Dokument & lagar (368 träffar)

Omröstning 2009/10:SoU11p10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Votering: betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Ensamstående kvinnors rätt till insemination Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So216 av Lena Asplund m2009/10:So329 av Birgitta Sellén och Maria Kornevik Jakobsson båda c2009/10:So449 av Börje Vestlund s2009/10:So461 av Inger Jarl Beck

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU10p1 Ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Votering: betänkande 2009/10:SoU10 Vissa apoteksfrågor, förslagspunkt 1 Ändring i läkemedelslagen 1992:859 Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i läkemedelslagen 1992:859Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:96 i denna del och avslår motion 2009/10:So2. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan

2010-04-07

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:33 från den 27 april 2010 och protokoll 2009/10:34 från den 29 april 2010 2. NÅGRA KÖRKORTS- OCH FORDONSFRÅGOR

2010-04-06 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM PROJEKTET ELDRIVNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄG Professor Harry Frank och projektledare Per Ranch informerar om projektet eldrivna godstransporter på

2010-04-06 11:00:00

Proposition 2009/10:190

Regeringens proposition 2009/10:190 Uppehållstillstånd för skyddspersoner Prop. 2009/10:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny grund för uppehållstillstånd.


Utskottsberedning: 2009/10:SfU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:190 (pdf, 338 kB)

Proposition 2009/10:198

Regeringens proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor Prop. 2009/10:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i läkares anmälningsplikt


Utskottsberedning: 2009/10:TU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:198 (pdf, 435 kB)

Skrivelse 2009/10:197

Regeringens skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20102021 Skr. 2009/10:197 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2009/10:TU24 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:197 (pdf, 444 kB)

Proposition 2009/10:193

Regeringens proposition 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer Prop. 2009/10:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att delmål 3 Tillgänglighet


Utskottsberedning: 2009/10:KU25 2009/10:TU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:193 (pdf, 8293 kB)

Proposition 2009/10:120

Regeringens proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare Prop. 2009/10:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till förändringar för företagare


Utskottsberedning: 2009/10:AU13 2009/10:SfU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:120 (pdf, 822 kB)

Proposition 2009/10:178

Regeringens proposition 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter Prop. 2009/10:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det vid beräkningen av egenavgifter för


Utskottsberedning: 2009/10:SfU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:178 (pdf, 489 kB)

Kallelse och föredragningslista 2009/10:29 EU-nämndens sammanträde 2010-03-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-30 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 25-26 mars ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2010-03-30

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:31

2009/10:31, Tisdagen den 30 mars 1 Möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 2526 mars 2010 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar alla välkomna till dagens sammanträde med EU-nämnden, särskilt statsministern med medarbetare. Vi ska få en återrapport av statsministern

2010-03-30

Kallelse och föredragningslista 2009/10:28 EU-nämndens sammanträde 2010-03-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-26 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 22 februari Information och samråd inför möte i rådet den 29 mars ca.

2010-03-26

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:30

2009/10:30, Fredagen den 26 mars 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 22 februari 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 29 mars 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar

2010-03-26

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:26 från den 18 mars 2010 2. CYKELFRÅGOR JUSTERING Justering av betänkande 2009/10:TU14 med motioner Föredragande

2010-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 23 mars. 3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:118 Ändring av övergångsbestämmelserna

2010-03-25 09:30:00

Omröstning 2009/10:TU16p1 Vägverkets vägunderhåll

Votering: betänkande 2009/10:TU16 Vägverkets vägunderhåll, förslagspunkt 1 Vägverkets vägunderhåll Riksdagen avslår motion 2009/10:T4 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 1 och 2 samt lägger redogörelse 2009/10:RRS13 till handlingarna. Datum: 2010-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-25

Omröstning 2009/10:SoU9p2 Avskrivning av barns skulder

Votering: betänkande 2009/10:SoU9 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården, förslagspunkt 2 Avskrivning av barns skulder Riksdagen avslår motion 2009/10:C276 av Egon Frid m.fl. v yrkande 25. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v

2010-03-24

Omröstning 2009/10:SoU7p3 Vård- och behandlingsgaranti för personer med missbruksproblem

Votering: betänkande 2009/10:SoU7 Stärkt ställning för patienten, förslagspunkt 3 Vård- och behandlingsgaranti för personer med missbruksproblem Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So306 av Jan Emanuel Johansson s2009/10:So312 av Elina Linna m.fl. v yrkandena 4 och 8 samt 2009/10:So585 av Per Lodenius c yrkande 4. Datum:

2010-03-24

Kallelse och föredragningslista 2009/10:27 EU-nämndens sammanträde 2010-03-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-03-24 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 25-26 mars ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2010-03-24