Dokument & lagar (258 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:24 EU-nämndens sammanträde 2010-03-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-05 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Transport, telekommunikation och energi Energi Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i rådet den 7 december Återrapport från informellt ministermöte

2010-03-05

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:26

2009/10:26, Fredagen den 5 mars 1 Transport, telekommunikation och energi Energi Statssekreterare Ola Alterå Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 7 december 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 15 januari 2010 Information och samråd inför möte i

2010-03-05

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:22 från den 2 mars 2010 2. VISSA TRAFIKSÄKERHETSFRÅGOR JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU12 med motioner

2010-03-04 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 18 februari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten

2010-03-04 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför TTE-rådets möte den 12 mars. 3. Fortsatt

2010-03-04 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 11-12 mars 2010 2. INFORMATION

2010-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Generaldirektör Olle Wästberg, Svenska Institutet, lämnar information om Svenska Institutets verksamhet. 3. Behandling av proposition 2009/10:93

2010-03-02 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:23 EU-nämndens sammanträde 2010-02-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-02-26 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i rådet den 3-4 december Återrapport från informellt ministermöte den 9 februari Information

2010-02-26

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:25

2009/10:25, Fredagen den 26 februari 1 Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 34 december 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 9 februari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den

2010-02-26

Kallelse och föredragningslista 2009/10:22 EU-nämndens sammanträde 2010-02-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-02-19 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk Återrapport från möte i rådet den 25 januari Information och samråd inför

2010-02-19

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:24

2009/10:24, Fredagen den 19 februari 1 Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 25 januari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 22 februari 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2010-02-19

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning med och information av regeringen, statsrådet Tobias Billström, om EU-frågor på migrationsområdet. 3. Fortsatt

2010-02-18 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 16 februari. 3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder

2010-02-18 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande 2009/10:NU13 med anledning av motioner om vissa handelspolitiska frågor. JF 3. Statssekreterare Jöran Hägglund

2010-02-18 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM DEN SENASTE TIDENS STORA TÅGFÖRSENINGAR 2. SJÖFART JUSTERING kl. 12.00 Justering av betänkande 2009/10:TU13 med motioner Föredragande

2010-02-18 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. AVRAPPORTERING AV PUMPLAGSUTVÄRDERINGEN Utvärderarna Cecilia Forsberg och Annelie Jansson Westin, utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst,

2010-02-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 9 februari. 3. EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind,

2010-02-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 11.00 Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information dels om de s.k. ACTA-förhandlingarna,

2010-02-16 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:21 EU-nämndens sammanträde 2010-02-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:21 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-02-12 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från rådets möte den 19 januari Information och samråd inför rådets möte den 16 februari

2010-02-12

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:23

2009/10:23, Fredagen den 12 februari 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 19 januari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 februari

2010-02-12