Dokument & lagar (1 153 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:613 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:613 Flygvapensamarbete i norr Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra att de tre flygbaserna i norra Finland RovaniemiSverige Kallaxoch Norge Bodö skulle kunna utveckla ett system med alternativa landningsplatser.

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:612 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:612 Framtiden för utbildningsorterna inom MSB Försvarsminister Sten Tolgfors Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att behålla samma kvalitet på utbildningen vid verksamhetsställena Revinge och Sandö vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBI

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:611 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:611 Upprättelse för internerade i arbetskompanier Försvarsminister Sten Tolgfors Jonas Sjöstedt har frågat statsministern vad han avser att göra för att ge de internerade upprättelse. Frågan har överlämnats till mig. Den dåvarande regeringen avslog den 30 maj 1985 en framställan

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:610 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:610 EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige Närings- och energiminister Maud Olofsson Jonas Sjöstedt har frågat mig hur jag gentemot EU kommer att klargöra räckvidden av EU:s optionsrätt över klyvbart material enligt Euratomfördraget. Regelverket är klart och tydligt. Ett enskilt

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:609 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:609 EU:s politik angående Marockos ockupation av Västsahara Utrikesminister Carl Bildt Jonas Sjöstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att EU offentligt ska korrigera EU:s representant i utrikesfrågor Catherine Ashtons uttalande om Marockos ockupation av Västsahara. Referaten

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:607 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:607 Våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsat uppehållstillstånd Statsrådet Tobias Billström Gunvor G Ericson har, såsom det får förstås, frågat mig när jag avser att vidta åtgärder avseende möjligheterna för anhöriginvandrare med tidsbegränsat uppehållstillstånd att få fortsatt uppehållstillstånd

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:606 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:606 Rimlig fördelning av notan för finanskrisen Statsrådet Peter Norman Jonas Eriksson har frågat mig hur jag avser att verka för att förluster som uppstår i banker till följd av oansvarig utlåning fördelas rimligt mellan skattebetalarna och bankernas ägare. Vad gäller situationen

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:605 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:605 Samarbete med organisationer närstående Burmas regim Statsrådet Gunilla Carlsson Olle Thorell har frågat mig om jag känner till vilka organisationer som tar emot svenskt stöd i Burma och om det föreligger en ny svensk strategi gentemot Burma. Vidare framkommer att Aung San Suu

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:604 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:604 Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma Utrikesminister Carl Bildt Olle Thorell har frågat mig om jag kommer att ställa mig bakom initiativet att inrätta en undersökningskommission om MR-brott begångna i Burma. Det initiativ som Olle Thorell hänvisar till är det som

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:603 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:603 Skattediskriminering av hyresrätter Statsrådet Stefan Attefall Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att inom kort tillsätta utlovad utredning om hur hyresrätten kan stärkas. I budgetpropositionen för 2011 står att Möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på den

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:602 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:602 Våld i utsatta områden Justitieminister Beatrice Ask Esabelle Dingizian har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska våldets utbredning i utsatta områden. Regeringen har satsat kraftfullt på rättsväsendet under gångna mandatperioden. Målet om 20 000 poliser

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:601 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:601 Regeringens prioriteringar i EU Statsrådet Birgitta Ohlsson Maria Ferm har frågat statsministern hur han avser att klargöra hur Sveriges regerings prioriteringar ser ut gällande vad som är värt att ta strid för i EU. Maria Ferm tar dels upp den svenska licensjakten på varg, dels

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Maria Ferm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:600 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:600 Jämställdhet i bolagsstyrelserna Statsrådet Nyamko Sabuni Jennie Nilsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta så att det inte ska ta 26 år innan hälften av ledamöterna i bolagsstyrelserna är kvinnor. Jag är överens med Jennie Nilsson om att det är för få kvinnor i

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:599 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:599 Utbildningens roll i biståndet Statsrådet Gunilla Carlsson Mikael Damberg har frågat mig varför jag har valt att inte verka för att fastställa en policy för utbildning eller kommer det att ske och i så fall när. Tillgång till utbildning och hälsovård är grundstenar för individers

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Mikael Damberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:598 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:598 Risk för myggproblem efter regeringens krav Miljöminister Andreas Carlgren Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att befolkningen kring nedre Dalälven inte ska drabbas negativt av villkoret om uppföljning i regeringens beslut. Regeringen

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:597 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:597 Ny anstalt i södra Sverige Justitieminister Beatrice Ask Christer Adelsbo har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att beslut fattas om att bygga en ny anstalt i Wä-Kristianstad och när i så fall ett sådant beslut kommer. Det är Kriminalvården som ansvarar för sin lokalförsörjning

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Christer Adelsbo (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:596 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:596 Konsekvenser av förändringar i strandskyddet Miljöminister Andreas Carlgren Hannah Bergstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att regeringens intentioner med lagstiftningen, att möjliggöra för dispenser i mindre tätbefolkade områden, ska få genomslag.

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:595 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:595 Samarbetsstrategin med Uganda Statsrådet Gunilla Carlsson Hannah Bergstedt har frågat utrikesminister Carl Bildt vad som har hänt med Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Uganda, och hur han avser att arbeta långsiktigt för att påverka utvecklingen i frågan om hbt-personers

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:594 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:594 Nya utlänningslagen Statsrådet Tobias Billström Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig om jag är beredd att se över lagstiftningen så att den kan fylla sitt syfte att fler ska kunna ansöka om och beviljas uppehållstillstånd inifrån landet och att familjer slipper separeras så att

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM129 KOM(2011) 245

FPM201011129 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM129 Förordning om export och import av farliga kemikalier omarbetning Miljödepartementet 2011-06-29 Dokumentbeteckning KOM2011 245 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier omarbetning Sammanfattning

2011-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM129 KOM(2011) 245 (doc, 81 kB)