Dokument & lagar (2 523 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:247,449

Länsstyrelsen i Västerbottens län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till landstingsfullmäktige den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 18 september 2018. Redogörelse för överklagandena och yttrandena från valnämnd/länsstyrelse Valhemlighet

2018-12-19

Valprövningsnämndens beslut 2018:798,824

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 14 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 14 september 2018. Redogörelse för överklaganden och yttranden från valnämnd/länsstyrelse Tillhandahållande

2018-12-19

Valprövningsnämndens beslut 2018:886

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Värmdö kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 22 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har inkommit med en skrivelse och anfört

2018-12-19

Kallelse och föredragningslista 2018/19:15 EU-nämndens sammanträde 2018-12-14

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:15 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2018-12-14 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 19 november 2018 Information

2018-12-14

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:15

1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 19 november 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 1718 december 2018 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsrådet Sven-Erik Bucht och hans medarbetare

2018-12-14

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:15 (pdf, 208 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2018:159,359,463

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklaganden och yttranden från ansvarig valnämnd Tillhandahållande av valsedlar AA 159-2018 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Han arbetade för Alternativ

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:360

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Han anser att valhemligheten inte skyddades vid förtidsröstningen i Filipstad centrala distriktetSynpunkterna

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:49,211

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena AA dnr 49-2018 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. När det var hennes tur att lämna fram kuverten i vallokalen fick hon veta att hon redan

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:661

Valnämnden i Strängnäs kommun fastställde i ett beslut den 12 september 2018 den slutliga röstsammanräkningen och omröstningsresultatet av kommunens lokala folkomröstning den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat och anfört i huvudsak följande. På valdagen röstade han med fyra kuvert, dvs. inklusive

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:343,373,376(del), 747(del

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklaganden samt yttranden från Valmyndigheten och länsstyrelsen Felaktig avprickning i röstlängd AA376-2018 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. När hon

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:442

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA 442-2018 har, som det får förstås, överklagat Valmyndighetens beslut och gjort gällande att hon inte har fått sitt röstkort, respektive även hört om en granne som heller

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:402

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Den 13 september inkom en skrivelse till Valmyndigheten från AA, som enligt egna uppgifter är dansk medborgare. Valmyndigheten tolkade skrivelsen som ett överklagande och vidarebefordrade

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:844

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Som valarbetare för Alternativ för Sverige yrkar han på omval i fem av Jämtlands åtta kommuner Krokom,

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:812

Valprövningsnämnden uppfattar att det överklagande som här prövas omfattar såväl Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av valet till riksdagen som berörd länsstyrelses beslut att fastställa utgången av valen till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i aktuell valkrets. Redogörelse för överklagandet AA har

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:375,455

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde i beslut den 21 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun och valet till landstingsfullmäktige i Södermanlands läns landsting den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 21 september 2018. Felaktig

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:236,259,297,330,475,854

Valprövningsnämnden uppfattar att de överklaganden som här prövas omfattar såväl Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av valet till riksdagen som berörda länsstyrelsers beslut att fastställa utgången av valen till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i aktuella valkretsar. Redogörelse för överklagandena

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:247,449,813

Länsstyrelsen i Västerbottens län fastställde i ett beslut den 13 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 13 september 2018. Redogörelse för överklagandena och yttrandena från valnämnd/länsstyrelse Valhemlighet

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:247,449

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena och yttrandena från valnämnd/länsstyrelse Valhemlighet AA 247-2018 har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Röstmottagaren tittade på när hon

2018-12-12

Valprövningsnämndens beslut 2018:877

Länsstyrelsen i Jämtlands län fastställde i ett beslut den 19 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Ragunda kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning den 11 oktober 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och

2018-12-12

Kallelse och föredragningslista 2018/19:14 EU-nämndens sammanträde 2018-12-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:14 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2018-12-12 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför Europeiska rådet den 13-14 december 2018. ev.Övrigt Anm.Nästa

2018-12-12