Dokument & lagar (377 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2006/07:61 om vissa bostadspolitiska åtgärder samt de med anledning av propositionen väckta motionerna

2007-04-24 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2006/07:24 EU-nämndens sammanträde 2007-04-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-04-20 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Sten Tolgfors Återrapport från ministerrådsmöte den 12 och 13 februari 2007

2007-04-20

Kallelse och föredragningslista 2006/07:24_584X EU-nämndens sammanträde 2007-04-20

EU-nämnden Utskick 2 2006/07:24 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-04-20 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:24

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från ministerrådsmöte den 12 och 13 februari 2007 Handelsfrågor Återrapport från informellt ministermöte den 30 och 31 mars Gymnich Information och samråd inför ministerrådsmöte den 23 och 24 april 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar utrikesministern

2007-04-20

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN VTI Generaldirektör Urban Karlström, avdelningschef Trafik och trafikant Pontus Matstom, avdelningschef Transportekonomi Jan-Eric Nilsson och

2007-04-19 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 08:30 Plats: Riksdagens förstakammarsal Föredragningslista Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt 08.30 Carina Moberg, ordförande i civilutskottet, hälsar välkommen och berättar om bakgrunden till utfrågningen

2007-04-19 08:30:00

minråd 2006/07:2273 Till p.

Möte med ministerrådet Rättsliga och inrikes frågor Datum: 2007-04-19 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål Rom III Förslag till rådets förordning om ändring av förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Omröstning 2006/07:TU11p3 Öppen källkod m.m.

Votering: betänkande 2006/07:TU11 IT-politik och elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 3 Öppen källkod m.m. Riksdagen avslår motion 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 6-8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-18

Omröstning 2006/07:TU11p2 Bredbandsutbyggnad

Votering: betänkande 2006/07:TU11 IT-politik och elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 2 Bredbandsutbyggnad Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T274 av Annie Johansson c2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 13, 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 1 och 2, 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU18p5 Solvärme i byggnader

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 5 Solvärme i byggnader Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkandena 4 och 5 samt 2006/07:N220 yrkandena 7 och 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0 0 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU18p1 Byggregler om energihushållning

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 1 Byggregler om energihushållning Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 37. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26 m 83 0 0 14 c 20 0 0 9 fp

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU18p14 Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 14 Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 20 och 2006/07:Fö219 yrkande 4. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C221 yrkandena 1-4 och 2006/07:C247. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p10 Skadeståndsansvar för atomskador

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Skadeståndsansvar för atomskador Riksdagen avslår motion 2006/07:N345 yrkande 5. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 1 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motion 2006/07:C228. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 10 3 91 26 m 83 0

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p6 Trafikförsäkringen i framtiden

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Trafikförsäkringen i framtiden Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C302 och 2006/07:Sf296 yrkande 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU16p1 Ändringar i namnlagen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU16 Namnlagen förslagspunkt 1 Ändringar i namnlagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C215 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C231, 2006/07:C246, 2006/07:C261, 2006/07:C307 yrkande 4, 2006/07:C358 och 2006/07:So463 yrkande 28. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-04-18

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:29 från den 12 april 2007 2. UTLÅTANDE OM GRÖNBOKEN OM EN FRAMTIDA HAVSPOLITIK FÖR EU Beredning av utlåtande

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av narkotikasamordnaren Björn Fries. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 12 april. 4. Fortsatt behandling

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om planfrågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2007-04-17 11:00:00