Dokument & lagar (1 153 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM127 KOM(2011) 288

FPM201011127 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM127 Förslag till förordning om att tilldela OHIM vissa uppgifter när det gäller skyddet av immateriella rättigheter Justitiedepartementet 2011-06-28 Dokumentbeteckning KOM2011 288 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on

2011-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM127 KOM(2011) 288 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM126 KOM (2011) 326

FPM201011126 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM126 Direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera vid frihetsberövande Justitiedepartementet 2011-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2011 326 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till

2011-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM126 KOM (2011) 326 (doc, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:592 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 juni Svar på fråga 2010/11:592 Omfattningen av bidragsbrott Finansminister Anders Borg Tomas Eneroth har, med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten RiR 2011:20frågat socialförsäkringsministern om han avser att ta initiativ till att korrigera regeringens

Svarsdatum: 2011-06-23 Frågeställare: Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:589 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 23 juni Svar på fråga 2010/11:589 Kinas politiska fångar Utrikesminister Carl Bildt Annelie Enochson har ställt en fråga om hur jag i internationella sammanhang avser att arbeta för att få besked om hur Kina respekterar internationella konventioner i förhållande till Erschidin Israels fängsling. Sverige arbetar

Svarsdatum: 2011-06-23 Frågeställare: Annelie Enochson (KD)

Kallelse och föredragningslista 2010/11:42 EU-nämndens sammanträde 2011-06-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-22 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 23-24 juni ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum

2011-06-22

Kallelse och föredragningslista 2010/11:41 EU-nämndens sammanträde 2011-06-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-22 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 17 maj Återrapport från extra möte i rådet den 7 juni Information

2011-06-22

Svar på skriftlig fråga 2010/11:593 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:593 Egen el Närings- och energiminister Maud Olofsson Jens Holm har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att säkerställa att också Vattenfall underlättar produktionen av småskalig förnybar el genom att införa nettodebitering. Vad gäller frågan om nettodebitering gav

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:591 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:591 Arbetsmiljön vid yrkesinriktade program Utbildningsminister Jan Björklund Gunnar Sandberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att elever vid yrkesförberedande program inte utsätts för onödiga risker. Regeringen har uppmärksammat att det förekommer

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Gunnar Sandberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:590 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:590 Förbud mot transfetter i livsmedel Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Jens Holm har frågat mig när jag avser att lägga fram ett lagförslag om förbud mot transfetter. I tillkännagivandet från den 17 mars 2011 begärs att regeringen snarast lägger fram lagförslag till riksdagen

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:588 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:588 Fontänhusens framtida finansiering Socialminister Göran Hägglund Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att Fontänhusen får en långsiktig och stabil finansiering även i framtiden. Regeringen presenterade i april 2009 sin politik

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:585 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:585 GMO-potatis och försiktighetsprincipen Miljöminister Andreas Carlgren Tina Ehn har frågat mig vad jag avser att göra för att det skydd för människor och miljö för riskerna med GMO, som Sverige arbetar för i EU, också ska få genomslag i praktiken i Sverige. Kärnan för regeringens

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:584 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:584 Bisfenol A i livsmedelsförpackningar Miljöminister Andreas Carlgren Jens Holm har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att införa ett förbud mot alla livsmedelsförpackningar då BFA på detta sätt även når barn. Regeringen beslutade i december förra året att ta fram

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:580 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:580 Anmälan om arbetsplatsolyckor på utländska företag Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Raimo Pärssinen har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att också utländska företag, som utstationerar arbetskraft, blir skyldiga att anmäla arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:579 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:579 Vattennivåerna i Vättern Statsrådet Stefan Attefall Peter Persson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ med anledning av de höga vattennivåerna i Vättern och Kammarkollegiets möjligheter att agera i saken. Avseende denna fråga omfattar mitt ansvarsområde planläggning

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Peter Persson (S)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM125 KOM(2011) 276 slutlig

FPM201011125 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM125 Förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden Justitiedepartementet 2011-06-22 Dokumentbeteckning KOM2011 276 slutlig Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga

2011-06-22

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM125 KOM(2011) 276 slutlig (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM124 KOM(2011) 275 slutlig

FPM201011124 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM124 Direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter Justitiedepartementet 2011-06-22 Dokumentbeteckning KOM2011 275 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av

2011-06-22

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM124 KOM(2011) 275 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM123 KOM(2011) 274 slutlig

FPM201011123 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM123 Meddelande om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU Justitiedepartementet 2011-06-22 Dokumentbeteckning KOM2011 274 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Stärkta rättigheter

2011-06-22

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM123 KOM(2011) 274 slutlig (doc, 72 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:43

2010/11:43, Onsdagen den 22 juni 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2324 juni 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då ber jag att få öppna EU-nämndens sammanträde. Jag beklagar att vi är lite sena, men det berodde på att det blev en utdragen debatt och votering

2011-06-22

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:42

2010/11:42, Onsdagen den 22 juni 1 Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 maj 2011 Återrapport från extra möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 7 juni 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska

2011-06-22

Kallelse och föredragningslista 2010/11:40 EU-nämndens sammanträde 2011-06-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-21 kl. 08:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Plats Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreteraren Hans Lindblad Återrapport från möte i rådet den 11 och 15 november 2010 Information

2011-06-21