Dokument & lagar (9 188 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:40

1  Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation SURE till följd av utbrottet av covid-19 Finansminister Magdalena Andersson deltar per telefon Information och samråd inför videomöte den 7 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2020-04-07

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:40 (pdf, 138 kB)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:39 EU-nämndens sammanträde 2020-04-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-04-06 kl. 11:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans

2020-04-06

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:39

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då öppnar vi dagens telefonmöte i EU-nämnden. Vi hoppas att statsrådet Hans Dahlgren är med oss. Ja. Vi går in på dagens dagordning som bara har en punkt, nämligen

2020-04-06

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:39 (pdf, 149 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:38

1  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar per telefon Återrapport från videomöte den 23 mars 2020 Information och samråd inför videomöte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 3 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då öppnar vi dagens möte. Vi hälsar utrikesminister Ann Linde välkommen. Vi ska börja med

2020-04-03

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:38 (pdf, 185 kB)

Kommittédirektiv 2020:34

Översyn av regelverket för rymdverksamhet Innehåll Sammanfattning Rymdverksamheten befinner sig i stark förändring Sverige har ratificerat vissa internationella överenskommelser om rymdverksamhet Det finns också ett nationellt regelverk Uppdraget att se över det nationella regelverket för rymdverksamhet Krav för

2020-04-02

Kommittédirektiv 2020:33

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken A 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 april 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 november 2019 kommittédirektiv om vissa frågor kring kommunernas roll i

2020-04-02

Yttrande 2019/20:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU4y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens meddelande om den europeiska gröna given, COM2019 640. Trafikutskottet yttrar sig över kommissionens

2020-03-30

Yttrande 2019/20:TU4y (pdf, 110 kB)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:37 EU-nämndens sammanträde 2020-03-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:37 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-03-30 kl. 11:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans

2020-03-30

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:37

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte. Vi hörde här tidigare att Hans Dahlgren anslöt, så vi går in på dagordningen och lämnar ordet till statsrådet Hans Dahlgren. Anf. 2  Statsrådet HANS DAHLGREN SFru

2020-03-30

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:37 (pdf, 122 kB)

Yttrande 2019/20:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2019/20:FiU1y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM2019 640. Finansutskottet har

2020-03-27

Yttrande 2019/20:FiU1y (pdf, 90 kB)

Yttrande 2019/20:UbU4y

Utbildningsutskottets yttrande 2019/20:UbU4y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given, COM2019

2020-03-26

Yttrande 2019/20:UbU4y (pdf, 89 kB)

Kommittédirektiv 2020:32

En parlamentarisk trygghetsberedning Innehåll Sammanfattning Behovet av en kommitté för utveckling av en kunskapsbaserad och långsiktig kriminalpolitik Uppdraget att identifiera och analysera kriminalpolitiska utmaningar i dag och i framtiden Kommittén ska därför i ett första steg Uppdraget att bedöma samhällets förmåga

2020-03-26

Kommittédirektiv 2020:31

Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över regelverket för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning Uppdraget att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning Förebyggande

2020-03-26

Kommittédirektiv 2020:30

Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Uppdraget att stärka valsystemets motståndskraft mot manipulationer Kommittén ska därför En rutin för incidentrapportering Kommittén ska därför Valobservatörers status Kommittén ska därför Uppdraget att stärka skyddet

2020-03-26

Kallelse och föredragningslista 2019/20:36 EU-nämndens sammanträde 2020-03-25

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-03-25 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 26 mars 2020 Information och samråd statsminister Stefan

2020-03-25

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:36

1  Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 26 mars 2020 Statsminister Stefan Löfven deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar detta unika möte med EU-nämnden. Vi skulle egentligen ha haft ett möte inför Europeiska rådets möte, som skulle ha ägt rum den 2627 mars, men det

2020-03-25

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:36 (pdf, 153 kB)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:35 EU-nämndens sammanträde 2020-03-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-03-23 kl. 11:30 Plats: Obs EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans

2020-03-23

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:35

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar mötet och välkomnar Hans Dahlgren med oss på telefon för dagens dagordningspunkt, Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och

2020-03-23

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:35 (pdf, 101 kB)

Yttrande 2019/20:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 2019/20:SkU7y Den europeiska gröna given Till Miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 26 mars 2020 yttra sig över kommissionens meddelande Den europeiska gröna given COM2019 640Skatteutskottet har beslutat att yttra sig över

2020-03-20

Yttrande 2019/20:SkU7y (pdf, 91 kB)

Yttrande 2019/20:NU5y

Näringsutskottets yttrande 2019/20:NU5y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens meddelande Den europeiska gröna given COM2019 640Näringsutskottet beslutade den 5 mars 2020

2020-03-20

Yttrande 2019/20:NU5y (pdf, 93 kB)