Dokument & lagar (321 träffar)

Omröstning 2009/10:TU24p4 Finansieringsfrågor

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 4 Finansieringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkandena 3 i denna del, 6 och 7, 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 2, 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU24p5 Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 5 Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkandena 1 och 2 i denna del, 2009/10:T213 av Fredrik

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU24p3 Organisations- och regleringsfrågor

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 3 Organisations- och regleringsfrågor Riksdagen avslår motion 2009/10:T501 av Lena Hallengren m.fl. s yrkande 4. Datum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU24p1 Transportpolitiska utgångspunkter

Votering: betänkande 2009/10:TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 m.m.förslagspunkt 1 Transportpolitiska utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 2, 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkandena 30 och 31, 2009/10:T8 av Lena Hallengren m.fl. s,

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU23p4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T308 av Krister Örnfjäder m.fl. s och 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mpDatum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU23p2 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 2 Åtgärder mot svarttaxi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T209 av Rolf Gunnarsson m2009/10:T218 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund båda s2009/10:T262 av Stefan Tornberg c och 2009/10:T361 av Kerstin Engle och Göran

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU22p3 Trafikmedicinska enheter

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 3 Trafikmedicinska enheter Riksdagen avslår motion 2009/10:T7 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mpDatum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 116 0

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p14 Alkolås

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 14 Alkolås Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T220 av Catharina Bråkenhielm s i denna del, 2009/10:T263 av Sofia Larsen c2009/10:T285 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson båda kd yrkandena 1 och 3-5, 2009/10:T340 av Lars Wegendal

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU22p4 Utbildning av utryckningsförare

Votering: betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor, förslagspunkt 4 Utbildning av utryckningsförare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T474 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson båda m2009/10:T482 av Lars-Axel Nordell kd och 2009/10:T507 av Johan Pehrson fpDatum: 2010-06-17 Omröstning i sakfrågan

2010-06-17

Omröstning 2009/10:TU21p1 Ny kollektivtrafiklag

Votering: betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.förslagspunkt 1 Ny kollektivtrafiklag Riksdagen antar regeringens förslag till 1 lag om kollektivtrafik, 2 lag om ändring i lagen 1995:1649 om byggande av järnväg med den ändringen att plan- och bygglagen 1987:10ersätts med plan- och bygglagen 2010:0003 lag om

2010-06-23

Omröstning 2009/10:TU21p2 Åtgärder för att främja kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.förslagspunkt 2 Åtgärder för att främja kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 2, 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkandena 14, 15 och 20, 2009/10:T268 av Per Lodenius och Johan Linander båda

2010-06-23

Omröstning 2009/10:TU21p4 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Votering: betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.förslagspunkt 4 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T262 av Ann-Christin Ahlberg s2008/09:T306 av Betty Malmberg m2008/09:T330 av Birgitta Sellén och Åke Sandström båda c yrkandena 1 och 2, 2008/09:T349

2010-06-23

Omröstning 2009/10:TU19p5 Fastighetsboxar

Votering: betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m.förslagspunkt 5 Fastighetsboxar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala fp yrkandena 1 och 2, båda i denna del, 2008/09:T256 av Christina Oskarsson s2008/09:T297 av Louise Malmström s2008/09:T363 av Agneta Gille s2009/10:T269 av Maria Kornevik

2010-06-22

Omröstning 2009/10:TU19p2 Ansvar för effektiv konkurrens

Votering: betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m.förslagspunkt 2 Ansvar för effektiv konkurrens Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T436 av Lars-Arne Staxäng m och 2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 2. Datum: 2010-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti

2010-06-22

Omröstning 2009/10:TU19p1 Ny postlag

Votering: betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m.förslagspunkt 1 Ny postlag Riksdagen antar regeringens förslag till 1. postlag, med de ändringarna att ordet och i 3 kap. 2 andra stycket 3 flyttas till andra stycket 2 i samma paragraf och sätts efter sista kommatecknet samt att kommatecknet i 3 kap. 2 andra stycket 3

2010-06-22

Omröstning 2009/10:TU18p6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 1 och 2009/10:T386 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé båda mDatum: 2010-05-26 Omröstning

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p5 Tillgång till elektroniska kommunikationer

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 5 Tillgång till elektroniska kommunikationer Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 16, 2009/10:T261 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson båda c2009/10:T281 av Peter Hultqvist och Carin

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 3. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU17p1 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

Votering: betänkande 2009/10:TU17 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän, förslagspunkt 1 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i sjömanslagen 1973:2822. lag

2010-04-29

Omröstning 2009/10:TU16p1 Vägverkets vägunderhåll

Votering: betänkande 2009/10:TU16 Vägverkets vägunderhåll, förslagspunkt 1 Vägverkets vägunderhåll Riksdagen avslår motion 2009/10:T4 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 1 och 2 samt lägger redogörelse 2009/10:RRS13 till handlingarna. Datum: 2010-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-25