Dokument & lagar (4 491 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:29 EU-nämndens sammanträde 2021-03-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-03-05 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport

2021-03-05

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 3 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 0 3 16 MP 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 5 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 1 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 0 3 0 19 L 0 0 3 16

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 2 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3 0 16 MP 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:UbU7 Förskolan

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 4 Förskolan Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor, förslagspunkt 6 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande Totalt Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser

2021-02-25

Omröstning 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor, förslagspunkt 4 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0

2021-02-25

Omröstning 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor, förslagspunkt 1 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD

2021-02-25

Omröstning 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor, förslagspunkt 3 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0

2021-02-25

Kallelse och föredragningslista 2020/21:28 EU-nämndens sammanträde 2021-02-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-02-24 kl. 14:00 Plats: Obs Förstakammarsalen Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Videomöte mellan stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför videomöte

2021-02-24

Kallelse och föredragningslista 2020/21:27 EU-nämndens sammanträde 2021-02-19

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-02-19 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från

2021-02-19

Kallelse och föredragningslista 2020/21:26 EU-nämndens sammanträde 2021-02-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2021-02-12 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson

2021-02-12

Omröstning 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga, förslagspunkt 7 Frågor om placerade barn och unga Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 15 0 1 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26

2021-02-10

Omröstning 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga, förslagspunkt 19 Frågor om placerade barn och unga Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0

2021-02-10

Omröstning 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga, förslagspunkt 17 Frågor om placerade barn och unga Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V

2021-02-10

Omröstning 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga, förslagspunkt 16 Frågor om placerade barn och unga Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4

2021-02-10

Omröstning 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga, förslagspunkt 11 Frågor om placerade barn och unga Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V

2021-02-10

Omröstning 2020/21:SoU15 Folkhälsofrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU15 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 2 Folkhälsofrågor Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3 19 L 0 0 3

2021-02-10

Omröstning 2020/21:SoU15 Folkhälsofrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU15 Folkhälsofrågor, förslagspunkt 11 Folkhälsofrågor Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-02-10