Dokument & lagar (6 289 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:19 EU-nämndens sammanträde 2020-12-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-12-09 kl. 14:00 Plats: Obs Andrakammarsalen Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 10-11

2020-12-09

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information om vaccination mot covid-19 Företrädare för SKR och Läkemedelsverket samt vaccinsamordnare

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Justering Prop. 2020/21:1 och motioner Föredragande:

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Justering Prop. 2020/21:1

2020-12-08 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2020/21:18 EU-nämndens sammanträde 2020-12-04

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-12-04 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Transport, telekommunikation  och energi Statssekreterare

2020-12-04

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Justering Prop. 2020/21:1 och

2020-12-03 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. U ppföljning av vaccinationer mot covid-19 SoU4 Justering Prop. 2020/21:47 och motion Föredragande:

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Fortsatt beredning Prop.

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och motioner

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Nils Öberg informerar om det aktuella

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Måndag 2020-11-30 kl. 13:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-30 13:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om tidsbegränsade anställningar och permanent uppehållstillstånd Fortsatt

2020-11-30 13:00:00

Kallelse och föredragningslista 2020/21:17 EU-nämndens sammanträde 2020-11-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-27 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan

2020-11-27

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-26 kl. 08:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-26 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget SfU9 Justering

2020-11-26 08:30:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2020-11-26 kl. 08:15

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-11-26 08:15 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kl. 8:15-9:15 Socialminister

2020-11-26 08:15:00

Omröstning 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans, förslagspunkt 1 Huvudmannaskap för personlig assistans Datum: 2020-11-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, C, L, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C

2020-11-26

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Socialdepartementet Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås informerar om den kommande

2020-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens aviserade handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter Överläggning

2020-11-24 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2020/21:16 EU-nämndens sammanträde 2020-11-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-20 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor utveckling Statsrådet Peter Eriksson Återrapport från

2020-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:16

1  Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi börjar med fråga om medgivande till deltagande på distans. Detta medges. 2  Utrikes frågor utveckling Statsrådet Peter Eriksson deltar via Skype Återrapport från videomöte den 8 juni 2020 Återrapport från informellt ministermöte Gymnich den 29

2020-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2020/21:16 (pdf, 172 kB)

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

2020-11-19 10:00:00