Dokument & lagar (3 236 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:46

1  Information om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar dagens möte öppnat och lämnar ordet till statsrådet. Anf. 2  Statsrådet HANS DAHLGREN SFru ordförande Tack för möjligheten att ge ytterligare en uppdatering

2020-04-27

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:46 (pdf, 113 kB)

Utskottsmöte 2019/20:32 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:40

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2019/20:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32 Datum och tid: 2020-04-23 10:40 Plats: Förstakammarsalen 1. Migration och asylpolitik SfU20 Justering Motioner Föredragande: SB, MN, JE 2. Anhöriginvandring SfU21 Justering Motioner Föredragande: FH 3. Arbetskraftsinvandring SfU22 Justering Motioner Föredragande: KS 4. Övriga frågor

2020-04-23 10:40:00

Utskottsmöte 2019/20:37 Torsdag 2020-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37 Datum och tid: 2020-04-23 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon 2. Information från Läkemedelsverket information om frågor om omfördelning av läkemedel, men även läget generellt ur ett coronaperspektiv

2020-04-23 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2019/20:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31 Datum och tid: 2020-04-23 09:00 Plats: RÖ 4-09 SkU:s sessionssal 1. Justering av protokoll 2. Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag SfU23 Beredning Prop. 2019/20:126 Föredragande: MN 3. Kanslimeddelanden

2020-04-23 09:00:00

Kallelse och föredragningslista 2019/20:45 EU-nämndens sammanträde 2020-04-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-04-23 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 23 april 2020 Information och samråd statsminister Stefan

2020-04-23

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:45

1  Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 23 april 2020 Statsminister Stefan Löfven deltar per telefon Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då öppnar vi dagens möte i EU-nämnden, som är ett öppet möte. Vi ska ha information och samråd med statsminister Stefan Löfven. Några av oss är här i salen.

2020-04-23

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:45 (pdf, 180 kB)

Utskottsmöte 2019/20:36 Onsdag 2020-04-22 kl. 13:30

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36 Datum och tid: 2020-04-22 13:30 Plats: RÖ 4-09 1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon 2. Information från konstitutionsutskottets kanslichef om proportionalitetsprincipen m.m. 3. Information från SKR Information om äldreomsorg,

2020-04-22 13:30:00

Kallelse och föredragningslista 2019/20:44 EU-nämndens sammanträde 2020-04-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-04-22 kl. 08:30 Plats: Obs EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

2020-04-22

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:44

1  Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde deltar per telefon Återrapport från videomöte den 3 april 2020 Information och samråd inför videomöte den 22 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte i EU-nämnden. På dagordningen har vi information och samråd inför det informella videomöte med utrikesministrarna

2020-04-22

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:44 (pdf, 103 kB)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:43 EU-nämndens sammanträde 2020-04-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-04-20 kl. 11:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-04-20

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:43

1  Allmänna frågor Statsrådet Hans Dahlgren deltar per telefon Återrapport från videomöte i rådet den 24 mars 2020 Information och samråd inför videomöte den 22 april 2020 Anf. 1  ANDRE VICE ORDFÖRANDEN: Åsa Westlund har förhinder, så i dag ska ni få stå ut med mig, Jessika Roswall, som tjänstgörande ordförande. Jag

2020-04-20

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:43 (pdf, 134 kB)

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35 Datum och tid: 2020-04-16 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon 2. Information från Socialstyrelsen Information om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset. 3. Justering av protokoll

2020-04-16 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:34 Torsdag 2020-04-16 kl. 09:10

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34 Datum och tid: 2020-04-16 09:10 Plats: Förstakammarsalen 1. Stöd till personer med funktionsnedsättning SoU8 Justering Motioner Föredragande: AR 2. Nästa sammanträde Torsdag den 16 april 2020 kl. 09.30

2020-04-16 09:10:00

Kallelse och föredragningslista 2019/20:42 EU-nämndens sammanträde 2020-04-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-04-16 kl. 12:15 Plats: Obs Byte av lokal till EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Information och samråd inför

2020-04-16

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:42

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson deltar per telefon Information och samråd inför videomöte i den 16 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde öppnat. Vi går direkt in på föredragningslistans första punkt, information och samråd med finansministern, som

2020-04-16

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:42 (pdf, 125 kB)

Utskottsmöte 2019/20:33 Onsdag 2020-04-15 kl. 14:30

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33 Datum och tid: 2020-04-15 14:30 Plats: RÖ 4-09 1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon 2. Information från Socialdepartementet Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset.

2020-04-15 14:30:00

Utskottsmöte 2019/20:32 Onsdag 2020-04-15 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32 Datum och tid: 2020-04-15 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 SoU20 Justering Prop. 2019/20:155 och motioner Föredragande: JH 2. Ersättning

2020-04-15 09:00:00

Kallelse och föredragningslista 2019/20:41 EU-nämndens sammanträde 2020-04-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-04-14 kl. 12:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Utrikes frågor handel Statsrådet Anna Hallberg Information och samråd inför videomöte den 16 april 2020 ca. kl. 13.00 Information

2020-04-14

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:41

1  Utrikes frågor handel Statsrådet Anna Hallberg deltar per telefon Information och samråd inför videomöte den 16 april 2020 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar dagens möte och hälsar statsrådet Anna Hallberg med medarbetare välkomna per telefon. Vi har inte så många frågor på dagordningen. Den första punkten rör utrikesfrågor

2020-04-14

EU-nämndens uppteckningar 2019/20:41 (pdf, 185 kB)

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-04-09 kl. 09:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31 Datum och tid: 2020-04-09 09:00 Plats: RÖ 4-09 1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon 2. Information från Socialstyrelsen Information om den nationella lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset. 3. Information från

2020-04-09 09:00:00