Dokument & lagar (8 288 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:19 EU-nämndens sammanträde 2020-12-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-12-09 kl. 14:00 Plats: Obs Andrakammarsalen Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 10-11

2020-12-09

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Generaldirektör Lena Erixon och Malin Holen chef för verksamhetsområde Underhåll, från

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information om vaccination mot covid-19 Företrädare för SKR och Läkemedelsverket samt vaccinsamordnare

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Justering Prop. 2020/21:1 och motioner Föredragande:

2020-12-08 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2020/21:18 EU-nämndens sammanträde 2020-12-04

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-12-04 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Transport, telekommunikation  och energi Statssekreterare

2020-12-04

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Justering Prop. 2020/21:1 och

2020-12-03 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Överdirektören Bo Netz och enhetschefen Kristina Hagberg informerar om situationen för förarprovsverksamheten

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. U ppföljning av vaccinationer mot covid-19 SoU4 Justering Prop. 2020/21:47 och motion Föredragande:

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 09:30 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Utgiftsområde 7 Internationellt

2020-12-03 09:30:00

Omröstning 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021

Omröstning: betänkande 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021, förslagspunkt 1 Kommissionens arbetsprogram 2021 Datum: 2020-12-03 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0

2020-12-03

Omröstning 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omröstning: betänkande 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Datum: 2020-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5

2020-12-03

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Det informella ministermötet telekommunikation den 15 oktober 2020 Återrapport Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och motioner

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Nils Öberg informerar om det aktuella

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Måndag 2020-11-30 kl. 13:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-30 13:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om tidsbegränsade anställningar och permanent uppehållstillstånd Fortsatt

2020-11-30 13:00:00

Kallelse och föredragningslista 2020/21:17 EU-nämndens sammanträde 2020-11-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-11-27 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan

2020-11-27

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Generaldirektör Lena Erixon samt strateg och uppdragsledare Anna Wildt-Persson från Trafikverket

2020-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-26 kl. 08:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-26 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget SfU9 Justering

2020-11-26 08:30:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2020-11-26 kl. 08:15

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-11-26 08:15 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kl. 8:15-9:15 Socialminister

2020-11-26 08:15:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-26 kl. 07:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-26 07:30 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna dp. 1-11 Förstakammarsalen fr.o.m. kl. 13:00, dp. 12 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande

2020-11-26 07:30:00