Dokument & lagar (270 träffar)

Omröstning 2015/16:TU11 Fordons- och vägtrafikfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU11 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Fordons- och vägtrafikfrågor Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 1 79 0 4 SD 42 0 0 6 MP 24 0 0 1 C 20 0 0 2 V 20

2016-04-14

Omröstning 2015/16:TU11 Fordons- och vägtrafikfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU11 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 10 Fordons- och vägtrafikfrågor Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 80 0 0 4 SD 0 42 0 6 MP 24 0 0 1 C 20 0 0 2 V

2016-04-14

Omröstning 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor

Votering: betänkande 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor, förslagspunkt 8 En fossiloberoende transportsektor Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 80 4 SD 41 0 0 7 MP 24 0 0 1 C 0 0

2016-04-14

Omröstning 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor

Votering: betänkande 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor, förslagspunkt 4 En fossiloberoende transportsektor Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 80 0 0 4 SD 0 42 0 6 MP 24 0 0 1 C 20 0

2016-04-14

Omröstning 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor

Votering: betänkande 2015/16:TU9 En fossiloberoende transportsektor, förslagspunkt 1 En fossiloberoende transportsektor Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 80 0 4 SD 42 0 0 6 MP 24 0 0 1

2016-04-14

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-12 10:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur Bilagor Punkt 1: Program,

2016-04-12 10:00:00

Kallelse och föredragningslista 2015/16:38 EU-nämndens sammanträde 2016-04-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-04-08 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 14 mars Information och samråd inför möte i rådet den 11 april Regeringens

2016-04-08

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:38

1  Jordbruk och fiske Statssekreterare Elisabeth Backteman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 14 mars 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 11 april 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar statssekreterare Backteman med medarbetare

2016-04-08

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-07 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Svenskt flyg Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerar om aktuella frågor 2. Justering av protokoll Justering av protokoll

2016-04-07 10:00:00

Omröstning 2015/16:SoU10 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Votering: betänkande 2015/16:SoU10 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, förslagspunkt 2 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD Parti

2016-04-06

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:28 2. Luftfartsfrågor TU1 4 Beredning Motioner Föredragande: CF 3. Genomförande av radioutrustningsdirektivet TU15 Beredning

2016-04-05 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2015/16:37 EU-nämndens sammanträde 2016-03-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:37 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-24 kl. 11:00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman deltar per telefon Information och samråd inför möte den 24 mars 2015 ev.Övriga frågor

2016-03-24

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:37

1  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman Information inför informellt ministermöte för rättsliga och inrikes frågor den 24 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Jag ber statsrådet Anders Ygeman inleda. Anf. 2  Statsrådet ANDERS YGEMAN SGod förmiddag Vi åker om några timmar till Bryssel för det möte

2016-03-24

Omröstning 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 3 Yrkestrafik och taxi Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 72 0 0 12 SD 0 42 0 6 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 14 0 0 7 L

2016-03-23

Omröstning 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 12 Yrkestrafik och taxi Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 72 0 0 12 SD 0 42 0 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 14 0 0 7 L

2016-03-23

Omröstning 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 1 Yrkestrafik och taxi Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 1 16 M 0 72 0 12 SD 41 1 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 17 0 5 V 0 0 14

2016-03-23

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:27 2. Fordons- och vägtrafikfrågor TU11 Justering Motioner Föredragande: UA 3. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Kommissionens förslag till ändring av förordning EG nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden

2016-03-22 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2015/16:36 EU-nämndens sammanträde 2016-03-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-18 kl. 16:50 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information i pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet

2016-03-18

Kallelse och föredragningslista 2015/16:35 EU-nämndens sammanträde 2016-03-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-18 kl. 13:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information i pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet

2016-03-18