Dokument & lagar (301 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:21

2008/09:21, Fredagen den 20 februari 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 januari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 23 och 24 februari 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Härmed förklarar

2009-02-20

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:13 från den 10 februari 2009 och protokoll 2008/09:14 från den 12 februari 2009 2. IT-POLITISKA FRÅGOR Beredning

2009-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning med och information av regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. 3. Kanslimeddelanden.

2009-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 12 februari. 3. Fortsatt preliminär behandling av grönbok om den europeiska arbetskraften

2009-02-17 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:19 EU-nämndens sammanträde 2009-02-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-02-13 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Utbildning, ungdom och kultur utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från ministerrådsmöte den 20 och 21 november 2008 Information och

2009-02-13

Kallelse och föredragningslista 2008/09:19_FAQZ EU-nämndens sammanträde 2009-02-13

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-02-13 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:20

2008/09:20, Fredagen den 13 februari 1 Utbildning, ungdom och kultur utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från ministerrådsmöte den 20 och 21 november 2008 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 februari 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Glada kolleger Klockan har slagit 09.30 och jag förklarar

2009-02-13

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2008/09:12 från den 27 januari 2009 2. SÄKRA FÖRARE PÅ MOPEDER, SNÖSKOTRAR OCH TERRÄNGHJULINGAR Justering av betänkande

2009-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Riksrevisor Karin Lindell, projektledare Nikos Tsakiridis, samt revisionsdirektörerna Bengt Sundgren och Anders Viklund, Riksrevisionen,

2009-02-12 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 10 februari. 3. Fortsatt preliminär behandling av del av hälso- och sjukvårdsmotioner assisterad

2009-02-12 09:30:00

Omröstning 2008/09:SoU6p1 Ersättningsetablering

Votering: betänkande 2008/09:SoU6 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m.förslagspunkt 1 Ersättningsetablering Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning, 2. lag om ändring i lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Därmed bifaller riksdagen

2009-02-12

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. ÖVERLÄGGNING MELLAN NORSKA OCH SVENSKA TRAFIKUTSKOTTEN Infrastrukturens planering m.m. Riksdagens behandling av Sveriges långtidsplan för trafikens infrastruktur

2009-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 29 januari. 3. Fortsatt behandling av proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården jämte

2009-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Behandling av skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik, jämte motioner delvisFöredragande: KH, JIL 3. Behandling av

2009-02-10 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:18_F9CN EU-nämndens sammanträde 2009-02-06

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2008/09:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-02-06 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 20 januari 2009 Information och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2008/09:18 EU-nämndens sammanträde 2009-02-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-02-06 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 20 januari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-02-06

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:19

2008/09:19, Fredagen den 6 februari 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 20 januari 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 10 februari 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då säger jag god morgon och förklarar sammanträdet öppnat. Vi säger god morgon

2009-02-06

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Offentligt sammanträde kl. 10.00-11.00 Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt informerar om Försäkringskassans handläggning. 2. Kanslimeddelanden.

2009-01-29 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 27 januari. 3. Fortsatt behandling av och ställningstagande till försök med subsidiaritetskontroll

2009-01-29 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Socialutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 13:15 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av statssekreteraren Karin Johansson, Socialdepartementet, om subsidiaritetskontroll. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll

2009-01-27 13:15:00