Dokument & lagar (101 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2013/14:1

2013/14:1, Fredagen den 20 september 1 Konkurrenskraft forskning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2930 maj 2013 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2627 september 2013 Anf. 1 

2013-09-20