Dokument & lagar (270 träffar)

Omröstning 2015/16:SoU16 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Votering: betänkande 2015/16:SoU16 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering, förslagspunkt 1 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering Datum: 2016-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej

2016-05-12

Omröstning 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 9 Luftfartsfrågor Datum: 2016-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 73 1 0 10 SD 46 0 0 2 MP 25 0 0 0 C 20 0 0 2 V 19 0 0 2 L 16 0 0

2016-05-11

Omröstning 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 4 Luftfartsfrågor Datum: 2016-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 96 0 16 M 74 0 0 10 SD 46 0 0 2 MP 1 24 0 0 C 20 0 0 2 V 0 0 19 2 L 16 0

2016-05-11

Omröstning 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 2 Luftfartsfrågor Datum: 2016-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 4 0 69 11 SD 46 0 0 2 MP 25 0 0 0 C 0 0 20 2 V 19 0 0 2 L 0 0 16

2016-05-11

Omröstning 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 10 Luftfartsfrågor Datum: 2016-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 M, C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 0 74 0 10 SD 46 0 0 2 MP 25 0 0 0 C 0 20 0 2 V 19 0 0 2 L 0

2016-05-11

Omröstning 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 1 Luftfartsfrågor Datum: 2016-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 1 73 0 10 SD 46 0 0 2 MP 25 0 0 0 C 0 20 0 2 V 18 0 1 2 L 0

2016-05-11

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-05-10 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om luftfarten och hållbarhetsaspekter Forskare Jonas Åkerman från KTH informerar m.a.a. luftfartsstrategin för Europa 2. Justering av protokoll Justering av protokoll

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-05-10 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:30 mejlas 9/5 2. Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SoU12 Justering Prop. 2015/16:136 och motion Föredragande: JS 3. Avgiftsfrihet för viss

2016-05-10 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2015/16:42 EU-nämndens sammanträde 2016-05-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-05-04 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor handel Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Återrapport från möte i rådet den 15 december 2015 Återrapport från möte i rådet den 19

2016-05-04

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:42

1  Utrikes frågor handel Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor handel den 15 december 2015 Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor handel den 19 december 2015 Återrapport från informellt ministermöte den 2 februari

2016-05-04

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-04-28 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från föreningen Svensk Sjöfart Vd Pia Berglund och miljöchef Fredrik Larsson från föreningen Svensk Sjöfart informerar om aktuella frågor 2. Justering av protokoll

2016-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-28 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Socialdepartementet Statssekreterare Pernilla Baralt om EU-kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m. 2. Justering av protokoll

2016-04-28 09:30:00

Omröstning 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 38 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 44 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 20 0 0 2 V 0

2016-04-27

Omröstning 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 75 0 9 SD 44 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 20 0 2

2016-04-27

Omröstning 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 24 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 44 0 4 MP 21 0 0 4 C 20 0 0 2 V

2016-04-27

Omröstning 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 20 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 73 0 1 10 SD 0 44 0 4 MP 21 0 0 4 C 20 0 0 2 V 19

2016-04-27

Omröstning 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 16 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 0 0 75 9 SD 44 0 0 4 MP 20 0 1 4 C 0 20 0 2 V 19

2016-04-27

Omröstning 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 13 Hälso- och sjukvårdsfrågor Datum: 2016-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 75 0 0 9 SD 44 0 0 4 MP 20 0 0 5 C 20 0 0 2 V 0 19

2016-04-27

Kallelse och föredragningslista 2015/16:41 EU-nämndens sammanträde 2016-04-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-04-27 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 2015/16:EUN1y Justering av yttrande till Utrikesutskottet Skr. 2015/16:

2016-04-27

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:41

1  Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 EU-nämnden behandlade under denna paragraf frågor om verksamheten i Europeiska unionen under 2015. Inga uppteckningar gjordes.

2016-04-27