Dokument & lagar (58 träffar)

Skrivelse 2013/14:247

Regeringens skrivelse 2013/14:247 Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i Skr. avfolkningsorter 2013/14:247 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 september 2014 Jan Björklund Ulf Kristersson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens


Utskottsberedning: 2014/15:CU7

Skrivelse 2013/14:247 (pdf, 9304 kB)

Proposition 2013/14:243

Regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område Rom I- Prop. och Rom II-förordningarna 2013/14:243 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Elisabeth Svantesson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll EU har antagit


Utskottsberedning: 2014/15:CU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 7 bifall, 7 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:243 (pdf, 1520 kB)

Proposition 2013/14:242

Regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk Prop. avtalsförlängning 2013/14:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Elisabeth Svantesson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det är vanligt att


Utskottsberedning: 2014/15:CU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:242 (pdf, 268 kB)

Proposition 2013/14:239

EU:s tåg-fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Regeringens proposition 2013/14:239 EU:s tåg-fartygs- och Prop. busspassagerarförordningar 2013/14:239 tillsyn och sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask


Utskottsberedning: 2014/15:CU3
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 10 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:239 (pdf, 2379 kB)

Proposition 2013/14:236

Regeringens proposition 2013/14:236 Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning Prop. 2013/14:236 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att


Utskottsberedning: 2014/15:CU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:236 (pdf, 385 kB)

Proposition 2013/14:225

Regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män Prop. och förvaltare 2013/14:225 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En viktig del i det svenska välfärdssamhället


Utskottsberedning: 2013/14:CU34
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:225 (pdf, 786 kB)

Skrivelse 2013/14:211

Regeringens skrivelse 2013/14:211 Riksrevisionens rapport om statens hantering av Skr. riksintressen 2013/14:211 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Miljöbalkens bestämmelser om hushållning


Utskottsberedning: 2013/14:CU37

Skrivelse 2013/14:211 (pdf, 243 kB)

Proposition 2013/14:215

Regeringens proposition 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud Prop. 2013/14:215 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kretsen av personer som kan meddelas


Utskottsberedning: 2013/14:CU35
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:215 (pdf, 731 kB)

Proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt Prop. miljöbalken och plan- och bygglagen 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:CU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:128 (pdf, 803 kB)

Proposition 2013/14:127

Regeringens proposition 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras Prop. utan krav på bygglov 2013/14:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2013/14:CU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:127 (pdf, 1038 kB)

Proposition 2013/14:195

Regeringens proposition 2013/14:195 Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Prop. 2013/14:195 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att besittningsskyddet


Utskottsberedning: 2013/14:CU30
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:195 (pdf, 310 kB)

Proposition 2013/14:176

Regeringens proposition 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder Prop. 2013/14:176 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om


Utskottsberedning: 2013/14:CU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:176 (pdf, 469 kB)

Proposition 2013/14:174

prop 2013/14 174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av Prop. energieffektiviseringsdirektivet 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:CU29 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (13 förslag): , 13 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:174 (pdf, 1897 kB)

Proposition 2013/14:126

prop 2013/14 126 Regeringens proposition 2013/14:126 En enklare planprocess Prop. 2013/14:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i plan- och


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:126 (pdf, 2823 kB)

Proposition 2013/14:171

prop 2013/14 171 Regeringens proposition 2013/14:171 Märkning av textilprodukter Prop. 2013/14:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Birgitta Ohlsson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en lag som innehåller


Utskottsberedning: 2013/14:CU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:171 (pdf, 1501 kB)

Proposition 2013/14:125

Regeringens proposition 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska Prop. byggfelsförsäkringen och ny lag om 2013/14:125 färdigställandeskydd Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2013/14:CU25
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:125 (pdf, 569 kB)

Proposition 2013/14:142

Regeringens proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Prop. 2013/14:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att synen på bostadsrättshavarens


Utskottsberedning: 2013/14:CU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:142 (pdf, 230 kB)

Proposition 2013/14:86

prop 2013/14 86 Regeringens proposition 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen Prop. 2013/14:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa förenklingar


Utskottsberedning: 2013/14:CU26
Riksdagsbeslut (22 förslag): , 22 bifall,

Proposition 2013/14:86 (pdf, 1659 kB)

Proposition 2013/14:71

Regeringens proposition 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet Prop. 2013/14:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår åtgärder för att stärka


Utskottsberedning: 2013/14:CU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:71 (pdf, 375 kB)

Proposition 2013/14:79

Regeringens proposition 2013/14:79 Lätt byte enklare att välja ny leverantör av Prop. elektroniska kommunikationstjänster 2013/14:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2013/14:CU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:79 (pdf, 149 kB)
Paginering