Dokument & lagar (312 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av motioner på migrationsområdet från den allmänna motionstiden 2009. Justering av förslag till utskottets

2010-04-08 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av förhandlingschef Niklas Hjert åtföljd av Jonas Mellqvist, PTK 2. Information av riksrevisor Claes Norgren åtföljd av Mats Johansson och

2010-04-08 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 25 mars. 3. Fortsatt behandling av motioner om tobak. Justering av förslag till utskottets

2010-04-08 09:30:00

Omröstning 2009/10:SoU12p7 Tvångsvård - avskiljning

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 7 Tvångsvård avskiljning Riksdagen avslår motion 2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. v yrkande 11. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 85 0 0 11

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU12p1 Vistelsebegreppet

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 1 Vistelsebegreppet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk400 yrkande 2, 2009/10:So205, 2009/10:So244, 2009/10:So280 och 2009/10:So420. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU12p2 Hemlöshet

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 2 Hemlöshet Riksdagen avslår motion 2009/10:C390 yrkande 6. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 85 0 0 11 c 20 0 0 9 fp 24 0 0 4

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU11p16 Livstestamente m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 16 Livstestamente m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So254 av Barbro Westerholm och Jan Ertsborn båda fp2009/10:So335 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren båda kd yrkande 1, 2009/10:So430 av Christer Winbäck fp2009/10:So463 av Lars Ohly

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU11p10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Votering: betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So216 av Lena Asplund m2009/10:So329 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik Jakobsson båda c2009/10:So449 av Börje Vestlund s2009/10:So461 av Inger Jarl Beck

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU10p1 Ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Votering: betänkande 2009/10:SoU10 Vissa apoteksfrågor, förslagspunkt 1 Ändring i läkemedelslagen 1992:859 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i läkemedelslagen 1992:859Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:96 i denna del och avslår motion 2009/10:So2. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU8p6 Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 6 Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. v yrkande 3, 2008/09:Ub487 av Rossana Dinamarca m.fl. v yrkande 5, 2008/09:A249 av Christer Winbäck fp2008/09:A293 av Ameer Sachet s2008/09:A325

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU8p2 Lönekartläggning m.m.

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 2 Lönekartläggning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 4 och 5, 2008/09:A313 av Thomas Bodström s2008/09:A392 av Birgitta Eriksson m.fl. s yrkandena 1-4, 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkandena 16 och

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU8p8 Hbt-frågor

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 8 Hbt-frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp yrkande 6, 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. m, c, v, fp, mp yrkande 9, 2008/09:A324 av Hans Olsson och Phia Andersson båda s2008/09:A346 av Birgitta Ohlsson fp yrkandena

2010-04-07

Kallelse och föredragningslista 2009/10:29 EU-nämndens sammanträde 2010-03-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-30 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 25-26 mars ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2010-03-30

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:31

2009/10:31, Tisdagen den 30 mars 1 Möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 2526 mars 2010 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar alla välkomna till dagens sammanträde med EU-nämnden, särskilt statsministern med medarbetare. Vi ska få en återrapport av statsministern

2010-03-30

Kallelse och föredragningslista 2009/10:28 EU-nämndens sammanträde 2010-03-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-26 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 22 februari Information och samråd inför möte i rådet den 29 mars ca.

2010-03-26

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:30

2009/10:30, Fredagen den 26 mars 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 22 februari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 29 mars 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2010-03-26

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Helena Perlerot, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen, Mats Hildingsson, andre vice ordförande ST inom Arbetsförmedlingen och Roger Syrén,

2010-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 23 mars. 3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:118 Ändring av övergångsbestämmelserna

2010-03-25 09:30:00

Omröstning 2009/10:SoU9p2 Avskrivning av barns skulder

Votering: betänkande 2009/10:SoU9 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården, förslagspunkt 2 Avskrivning av barns skulder Riksdagen avslår motion 2009/10:C276 av Egon Frid m.fl. v yrkande 25. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v

2010-03-24

Omröstning 2009/10:SoU7p3 Vård- och behandlingsgaranti för personer med missbruksproblem

Votering: betänkande 2009/10:SoU7 Stärkt ställning för patienten, förslagspunkt 3 Vård- och behandlingsgaranti för personer med missbruksproblem Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So306 av Jan Emanuel Johansson s2009/10:So312 av Elina Linna m.fl. v yrkandena 4 och 8 samt 2009/10:So585 av Per Lodenius c yrkande 4. Datum:

2010-03-24