Dokument & lagar (409 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet jfr. prop.123 nedan 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från den

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel,

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av motioner på migrationsområdet från den allmänna motionstiden 2009. Justering av förslag till utskottets

2010-04-08 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 25 mars. 3. Fortsatt behandling av motioner om tobak. Justering av förslag till utskottets

2010-04-08 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Näringsutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Beslut om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen för de upplysningar som lämnas under nästa punkt rörande de s.k. ACTA-förhandlingarna.

2010-04-08 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. SEMINARIUM OM HÖGHASTIGHETSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG Bilagor 1. Program 2.

2010-04-08 09:00:00

Omröstning 2009/10:SoU12p7 Tvångsvård - avskiljning

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 7 Tvångsvård avskiljning Riksdagen avslår motion 2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. v yrkande 11. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 85 0 0 11

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU12p1 Vistelsebegreppet

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 1 Vistelsebegreppet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk400 yrkande 2, 2009/10:So205, 2009/10:So244, 2009/10:So280 och 2009/10:So420. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU12p2 Hemlöshet

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 2 Hemlöshet Riksdagen avslår motion 2009/10:C390 yrkande 6. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 85 0 0 11 c 20 0 0 9 fp 24 0 0 4

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU11p16 Livstestamente m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 16 Livstestamente m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So254 av Barbro Westerholm och Jan Ertsborn båda fp2009/10:So335 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren båda kd yrkande 1, 2009/10:So430 av Christer Winbäck fp2009/10:So463 av Lars Ohly

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU11p10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Votering: betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So216 av Lena Asplund m2009/10:So329 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik Jakobsson båda c2009/10:So449 av Börje Vestlund s2009/10:So461 av Inger Jarl Beck

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU10p1 Ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Votering: betänkande 2009/10:SoU10 Vissa apoteksfrågor, förslagspunkt 1 Ändring i läkemedelslagen 1992:859 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i läkemedelslagen 1992:859Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:96 i denna del och avslår motion 2009/10:So2. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan

2010-04-07

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:33 från den 27 april 2010 och protokoll 2009/10:34 från den 29 april 2010 2. NÅGRA KÖRKORTS- OCH FORDONSFRÅGOR

2010-04-06 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM PROJEKTET ELDRIVNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄG Professor Harry Frank och projektledare Per Ranch informerar om projektet eldrivna godstransporter på

2010-04-06 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:29 EU-nämndens sammanträde 2010-03-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-30 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 25-26 mars ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2010-03-30

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:31

2009/10:31, Tisdagen den 30 mars 1 Möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 2526 mars 2010 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar alla välkomna till dagens sammanträde med EU-nämnden, särskilt statsministern med medarbetare. Vi ska få en återrapport av statsministern

2010-03-30

Kallelse och föredragningslista 2009/10:28 EU-nämndens sammanträde 2010-03-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-26 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 22 februari Information och samråd inför möte i rådet den 29 mars ca.

2010-03-26

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:30

2009/10:30, Fredagen den 26 mars 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 22 februari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 29 mars 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2010-03-26

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:26 från den 18 mars 2010 2. CYKELFRÅGOR JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU14 med motioner Föredragande

2010-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 23 mars. 3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:118 Ändring av övergångsbestämmelserna

2010-03-25 09:30:00