Dokument & lagar (43 612 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:934 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02853/POL Ju2019/02922/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:934 av Sten Bergheden M Minskat antal remissinstanser och fråga 2018/19:947 Remisshanteringen av vapendirektivet av Daniel Bäckström C Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen minskade antalet remissinstanser

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:934 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:933 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02318/US I2019/02345/US I2019/02339/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson Mfråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell SD och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:933 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:929 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:929 av Saila Quicklund M Ökade arbetsplatsolyckor bland elektriker Saila Quicklund har frågat mig vad jag menar med att orsaken till det ökade antalet arbetsplatsolyckor bland elektriker är en machokultur, samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön för elektrikerna. Förra

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:929 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:927 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2018/19:927 av Lars Beckman M Servicenivån inom lantmäteriområdet Lars Beckman har frågat mig vad jag avser göra för att minska handläggningstiderna inom lantmäteriområdet i landets alla 290 kommuner. I sin fråga hänvisar Lars Beckman till Statskontorets rapport Planerad lokalisering av statlig verksamhet

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:927 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:925 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:925 av Betty Malmberg M Otrygghet som breder ut sig Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta utvecklingen och vad jag svarar de invånare som av olika skäl inte längre vågar gå ut. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla, oavsett bosättningsort, ålder

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:925 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:924 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 02909/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:924 Elskotrar och ordningslagen Jens Holm V har frågat infrastrukturministern om han anser att ordningslagen är ett tillräckligt verktyg för våra kommuner för att utfärda lokala ordningsföreskrifter för hyrbara elskotrar,

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:924 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:923 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02528/DL Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:923 av Markus Wiechel SD Vilseledande marknadsföring av livsmedel Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att verka för ett tydligare krav på marknadsföring av livsmedel i syfte att möjliggöra för konsumenter att få tag på rätt produkter. Jag instämmer i frågeställarens

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:923 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:922 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02826/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:922 av Mattias Bäckström Johansson SD Privatkopieringsersättningen Mattias Bäckström Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den översyn av privatkopieringsersättningen som riksdagen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Mattias Bäckström Johansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:922 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:919 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:919 av Elin Segerlind V om Brasiliens regnskogar Elin Segerlind har frågat miljö- och klimatministern samt vice statsministern vilka initiativ hon avser att ta eller stödja för att världssamfundet ska stärka skyddet av Amazonas och världens

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:919 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:917 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:917 av Betty Malmberg M 3R-centret Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka forskning och innovation inom 3R-området och om 3R-centret kommer att kunna bidra till detta i ökad utsträckning. Djurförsök och 3R är viktiga frågor. Detta visar bl.a. den kraftfulla

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:917 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:891 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02712/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen V Utredning av medicinska åldersbedömningar Christina Höj Larsen har frågat mig när jag avser att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna. I maj

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:891 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:948 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:948 av Kadir Kasirga S om Turkiets skyldigheter gentemot EU Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser ta några initiativ på EU-nivå för att förmå Turkiet att följa Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och Köpenhamnskriterierna.

Svarsdatum: 2019-09-10 Frågeställare: Kadir Kasirga (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:948 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:918 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:918 av Magdalena Schröder M Utrikesministerns uttalande i samband med högnivåbesök från Iran Magdalena Schröder har frågat mig om regeringens markering mot Irans politik mot kvinnor under utrikesminister Javad Zarifs besök i augusti. Regeringen

Svarsdatum: 2019-09-10 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:918 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:916 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02518/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:916 av Markus Wiechel SD Ritualslaktat kött inom offentlig verksamhet Markus Wiechel har frågat utbildningsminister Anna Ekström om djurvälfärden i Sverige är tillräckligt viktig för att ministern och regeringen ska verka

Svarsdatum: 2019-09-06 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:916 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:914 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02917/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:914 av Hampus Hagman KD om lagändring för att stoppa vårdmomsen Hampus Hagman har frågat mig om jag och regeringen avser att utreda ett lagändringsförslag enligt vilket den svenska bestämmelsen i 3 kap. 5 första stycket andra

Svarsdatum: 2019-09-06 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:914 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:930 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:930 av Lars Beckman M Friår Lars Beckman har frågat mig hur regeringen menar att en sjuksköterska kan ersättas av en undersköterska som går på friår inom sjukvården. Jag tolkar frågan som att med friår avses utvecklingstid som är en del av punkt 14 i januariavtalet som Socialdemokraterna, Centerpartiet,

Svarsdatum: 2019-09-05 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:930 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:910 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02503/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:910 av Jens Holm V Växtbaserat i stället för grissubventioner Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa kampanjen Gilla gris och i stället främja en övergång till växtbaserade livsmedel. Vad vi

Svarsdatum: 2019-09-05 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:910 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01494/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:913 av Saila Quicklund M Statens idrottspolitiska mål Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av utvärderingen av statens idrottspolitiska

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:912 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:912 av Fredrik Lindahl SD Nätjättarnas ställning Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att arbetstagares, publicisters och innehållsskapares rättigheter gentemot nätjättarna respekteras. Det är en viktig fråga för såväl medie- och kulturpolitiken

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:912 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:911 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:911 av Arman Teimouri L om utlokalisering av ett museum om Förintelsen Arman Teimouri har med anledning av det planerade museet om Förintelsen frågat mig vilka tankar jag har om den kommande lokaliseringen och om jag avser följa tidigare beslut om att fler myndigheter ska utlokaliseras från huvudstadsregionen

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:911 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)