Dokument & lagar (312 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 11 mars. 3. Fortsatt behandling av motioner om hälso- och sjukvård. Justering av förslag

2010-03-16 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:25 EU-nämndens sammanträde 2010-03-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-12 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd inför möte i rådet den 16 mars

2010-03-12

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:27

2009/10:27, Fredagen den 12 mars 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 februari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 mars 2010

2010-03-12

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över kommissionens arbetsdokument Samråd om framtidsstrategin EU 2020

2010-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- och LF- 3. Justering av yttr. 2009/10:AU4y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt

2010-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 9 mars. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i

2010-03-11 09:30:00

Omröstning 2009/10:SfU12p4 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 4 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 10 i denna del, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 19 i denna del och 2009/10:Sf277 av Aleksander Gabelic sDatum: 2010-03-10

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p2 Lagförslaget

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 2 Lagförslaget Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:77 och avslår motionerna 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 2 och

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 10 i denna del, 2009/10:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 1, 2009/10:Sf10 av Bodil Ceballos m.fl. mp2009/10:Sf11 av Veronica

2010-03-10

Omröstning 2009/10:SfU12p3 Uppskjuten invandringsprövning m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SfU12 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, förslagspunkt 3 Uppskjuten invandringsprövning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju265 av Eva Olofsson m.fl. v yrkande 36, 2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 21, 2009/10:Sf276 av Susanne Eberstein s och 2009/10:Sf334 av Kjell

2010-03-10

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 4 mars. 3. Information om arbetet mot antibiotikaresistens. Professor Otto Cars, STRAMA

2010-03-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Information av statssekreterare Bettina Kashefi m.fl.Socialdepartementet, om EU-frågor på socialpolitikens område. 3. Fråga

2010-03-09 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:24 EU-nämndens sammanträde 2010-03-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-05 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Transport, telekommunikation och energi Energi Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i rådet den 7 december Återrapport från informellt ministermöte

2010-03-05

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:26

2009/10:26, Fredagen den 5 mars 1 Transport, telekommunikation och energi Energi Statssekreterare Ola Alterå Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 7 december 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 15 januari 2010 Information och samråd inför möte i

2010-03-05

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU8 Diskriminering EMD- 4. Behandling av Framtidsstrategin EU

2010-03-04 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 18 februari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten

2010-03-04 09:30:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:23 EU-nämndens sammanträde 2010-02-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-02-26 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i rådet den 3-4 december Återrapport från informellt ministermöte den 9 februari Information

2010-02-26

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:25

2009/10:25, Fredagen den 26 februari 1 Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den 34 december 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 9 februari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft den

2010-02-26

Kallelse och föredragningslista 2009/10:22 EU-nämndens sammanträde 2010-02-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:22 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-02-19 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statssekreteraren Amelie von Zweigbergk Återrapport från möte i rådet den 25 januari Information och samråd inför

2010-02-19

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:24

2009/10:24, Fredagen den 19 februari 1 Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 25 januari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 22 februari 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2010-02-19