Dokument & lagar (108 träffar)

Proposition 2010/11:164

Regeringens proposition 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister Prop. 2010/11:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen


Utskottsberedning: 2011/12:CU4
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2010/11:164 (pdf, 451 kB)

Skrivelse 2010/11:163

Regeringens skrivelse 2010/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag Skr. 2010/11:163 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisar regeringen insatser


Utskottsberedning: 2011/12:CU5 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2010/11:163 (pdf, 211 kB)

Omröstning 2010/11:CU27p1 En EU-ram för bolagsstyrning

Votering: betänkande 2010/11:CU27 En EU-ram för bolagsstyrning, förslagspunkt 1 En EU-ram för bolagsstyrning Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13 M 100 0 0 7 MP 21

2011-06-15

Proposition 2010/11:149

Regeringens proposition 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid Prop. radiologiska olyckor 2010/11:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2011 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:CU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:149 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2010/11:CU20p3 Bostadsarrende

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 3 Bostadsarrende Riksdagen avslår motion 2010/11:C284. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 21 0 0 4 FP 20 0 0 4 C

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU20p2 Tomträtt

Votering: betänkande 2010/11:CU20 Fastighetsrätt, förslagspunkt 2 Tomträtt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C220 och 2010/11:C332. Datum: 2011-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23 M 92 0 0 15 MP 20 0 0 5 FP 20 0 0

2011-06-01

Omröstning 2010/11:CU8p4 Fortsatt arbete inom EU

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 4 Fortsatt arbete inom EU Riksdagen avslår motion 2010/11:C6 yrkande 3. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0 0 11 MP 24 0 0

2011-05-11

Omröstning 2010/11:CU8p3 Skärpta regler för kemikalier i leksaker m.m.

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 3 Skärpta regler för kemikalier i leksaker m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C6 yrkandena 1 och 2, 2010/11:C7 yrkande 2 och 2010/11:MJ296 yrkande 5. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, SD,

2011-05-11

Omröstning 2010/11:CU8p2 Utvidgning av lagens tillämpningsområde

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 2 Utvidgning av lagens tillämpningsområde Riksdagen avslår motion 2010/11:C7 yrkande 1. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0

2011-05-11

Omröstning 2010/11:CU8p6 Tredjepartstestning av leksaker

Votering: betänkande 2010/11:CU8 Ny lag om leksakers säkerhet, förslagspunkt 6 Tredjepartstestning av leksaker Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ296 yrkande 6. Datum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0 0 11 MP

2011-05-11

Proposition 2010/11:97

Regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Prop. 2010/11:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: 2010/11:CU28
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2010/11:97 (pdf, 243 kB)

Omröstning 2010/11:CU18p9 Fler än två vårdnadshavare

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 9 Fler än två vårdnadshavare Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju401 yrkande 12, 2010/11:C304 yrkande 1 och 2010/11:So543 yrkande 4. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p10 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 10 Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C245, 2010/11:C309 yrkande 2, 2010/11:C328 och 2010/11:C333 yrkande 1. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S Parti

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p13 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 13 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C236, 2010/11:C326, 2010/11:So257 yrkande 2 och 2010/11:So543 yrkande 30. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP Parti Ja Nej Avstående

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p22 18-årsgräns för ingående av äktenskap

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 22 18-årsgräns för ingående av äktenskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju287 yrkande 7 och 2010/11:C369. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p2 Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 2 Talerätt i mål om fastställande av faderskap Riksdagen avslår motion 2010/11:C254. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 98 0 0 9 MP

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU18p18 Barns skuldsättning

Votering: betänkande 2010/11:CU18 Familjerättsliga frågor, förslagspunkt 18 Barns skuldsättning Riksdagen avslår motion 2010/11:C214. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 10 M 99 0 0 8 MP 21 0 0 4 FP 20

2011-04-27

Omröstning 2010/11:CU22p7 Parkeringsplatser för studentbostäder

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 7 Parkeringsplatser för studentbostäder Riksdagen avslår motion 2010/11:C358 yrkande 18. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 100 0 0 7

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU22p20 Energihushållningskrav i byggreglerna

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 20 Energihushållningskrav i byggreglerna Riksdagen avslår motion 2010/11:N369 yrkandena 12 och 13. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M

2011-04-06

Omröstning 2010/11:CU22p2 Medborgarinflytande i samhällsplaneringen

Votering: betänkande 2010/11:CU22 Plan- och byggfrågor, förslagspunkt 2 Medborgarinflytande i samhällsplaneringen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 12 och 2010/11:T502 yrkande 27. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-04-06