Dokument & lagar (4 222 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2008/09:45 EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-16 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde äger rum den 18 september och behandlar: Rättsliga och inrikes frågor

2009-09-16

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135

FPM200809156 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM156 Förhandlingsmandat Euratom-Ryssland Miljödepartementet 2009-09-11 Dokumentbeteckning 8753/09 ATO 35 COEST 135 Proposal for a Council Decision for the negotiation of an Agreement between the European Atomic Energy Community and the Russian Federation

2009-09-14

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM156 8753/09 ATO 35 COEST 135 (doc, 72 kB)

Kallelse och föredragningslista 2008/09:44 EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-11 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Återrapport från ministerrådsmöte den 27-28 juli 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14-15 september

2009-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM155 KOM (2009) 400

FPM200809155 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM155 Meddelande om 2009 års uppföljning av EU:s hållbarhetsstrategi Statsrådsberedningen 2009-09-11 Dokumentbeteckning KOM 2009 400 Hållbar utveckling som ett genomgående inslag i EU:s politik: 2009 års genomgång av Europeiska rådets strategi för hållbar

2009-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM155 KOM (2009) 400 (doc, 78 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:45

2008/09:45, Fredagen den 11 september 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 27 och 28 juli 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14 och 15 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 10.00 och jag förklarar

2009-09-11

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324

FPM200809154 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM154 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Näringsdepartementet 2009-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2009 324 Vitbok Moderniserad IKT-standardisering i EU Vägen framåt Sammanfattning IT-standardiseringen har förändrats drastiskt under det

2009-09-10

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM154 KOM (2009) 324 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361

FPM200809153 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM153 Förordning om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen Näringsdepartementet 2009-09-08 Dokumentbeteckning KOM2009 361 Förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM153 KOM(2009) 361 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050

FPM200809152 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM152 Meddelande om mejerimarknaden 2009 Jordbruksdepartementet 2009-08-23 Dokumentbeteckning KOM2009 385 Meddelande från Kommissionen till Rådet Situationen på mejerimarknaden 2009 SEK2009 1050 Commission staff working document accompanying the communication

2009-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM152 KOM(2009) 385, SEK(2009) 1050 (doc, 85 kB)

Kallelse och föredragningslista 2008/09:43 EU-nämndens sammanträde 2009-09-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-04 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Jordbruk och fiske Ss Rolf Eriksson Återrapport från ministerrådsmöte den 13 juli 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 september 2009 Cosac

2009-09-04

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:44

2008/09:44, Fredagen den 4 september 1 Jordbruk och fiske Statssekreterare Rolf Eriksson Återrapport från ministerrådsmöte den 13 juli 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och vill börja med att anmäla ett antal skriftliga samråd.

2009-09-04

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM151 KOM (2009) 248, SEK(2009) 702, SEK(2009) 703, SEK(2009) 712

FPM200809151 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM151 EU:s strategi för Östersjöområdet Statsrådsberedningen 2009-08-19 Dokumentbeteckning KOM 2009 248 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet

2009-08-21

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM151 KOM (2009) 248, SEK(2009) 702, SEK(2009) 703, SEK(2009) 712 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM150 KOM (2009) 143

FPM200809150 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM150 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen Miljödepartementet, Utrikesdepartementet 2009-08-05 Dokumentbeteckning KOM 2009 143 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen Sammanfattning Kommissionen har beskrivit i ett särskilt meddelande till rådet och

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM150 KOM (2009) 143 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM149 11647/09

FPM200809149 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM149 Rådsslutsatser om en strategi för stärkt stöd till brottsoffer i EU Justitiedepartementet 2009-08-04 Dokumentbeteckning 11647/09 Draft Conclusions of the Council of the European Union on a strategy concerning fulfilment of the rights of and improved

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM149 11647/09 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM148 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1

FPM200809148 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM148 Revidering av rådets beslut om ett europeiskt brottsförebyggande nätverk Justitiedepartementet 2009-08-04 Dokumentbeteckning 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1 Rådets beslut om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

2009-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM148 11421/09 CRIMORG 101 ENFOPOL 183, ADD1, COR1 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM147 KOM(2009) 273

FPM200809147 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM147 Meddelande om en EU-handlingsplan på CBRN-området Försvarsdepartementet 2009-08-03 Dokumentbeteckning KOM2009 273 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om att öka den kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära CBRN säkerheten

2009-08-03

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM147 KOM(2009) 273 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM146 KOM (2009) 277

FPM200809146 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM146 Förvaltning av Internet framtida åtgärder Näringsdepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 277 Meddelande från kommissionen Förvaltning av Internet framtida åtgärder Sammanfattning Kommissionen vill bibehålla EU:s fokus på behovet av säkerhet

2009-07-30

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM146 KOM (2009) 277 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM145 KOM (2009) 293, KOM (2009) 294

FPM200809145 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM145 Inrättande av en europeisk byrå för förvaltning av gemensamma IT-system Justitiedepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 293 Förslag om inrättande av byrå för den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området med frihet, säkerhet

2009-07-29

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM145 KOM (2009) 293, KOM (2009) 294 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM144 KOM (2009) 301

FPM200809144 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM144 Partnerskapet EU-Afrika på transportområdet Näringsdepartementet 2009-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2009 301 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Partnerskapet EU Afrika Länka samman Afrika och Europa Stärkt samarbete på transportområdet.

2009-07-29

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM144 KOM (2009) 301 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM142 KOM (2009) 279

FPM200809142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM142 Future of Transport en framtida europeisk transportpolitik Näringsdepartementet 2009-07-27 Dokumentbeteckning KOM 2009 279 Meddelande från kommissionen Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem Sammanfattning

2009-07-27

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM142 KOM (2009) 279 (doc, 67 kB)

Kallelse och föredragningslista 2008/09:42 EU-nämndens sammanträde 2009-07-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-07-24 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 15-16 juni 2009 Information

2009-07-24