Dokument & lagar (409 träffar)

Omröstning 2009/10:NU23p1 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB

Votering: betänkande 2009/10:NU23 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB, förslagspunkt 1 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB Riksdagen godkänner att uppdraget för Vattenfall AB, i stället för vad som tidigare beslutats, förtydligas enligt regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:179

2010-06-03

Kallelse och föredragningslista 2009/10:35 EU-nämndens sammanträde 2010-05-28

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-05-28 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statssekreteraren Magnus Graner Återrapport från möte i rådet den 23 april Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 juni

2010-05-28

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:40

2009/10:40, Fredagen den 28 maj 1 Rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Magnus Graner Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 23 april 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 34 juni 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2010-05-28

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning och information med regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. 3. Fortsatt behandling

2010-05-27 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information av statssekreterarna Ragnwi Marcelind och Karin Johansson, Socialdepartementet. Se kansliets PM med bilagor. 2. Information och överläggning enligt

2010-05-27 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information dels inför TTE-rådet den 31 maj avseende punkterna

2010-05-27 09:00:00

Omröstning 2009/10:SoU21p1 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Votering: betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet, förslagspunkt 1 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Riksdagen antar 23 i regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1993:387 om stöd och service till vissa

2010-05-27

Omröstning 2009/10:SoU21p8 Assistans vid sjukhusvistelse

Votering: betänkande 2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet, förslagspunkt 8 Assistans vid sjukhusvistelse Riksdagen avslår motion 2009/10:So8 av Thomas Nihlén mp yrkande 3. Datum: 2010-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 mp Parti

2010-05-27

Omröstning 2009/10:TU23p4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 4 Beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T308 av Krister Örnfjäder m.fl. s och 2009/10:T522 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mpDatum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU23p2 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Votering: betänkande 2009/10:TU23 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.förslagspunkt 2 Åtgärder mot svarttaxi m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T209 av Rolf Gunnarsson m2009/10:T218 av Sylvia Lindgren och Börje Vestlund båda s2009/10:T262 av Stefan Tornberg c och 2009/10:T361 av Kerstin Engle och Göran

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 6 Strukturell separation och konkurrens på bredbandsmarknaden Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 1 och 2009/10:T386 av Lars Hjälmered och Tomas Tobé båda mDatum: 2010-05-26 Omröstning

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p5 Tillgång till elektroniska kommunikationer

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 5 Tillgång till elektroniska kommunikationer Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 16, 2009/10:T261 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson båda c2009/10:T281 av Peter Hultqvist och Carin

2010-05-26

Omröstning 2009/10:TU18p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2009/10:T6 av Lena Hallengren m.fl. s, v, mp yrkande 3. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU23p4 Barn-Fass

Votering: betänkande 2009/10:SoU23 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning, förslagspunkt 4 Barn-Fass Riksdagen avslår motion 2009/10:So234 av Thomas Nihlén m.fl. mpDatum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 1 0 20 m 82 0

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU23p6 Statligt företag för läkemedelstillverkning

Votering: betänkande 2009/10:SoU23 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning, förslagspunkt 6 Statligt företag för läkemedelstillverkning Riksdagen avslår motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 46. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU19p2 Rapporteringsskyldighet i enskilt bedriven verksamhet

Votering: betänkande 2009/10:SoU19 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar, förslagspunkt 2 Rapporteringsskyldighet i enskilt bedriven verksamhet Riksdagen avslår motion 2009/10:So5 av Eva Olofsson m.fl. v, s, mpDatum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU18p8 Särskilt boende enligt socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2009/10:SoU18 Värdigt liv i äldreomsorgen, förslagspunkt 8 Särskilt boende enligt socialtjänstlagen Riksdagen avslår motion 2009/10:So3 yrkande 9. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 82

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU18p7 Investeringsstöd till trygghetsbostäder m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SoU18 Värdigt liv i äldreomsorgen, förslagspunkt 7 Investeringsstöd till trygghetsbostäder m.m. Riksdagen avslår motion 2009/10:So3 yrkande 8. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SoU18p10 Meddelarskydd

Votering: betänkande 2009/10:SoU18 Värdigt liv i äldreomsorgen, förslagspunkt 10 Meddelarskydd Riksdagen avslår motion 2009/10:So3 yrkande 1. Datum: 2010-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m 82 0 0 14 c 22 0 0

2010-05-26

Omröstning 2009/10:SfU18p1 Åtgärder mot familjeseparation

Votering: betänkande 2009/10:SfU18 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet, förslagspunkt 1 Åtgärder mot familjeseparation Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:137 och avslår motion 2009/10:Sf12. Datum: 2010-05-26

2010-05-26