Dokument & lagar (301 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 26 februari. 3. Fråga om mottagande av motion 2008/09:Ju282 av Mats Gerdau och Helena Bouveng

2009-03-12 09:30:00

Omröstning 2008/09:TU9p2 Vissa frågor om överlast

Votering: betänkande 2008/09:TU9 Godkännande av motorfordon m.m.förslagspunkt 2 Vissa frågor om överlast Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T13, 2008/09:T320 och 2008/09:T417. Datum: 2009-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 114 0

2009-03-11

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. BEREDNING AV FRÅGA OM UTSKOTTSINITIATIV ÄNDRING AV KÖRKORTSLAGEN Beredning av betänkande 2008/09:TU16 Fråga om utskottsinitiativ ändring av körkortslagen Föredragande

2009-03-10 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på det sociala området. 3. Kanslimeddelanden. 4. Övriga frågor.

2009-03-10 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:23_FE0D EU-nämndens sammanträde 2009-03-06

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-06 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2008/09:23 EU-nämndens sammanträde 2009-03-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-06 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 10 februari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-03-06

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:24

2008/09:24, Fredagen den 6 mars 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 10 februari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 10 mars 2009 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar finansministern med medarbetare välkomna till EU-nämnden och dagens

2009-03-06

Kallelse och föredragningslista 2008/09:22 EU-nämndens sammanträde 2009-03-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:22 Möte: Öppet sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-04 kl. 16.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Informellt möte med stats- och regeringscheferna Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från informellt möte med stats- och regeringscheferna den

2009-03-04

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:23

2008/09:23, Onsdagen den 4 mars 1 Informellt möte med stats- och regeringscheferna Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från informellt möte med stats- och regeringscheferna den 1 mars 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då har klockan slagit 16 och jag förklarar dagens sammanträde med EU-nämnden öppnat. I dag har vi sammanträde

2009-03-04

Kallelse och föredragningslista 2008/09:21_FCUF EU-nämndens sammanträde 2009-02-27

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:21 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-02-27 kl. 09.00 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2008/09:21 EU-nämndens sammanträde 2009-02-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:21 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-02-27 kl. 09.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Informellt möte med stats- och regeringscheferna Statsminister Fredrik Reinfeldt deltar på telefon Information och samråd inför informellt möte med stats-

2009-02-27

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:15 från den 19 februari 2. GODKÄNNANDE AV MOTORFORDON M.M Justering av betänkande 2008/09:TU9 Godkännande

2009-02-26 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 24 februari. 3. Fortsatt behandling av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008

2009-02-26 09:30:00

Omröstning 2008/09:TU8p4 Åtgärder mot rattfylleri

Votering: betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, förslagspunkt 4 Åtgärder mot rattfylleri Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 44, 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. s yrkande 32, 2008/09:T234 av Bertil Kjellberg m2008/09:T247 av Anneli Särnblad

2009-02-26

Omröstning 2008/09:TU8p3 Barns trafiksäkerhet

Votering: betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, förslagspunkt 3 Barns trafiksäkerhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T252 av Jan Ericson m2008/09:T318 av Catharina Bråkenhielm s2008/09:T333 av Agneta Berliner och Anita Brodén båda fp yrkandena 1 och 2, 2008/09:T409 av Ulf

2009-02-26

Omröstning 2008/09:TU8p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen dels avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2008:000 om ändring i lagen 2001:559 om vägtrafikdefinitioner, dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i körkortslagen

2009-02-26

Omröstning 2008/09:SoU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:SoU9 Vårdval i primärvården, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. s2008/09:So10 av Ylva Johansson m.fl. s, mp2008/09:So11 av Christina Zedell m.fl. s och 2008/09:So12 av Elina Linna m.fl. vDatum: 2009-02-25 Omröstning i

2009-02-25

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information av statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet. Kansliets PM dagordning samt KOM 2009 58 Förslag till gemensam rapport

2009-02-24 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Sänkta socialavgifter jämte motion. Justering

2009-02-24 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:20 EU-nämndens sammanträde 2009-02-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:20 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-02-20 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 januari 2009

2009-02-20