Dokument & lagar (301 träffar)

Omröstning 2008/09:SoU14p3 Insatser riktade till våldsutövare

Votering: betänkande 2008/09:SoU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 3 Insatser riktade till våldsutövare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 62, 2008/09:So350 och 2008/09:So443. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SfU9p1 Uppföljning av sysselsättningseffekter

Votering: betänkande 2008/09:SfU9 Redogörelse om sänkta socialavgifter, förslagspunkt 1 Uppföljning av sysselsättningseffekter Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf10. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 100 1 29 m 79

2009-03-25

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 30 mars 2009 2.

2009-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 17 och 19 mars. 3. Information från Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa UPP-centrum

2009-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Riksrevisor Karin Lindell m.fl.Riksrevisionen, informerar om rapport RiR 2009:1 Omställningskrav i sjukförsäkringen att pröva

2009-03-24 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:26_FKVX EU-nämndens sammanträde 2009-03-20

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2008/09:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-20 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 19 januari 2009 Information och samråd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2008/09:26 EU-nämndens sammanträde 2009-03-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-20 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 19 januari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-03-20

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:27

2008/09:27, Fredagen den 20 mars 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 19 januari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 23 mars 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon och välkomna Vi är redo att öppna sammanträdet eftersom många är på plats, däribland

2009-03-20

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION OM GRÖNBOK OM TEN-T Kansliråd Niklas Lundin från Näringsdepartementet informerar om grönbok om TEN-T 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll

2009-03-19 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning på temat omreglering av apoteksmarknaden. Program, exempel på inbjudan samt två följdmotioner bifogas. Proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden görs tillgänglig elektroniskt.

2009-03-19 09:00:00

Omröstning 2008/09:SoU13p10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Votering: betänkande 2008/09:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So209 av Carina Hägg s2007/08:So278 av Maria Kornevik Jakobsson och Birgitta Sellén båda c2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp yrkande 20, 2007/08:So320

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SoU15p1 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade

Votering: betänkande 2008/09:SoU15 Handikappfrågor, förslagspunkt 1 Ökad tillgänglighet för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So215, 2007/08:So281, 2007/08:So298, 2007/08:So327, 2007/08:So443, 2007/08:So475, 2007/08:A301 yrkande 2, 2008/09:So355 och 2008/09:So575 yrkande 22. Datum: 2009-03-18 Omröstning

2009-03-18

Omröstning 2008/09:SoU8p1 Äldrepolitikens inriktning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SoU8 Äldrefrågor, förslagspunkt 1 Äldrepolitikens inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So208 av Carina Hägg s2007/08:So377 av Rolf K Nilsson m2007/08:So401 av Solveig Hellquist fp2007/08:So424 av Roland Bäckman s2007/08:So478 av Ann-Christin Ahlberg s2007/08:So496 av Nikos Papadopoulos

2009-03-18

Omröstning 2008/09:SoU8p3 HBT-frågor och äldreomsorgen

Votering: betänkande 2008/09:SoU8 Äldrefrågor, förslagspunkt 3 HBT-frågor och äldreomsorgen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson båda fp yrkande 8, 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp yrkande 9, 2008/09:So515 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s yrkandena 1 och 4 samt 2008/09:So554

2009-03-18

Omröstning 2008/09:SoU8p7 Psykisk ohälsa hos äldre

Votering: betänkande 2008/09:SoU8 Äldrefrågor, förslagspunkt 7 Psykisk ohälsa hos äldre Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So372 av Désirée Liljevall s och 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 16. Datum: 2009-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-03-18

Kallelse och föredragningslista 2008/09:25 EU-nämndens sammanträde 2009-03-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:25 Möte: Öppet sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-18 kl. 13.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars 2009. 2. ev.Övriga frågor

2009-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:26

2008/09:26, Onsdagen den 18 mars 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet med riksdagens EU-nämnd öppnat. Jag säger välkommen till nämndens ledamöter och övriga riksdagsledamöter i salen.

2009-03-18

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 12 mars. 3. Fortsatt behandling av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om

2009-03-17 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:24 EU-nämndens sammanträde 2009-03-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-13 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 23 och 24

2009-03-13

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:25

2008/09:25, Fredagen den 13 mars 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 23 och 24 februari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 och 17 mars 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet

2009-03-13