Dokument & lagar (180 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:15

2007/08:15, Fredagen den 14 december 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 1719 december 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då släpper vi in jordbruksministern med medarbetare. God morgon, jordbruksministern

2007-12-14

Kallelse och föredragningslista 2007/08:15 EU-nämndens sammanträde 2007-12-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:15 Möte: Öppet sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-12-12 kl. 10.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 14 december. 2. ev.Övriga frågor Anmärkningar

2007-12-12

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:14

2007/08:14, Onsdagen den 12 december 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Utrikesminister Carl Bildt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 14 december 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har passerat 10.30. Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Eftersom vi i dag har ett öppet möte

2007-12-12

minråd 2007/08:9270 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-12-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 12-15 november 2007 4.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:14 EU-nämndens sammanträde 2007-12-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:14 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-12-07 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 19 och 20

2007-12-07

Kallelse och föredragningslista 2007/08:14_BCVE EU-nämndens sammanträde 2007-12-07

EU-nämnden Utskick 2 2007/08:14 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-12-07 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:13

2007/08:13, Fredagen den 7 december 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Statssekreterare Gunnar Wieslander Återrapport från ministerrådsmöte den 19 och 20 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 10 och 11 december 2007 Anf.

2007-12-07

minråd 2007/08:8987 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2007-12-06 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförande av strategin och handlingsplanen mot terrorism Rapport om genomförandet av strategin och handlingsplanen mot radikalisering och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:13 EU-nämndens sammanträde 2007-12-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:13 Möte: Öppet sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-12-06 kl. 10.00 Plats: ingen PLATS Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning EUs budgetöversyn i samarbete med finansutskottet Statsrådet Cecilia Malmström Lars Heikensten, ledamot av Europeiska

2007-12-06

minråd 2007/08:8988 Till p.

Möte med ministerrådet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Datum: 2007-12-05 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Sysselsättning och socialpolitik 3. Arbetstidens förläggning i vissa avseenden Ändrat förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:8986 Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin Datum: 2007-12-04 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförande av Stabilitets- och tillväxtpakten underskottsförfarandet rörande Polen 4. Lissabonstrategins multilaterala övervakning Rådets slutsatser 5. Globalisering:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:12 EU-nämndens sammanträde 2007-11-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-11-30 kl. 09.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor Tobias Billström Återrapport från ministerrådsmöte den 8 och 9 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2007-11-30

Kallelse och föredragningslista 2007/08:12_AWOF EU-nämndens sammanträde 2007-11-30

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2007/08:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-11-30 kl. 09.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Tobias Billström Återrapport från ministerrådsmöte den 8 och 9 november 2007 Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:12

2007/08:12, Fredagen den 30 november 1 Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Tobias Billström Återrapport från ministerrådsmöte den 8 och 9 november 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 6 och 7 december 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon och välkommen statsrådet med medarbetare Vi vet att statsrådet

2007-11-30

minråd 2007/08:8414 Till p.

Möte med ministerrådet Transport, telekommunikation och energi Datum: 2007-11-29 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan Telekommunikation 3. Översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster Föredragning av kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:8415 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-11-26 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan SJK frågor 3. Förberedelse av GJP reformens hälsokontrollMeddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Föredragning av kommissionen och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2007/08:8043 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor budget Datum: 2007-11-23 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelse inför förlikning med Europaparlamentet 4. Förslag till ändringsbudget nr 7 för 2007 5. Ändringsskrivelse nr 2 till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:11 EU-nämndens sammanträde 2007-11-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-11-23 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 22 och 23 oktober 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2007-11-23

Kallelse och föredragningslista 2007/08:11_AMCM EU-nämndens sammanträde 2007-11-23

EU-nämnden Utskick 2 2007/08:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-11-23 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2007/08:11_AMCK EU-nämndens sammanträde 2007-11-23

EU-nämnden Utskick 2 2007/08:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-11-23 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information