Dokument & lagar (377 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:34

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:34 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM HUR VI MÖTER FRAMTIDENS ÖKADE ENERGIBEHOV MED EN HÅLLBAR UTVECKLING INOM TRANSPORTPOLITIKEN Bilagor 1. Program och lista över inbjudna

2007-05-10 09:00:00

Omröstning 2006/07:SoU13p5 Kompetensstegen

Votering: betänkande 2006/07:SoU13 Äldrefrågor, förslagspunkt 5 Kompetensstegen Riksdagen avslår motion 2006/07:A269 yrkande 26. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 98 0 31 m 79 0 0 18 c 20 0 0 9 fp 21 0 0 7

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU13p1 Äldrepolitikens inriktning

Votering: betänkande 2006/07:SoU13 Äldrefrågor, förslagspunkt 1 Äldrepolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 9, 2006/07:So250, 2006/07:So299, 2006/07:So329, 2006/07:So334 yrkandena 1, 2 och 5-9, 2006/07:So341, 2006/07:So362, 2006/07:So380 yrkande 3, 2006/07:So431 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So448,

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU12p2 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Votering: betänkande 2006/07:SoU12 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor, förslagspunkt 2 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård, 2. lag om ändring i lagen 1991:1129 om rättspsykiatrisk vård. Därmed bifaller

2007-05-10

Omröstning 2006/07:CU20p9 Slutligt avskaffande av fideikommissinstitutet

Votering: betänkande 2006/07:CU20 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Slutligt avskaffande av fideikommissinstitutet Riksdagen avslår motion 2006/07:C214 yrkande 2. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 1 0 32 m 79

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU11p1 Driftsformer för sjukhus

Votering: betänkande 2006/07:SoU11 Driftsformer för sjukhus förslagspunkt 1 Driftsformer för sjukhus Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:52, bifaller delvis motionerna 2006/07:So318 och 2006/07:So403 samt avslår motionerna

2007-05-09

Utskottsmöte 2006/07:33

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:32 från den 24 april 2007 2. JÄRNVÄGSPOLITIK OCH ANDRA JÄRNVÄGSPAKETET Justering av betänkande 2006/07:TU12

2007-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Justitiedepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet om aktuella EU-frågor EU:s strategi

2007-05-08 11:00:00

minråd 2006/07:2362 Till p.

Möte med ministerrådet Ekonomiska och finansiella frågor Datum: 2007-05-08 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Preliminärt förslag till allmän budget för 2008 Föredragning av kommissionen 4. Den finansiella marknaden 1. Hedgefonder Antagande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

minråd 2006/07:2363 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-05-07 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Fiskefrågor 3. Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål Förslag till rådets förordning Politisk överenskommelse 4. Upprättande av en flerårig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:25 EU-nämndens sammanträde 2007-05-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-04 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 16 och 17 april 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2007-05-04

Kallelse och föredragningslista 2006/07:25_5B0Z EU-nämndens sammanträde 2007-05-04

EU-nämnden Utskick 2 2006/07:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-05-04 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:25

1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 16 och 17 april 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 och 8 maj 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi säger god morgon till jordbruksministern med medarbetare. Vi hoppar över presentationsrundan för att spara tid,

2007-05-04

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om Statens Institutionsstyrelse. Generaldirektören Ewa Persson Göransson2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet

2007-04-26 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:50 om vissa frågor om trafikförsäkring och rätts- skyddsförsäkring samt justering av förslag

2007-04-26 09:30:00

Omröstning 2006/07:SoU10p1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen Riksdagen antar 5 kap. 11 regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:38 och avslår motionerna 2006/07:So7

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p6 Våld mot funktionshindrade

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 6 Våld mot funktionshindrade Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 19. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p11 Dödsfallsutredningar

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 11 Dödsfallsutredningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 2 och 2006/07:So7 yrkande 7. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p2 Könsmaktsanalys

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 2 Könsmaktsanalys Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 1 och 2006/07:So7 yrkande 4. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN VÄGVERKET Generaldirektör Ingemar Skogö, Vägverket, informerar med anledning av proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2007-04-24 11:00:00