Dokument & lagar (270 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:36

1  Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information under pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 18 mars 2016 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Hans Dahlgren välkommen per telefon från Bryssel. Ordet är ditt. Anf. 2  Statssekreterare

2016-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:35

1  Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information under pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 18 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Hans Dahlgren välkommen per telefon från Bryssel. Du kan börja informera nämnden. Anf. 2 

2016-03-18

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 25 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 0 17 5 V 0 0 20 1 L 16

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 24 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 16 0 1 5 V 20 0 0 1 L 16

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 21 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 0 70 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 20 0 0

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 19 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 20 0 0 1 L 0

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 14 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 0 0 40 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 20 0 0 1 L 0

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 13 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 0 70 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 0 17 0 5 V 20 0 0

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 12 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 0 20 0 1 L 16

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 9 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 0 0 20 1 L 16

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 1 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 1 69 0 14 SD 40 0 0 8 MP 22 1 0 2 C 1 0 16 5 V 20 0 0 1 L 16 0

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

Votering: betänkande 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor, förslagspunkt 11 Socialtjänstfrågor Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 40 0 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 0 20 0 1 L 16

2016-03-17

Kallelse och föredragningslista 2015/16:34 EU-nämndens sammanträde 2016-03-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-17 kl. 07:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 17-18 mars ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 april i Skandiasalen N3 och behandlar: Jordbruk och fiske

2016-03-17

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:34

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1718 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon och välkomna till EU-nämndens samråd med statsministern. Välkomna statsministern, kabinettssekreteraren, statssekreteraren och övriga medarbetare God morgon också till

2016-03-17

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-15 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2015/16:26 2. En fossiloberoende transportsektor TU9 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

2016-03-15 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2015/16:32 EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-11 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista ca 09.00 Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd inför möte i rådet den 15 mars

2016-03-11

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:32

1  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 16 februari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar utrikesministern och statssekreteraren med medarbetare.

2016-03-11

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-10 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information och vidareutbildning om den digitala mötestjänsten Utbildare från it-avdelningen informerar och ger tips kring användningen av den digitala mötestjänsten 2. Justering

2016-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-10 kl. 09:30

Föredragningslista Socialutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-10 09:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll Prot. 2015/16:23 mejlas 9/3 2. Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv SoU10 Beredning Prop. 2015/16:82 och

2016-03-10 09:30:00

Omröstning 2015/16:SoU9 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

Votering: betänkande 2015/16:SoU9 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 0 78 0 6 SD 0 0 36 12 MP 21 0

2016-03-09