Dokument & lagar (388 träffar)

Omröstning 2006/07:CU17p9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C221 yrkandena 1-4 och 2006/07:C247. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p10 Skadeståndsansvar för atomskador

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Skadeståndsansvar för atomskador Riksdagen avslår motion 2006/07:N345 yrkande 5. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 1 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motion 2006/07:C228. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 10 3 91 26 m 83 0

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p6 Trafikförsäkringen i framtiden

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Trafikförsäkringen i framtiden Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C302 och 2006/07:Sf296 yrkande 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU16p1 Ändringar i namnlagen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU16 Namnlagen förslagspunkt 1 Ändringar i namnlagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C215 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C231, 2006/07:C246, 2006/07:C261, 2006/07:C307 yrkande 4, 2006/07:C358 och 2006/07:So463 yrkande 28. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-04-18

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:29 från den 12 april 2007 2. UTLÅTANDE OM GRÖNBOKEN OM EN FRAMTIDA HAVSPOLITIK FÖR EU Beredning av utlåtande

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av narkotikasamordnaren Björn Fries. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 12 april. 4. Fortsatt behandling

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om planfrågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2007-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 08:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Orientering om det konstitutionella fördraget 4. Övriga ärenden Bilagor protokoll p. 1 kansliPM p. 3 kansliPM p. 4

2007-04-17 08:30:00

minråd 2006/07:2274 Till p.

Möte med ministerrådet Jordbruk och fiske Datum: 2007-04-16 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan Fiskefrågor 3. Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål Förslag till rådets förordning Politisk överenskommelse 4. Upprättande av en flerårig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:23_570B EU-nämndens sammanträde 2007-04-13

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2006/07:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-04-13 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Val av ordförande i EU-nämnden 2. Informellt Ekofin Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 27 mars 2007


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:23 EU-nämndens sammanträde 2007-04-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:23 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-04-13 kl. 09.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Val av ordförande i EU-nämnden 2. Informellt Ekofin Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 27 mars 2007 Information inför informellt

2007-04-13

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:23

1 Informellt Ekofin Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 27 mars 2007 Information inför informellt ministermöte den 20 och 21 april 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi säger god morgon till finansministern och hans följe. Vi börjar med punkt 2 där del 1 är en återrapport från ministerrådsmötet den

2007-04-13

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSREVISIONEN Riksrevisor Lennart Grufberg: Presentation av Riksrevisionen med fokus på uppgifter och mandat. Redovisning av erfarenheter från

2007-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Socialutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 29 mars. 3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus

2007-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Civilutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av grönboken om översyn av konsumentregelverket samt justering av förslag till utskottets utlåtande Bilagor: se

2007-04-12 09:30:00

Omröstning 2006/07:TU9p8 Utsläpp av svavel och kväve

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 8 Utsläpp av svavel och kväve Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T242 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg båda s2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 3 och 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 16. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p6 PSSA-frågor

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 6 PSSA-frågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T400 av Kent Härstedt s och 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 17. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p15 Register för fritidsbåtar

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 15 Register för fritidsbåtar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk221 av Jennie Nilsson m.fl. s yrkande 1, 2006/07:T246 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein båda s2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 9 i denna del, 2006/07:T375 av Peter Jeppsson m.fl.

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p2 Sjöfartens finansiering

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 2 Sjöfartens finansiering Riksdagen avslår motion 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 8. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 24 m 85 0 0 12 c

2007-04-12