Dokument & lagar (312 träffar)

Omröstning 2009/10:AU5p4 Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen Riksdagen avslår motion 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp yrkande 6. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p20 Rätt till heltid

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 20 Rätt till heltid Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 19, 2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkande 4, 2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl. mp yrkande 4, 2009/10:A212

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p12 Tidsbegränsade anställningar i allmänhet

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Tidsbegränsade anställningar i allmänhet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 23, 2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkande 5, 2009/10:A3 av Ulf Holm m.fl.

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p6 ILO-konvention 94 m.m.

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 ILO-konvention 94 m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 5, 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp yrkande 3, 2009/10:A261 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p9 Egenanställning

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Egenanställning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr308 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 14, 2009/10:A244 av Billy Gustafsson s och 2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 5. Datum:

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p17 Återanställning före uthyrning

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 17 Återanställning före uthyrning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A211 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 8 och 2009/10:A433 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. sDatum: 2010-03-24 Omröstning

2010-03-24

Omröstning 2009/10:AU5p3 Insatser på EU-nivå

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Insatser på EU-nivå Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 6, 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp yrkande 5, 2009/10:A296 av Christina Axelsson s yrkande 1 och

2010-03-24

Kallelse och föredragningslista 2009/10:27 EU-nämndens sammanträde 2010-03-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-24 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 25-26 mars ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2010-03-24

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:29

2009/10:29, Onsdagen den 24 mars 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2526 mars 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 13.00 och jag förklarar detta sammanträde med EU-nämnden öppnat. Jag hälsar nämndens ledamöter, övriga riksdagsledamöter

2010-03-24

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 16 mars. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:96 Vissa apoteksfrågor och följdmotion.

2010-03-23 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fråga om yttrande till justitieutskottet över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

2010-03-23 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:26 EU-nämndens sammanträde 2010-03-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-19 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreteraren Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 22 februari Information och samråd inför

2010-03-19

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:28

2009/10:28, Fredagen den 19 mars 1 Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 22 februari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 22 mars 2010 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN:

2010-03-19

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU10 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering

2010-03-18 10:00:00

Omröstning 2009/10:AU7p3 Ett reformerat mottagande av nyanlända

Votering: betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd, förslagspunkt 3 Ett reformerat mottagande av nyanlända Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf320 yrkandena 18 och 23-27 samt 2009/10:A11 yrkande 2. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU7p2 Nyanländas etablering

Votering: betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd, förslagspunkt 2 Nyanländas etablering Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A10 yrkandena 2-4 och 2009/10:A410 yrkande 12. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU7p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A10 av Berit Högman m.fl. s yrkande 1 och 2009/10:A11 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 1. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU7p4 Lotsverksamhet

Votering: betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd, förslagspunkt 4 Lotsverksamhet Riksdagen avslår motion 2009/10:A12 av Ulf Holm m.fl. mp yrkandena 1 och 2. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU6p3 Jämställda villkor för entreprenörskap

Votering: betänkande 2009/10:AU6 En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, förslagspunkt 3 Jämställda villkor för entreprenörskap Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 9 och 10, 2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkandena

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU6p1 Jämställd arbetsmarknad

Votering: betänkande 2009/10:AU6 En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, förslagspunkt 1 Jämställd arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A260 av Helén Pettersson i Umeå och Ibrahim Baylan båda s2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkande 1, 2009/10:A291

2010-03-17