Dokument & lagar (377 träffar)

Omröstning 2006/07:TU12p1 Konkurrens- och marknadsfrågor

Votering: betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet, förslagspunkt 1 Konkurrens- och marknadsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T211 av Cecilia Wikström i Uppsala fp yrkande 2, 2006/07:T220 av Kenneth Johansson och Jörgen Johansson båda c yrkande 2, 2006/07:T291 av Hans Backman och Cecilia

2007-05-24

minråd 2006/07:2377 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur kultur Datum: 2007-05-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Kulturella och kreativa sektorernas bidrag till att nå Lissabonmålen Antagande av rådsslutsatser 4. Television utan gränser Samordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2416 Till p.

Möte med ministerrådet Utbildning, ungdom och kultur utbildning och ungdom Datum: 2007-05-24 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Behandlades i EU-nämnden 11 maj 2007 4. Behandlades i EU-nämnden 11 maj 2007 Utbildning 5. En enhetlig ram för indikatorer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Omröstning 2006/07:SoU15p1 Avskaffande av åldersgräns

Votering: betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns förslagspunkt 1 Avskaffande av åldersgräns Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning, 2. lag om ändring i lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:97

2007-05-23

Utskottsmöte 2006/07:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:36 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om aktuella EU-frågor inom trafikutskottets beredningsområde

2007-05-22 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 15 maj. 3. Fortsatt behandling av yttrande till FiU över 2007 års ekonomiska

2007-05-22 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde Bilagor: se bilageförteckning Företrädare för

2007-05-22 11:00:00

minråd 2006/07:2417 Till p.

Möte med ministerrådet Konkurrenskraft inre marknad, industri och forskning Datum: 2007-05-21 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Bättre lagstiftning Minskning av administrativa bördor Lägesrapport 4. Förfaranden för tillämpning av vissa tekniska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:27_5DGE EU-nämndens sammanträde 2007-05-16

EU-nämnden Utskick 2 2006/07:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-16 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:27 EU-nämndens sammanträde 2007-05-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-16 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft Statssekreterare Jöran Hägglund Återrapport från ministerrådsmöte den 19 februari 2007 Återrapport från informellt ministermöte den 2628

2007-05-16

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:27

1 Konkurrenskraft Statssekreterare Jöran Hägglund Återrapport från ministerrådsmöte den 19 februari 2007 Återrapport från informellt ministermöte den 26-28 april 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 21 och 22 maj 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi kommer först att titta på återrapporter från ministerrådsmötena

2007-05-16

Utskottsmöte 2006/07:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:33 från den 8 maj 2007 och protokoll 2006/07:34 från den 10 maj 2007 2. NYA HASTIGHETSGRÄNSER Justering av

2007-05-15 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj. 3. Preliminär behandling av proposition 2006/07:108 Utredningar avseende

2007-05-15 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Utfrågning med professor Maarit Janterä Jareborg, dekanus vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet om familjerätt- en i EU är på väg mot harmonisering Bilagor:

2007-05-15 11:00:00

minråd 2006/07:2378 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-05-14 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 2326 april 2007 4. Förberedelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2376 Till p.

Möte med ministerrådet Allmänna frågor och yttre förbindelser Datum: 2007-05-14 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Resolutioner, yttranden och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 2326 april 2007 4. Förberedelser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:26 EU-nämndens sammanträde 2007-05-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-11 kl. 09.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Utbildning, ungdom och kultur kultur Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 13 och 14 november 2006 Information och

2007-05-11

Kallelse och föredragningslista 2006/07:26_5CTY EU-nämndens sammanträde 2007-05-11

EU-nämnden Utskick 2 2006/07:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-11 kl. 09.00 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:26

1 Utbildning, ungdom och kultur kultur Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 13 och 14 november 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24 och 25 maj 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Kulturministern med medarbetare hälsas välkomna. Vi går in på dagordningen för rådsmötet

2007-05-11

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 26 april. 4. Fortsatt

2007-05-10 09:30:00