektivt informationsutbyte

Svarsdatum: 2010-11-18 Frågeställare: Veronica Palm (S)