Dokument & lagar (368 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktning av RFSL i anledning av prop.123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet. SoU14 Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering

2010-04-20 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2009/10:30 EU-nämndens sammanträde 2010-04-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2010-04-16 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 29 mars Information och samråd inför möte i rådet den 19 april ca 10.00

2010-04-16

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:32

2009/10:32, Fredagen den 16 april 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 29 mars 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 19 april 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet

2010-04-16

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2010-04-15 10:00:00

Proposition 2009/10:210

Patientsäkerhet och tillsyn Regeringens proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Prop. 2009/10:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1998:531


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:210 (pdf, 3686 kB)

Omröstning 2009/10:TU14p3 Cykelväg vid två-plus-ett-väg

Votering: betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor, förslagspunkt 3 Cykelväg vid två-plus-ett-väg Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T402 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 17, 2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 36, 2009/10:T431 av Thomas Bodström s och 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 40. Datum:

2010-04-14

Omröstning 2009/10:TU14p1 Mål och övergripande utgångspunkter

Votering: betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Mål och övergripande utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T236 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm båda s2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 18-20, 26 och 28, 2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 11, 2009/10:T535

2010-04-14

Omröstning 2009/10:TU14p2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling

Votering: betänkande 2009/10:TU14 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T249 av Lennart Sacrédeus kd2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 21, 29 och 32 samt 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 11-13, 22, 36, 37 och 39.

2010-04-14

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:28 från den 6 april 2010 2. SUBSIDIARITETSPRÖVNING AV EU-FÖRSLAG KOM201065 Subsidiaritetsprövning av rådets

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet jfr. prop.123 nedan 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från den

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel,

2010-04-13 11:00:00

Proposition 2009/10:200

Ny kollektivtrafiklag Regeringens proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag Prop. 2009/10:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010. Mats Odell Andreas Carlgren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag


Utskottsberedning: 2009/10:TU21
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:200 (pdf, 1240 kB)

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av motioner på migrationsområdet från den allmänna motionstiden 2009. Justering av förslag till utskottets

2010-04-08 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 25 mars. 3. Fortsatt behandling av motioner om tobak. Justering av förslag till utskottets

2010-04-08 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. SEMINARIUM OM HÖGHASTIGHETSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG Bilagor 1. Program 2.

2010-04-08 09:00:00

Skrivelse 2009/10:166

Regeringens skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen Skr. för handikappolitiken och grunden för en strategi 2009/10:166 framåt Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:SoU20

Skrivelse 2009/10:166 (pdf, 661 kB)

Omröstning 2009/10:SoU12p7 Tvångsvård - avskiljning

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 7 Tvångsvård avskiljning Riksdagen avslår motion 2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. v yrkande 11. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 85 0 0 11

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU12p1 Vistelsebegreppet

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 1 Vistelsebegreppet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk400 yrkande 2, 2009/10:So205, 2009/10:So244, 2009/10:So280 och 2009/10:So420. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU12p2 Hemlöshet

Votering: betänkande 2009/10:SoU12 Socialtjänst, förslagspunkt 2 Hemlöshet Riksdagen avslår motion 2009/10:C390 yrkande 6. Datum: 2010-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 85 0 0 11 c 20 0 0 9 fp 24 0 0 4

2010-04-07

Omröstning 2009/10:SoU11p16 Livstestamente m.m.

Votering: betänkande 2009/10:SoU11 Hälso- och sjukvårdsfrågor, förslagspunkt 16 Livstestamente m.m. Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So254 av Barbro Westerholm och Jan Ertsborn båda fp2009/10:So335 av Mikael Oscarsson och Jan Erik Ågren båda kd yrkande 1, 2009/10:So430 av Christer Winbäck fp2009/10:So463 av Lars Ohly

2010-04-07