Dokument & lagar (30 749 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:10 EU-nämndens sammanträde 2020-10-16

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:10 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-16 kl. 9:00: Plats: Obs Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-16

Kallelse och föredragningslista 2020/21:9 EU-nämndens sammanträde 2020-10-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-14 kl. 14:00 Plats: Obs Andrakammarsalen Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 15-16 oktober 2020 ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde

2020-10-14

Kallelse och föredragningslista 2020/21:8 EU-nämndens sammanträde 2020-10-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:8 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-09 kl. 9:00: Plats: Obs Konstitutionsutskottets sessionssal RÖ7-08 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Återrapport från möte i

2020-10-09

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. M Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU UU 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3700 av Pål Jonson M Hindra bränder på jänvägsbanvallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en utökad användning av värmedetektorer på järnvägsspår för att minska problemen med banvallsbränder och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3700 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3699 av Pål Jonson M Förstärkning av infrastrukturen utmed stråket StockholmOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stråket StockholmOslo ska utpekas som en stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät TEN-T och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3699 av Pål Jonson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3698 av Pål Jonson M Förbättrad järnväg mellan Stockholm och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att skapa en bättre järnvägsdragning mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3698 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3697 av Pål Jonson M Bättre mobiltäckning på landsbygden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell strategi så att hela Sverige snarast får mobiltelefontäckning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3697 av Pål Jonson (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3695 av Pål Jonson M Ökade trafiksäkerhetsåtgärder på E18 mellan Valnäs och Töcksfors Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör genomföras en översyn av E18 mellan Valnäs och Töcksfors i syfte att sträckan ska mötessepareras och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3695 av Pål Jonson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. M En Arlandaförhandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arlandas betydelse för såväl Stockholmsregionen


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3693 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3692 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3692 av Jan R Andersson M Utbyggnad av viltstängsel i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de län som drabbas mest av viltolyckor bör prioriteras vid utbyggnad av viltstängsel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3692 av Jan R Andersson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3692 av Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3690 av Cecilia Widegren M Framtidens infrastruktur i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg för steg fortsätta att aktivt snabba på genomförandet av alliansregeringens, kommunernas och regionernas gemensamma överenskommelse


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3690 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. M Modernisera för A- och epatraktorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en justering av hastigheten för epatraktorer så att reglerna likställs med dem som gäller för EU-mopeder och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3689 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3687 av Jörgen Berglund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3687 av Jörgen Berglund M Förbifart Örnsköldsvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Förbifart Örnsköldsvik ska ingå i den nationella vägtransportplanen och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4 är en av landets viktigaste


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3687 av Jörgen Berglund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3687 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. SD Villkor för vattenskotrar och snabbgående vattenfarkoster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa utbildningskrav och förarbevis för vattenskoter och om att utreda övriga villkor för framförande av vattenskoter


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3667 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3667 av Aron Emilsson SD Utbyggnad av Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skyndsam översyn av Bohusbanans potentiella utbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västra Götalandsregionen är ett vidsträckt län


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3667 av Aron Emilsson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3667 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3664 av Aron Emilsson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3664 av Aron Emilsson SD Åtgärder mot bristande synlighet i trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fordonsindustrins och bilhandlarnas ansvar och behovet av särskilda insatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3664 av Aron Emilsson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3664 av Aron Emilsson (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3658 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3658 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E16 på sträckan GävleOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningarna för en utbyggnad av Europaväg 16 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Europaväg 16 är viktig för infrastrukturen


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3658 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3658 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3654 av Roger Hedlund SD En utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningar för en tidigareläggning av ett dubbelspår på Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3653 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3653 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E4:an på sträckan GävleSundsvall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningar för en utbyggnad av Europaväg 4 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Gävleborg är en viktig trafiklänk


Utskottsberedning: TU

Motion 2020/21:3653 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3653 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)