Dokument & lagar (66 267 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:809 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:809 Logistik och förberedelser inför vaccination av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Över hela världen, inte minst i Europa, förbereder sig nu alla länder för att äntligen kunna vaccinera sin befolkning mot coronaviruset. Så snart den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:809 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:808 av Christina Östberg (SD)

Fråga 2020/21:808 Riskreduceringsperspektiv för tobak av Christina Östberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Vi vet alla att rökning leder till över 10 000 dödsfall i Sverige per år och att tio gånger fler insjuknar i rökningsrelaterade sjukdomar. Jämfört med omvärlden är Sverige samtidigt förskonat, med tydligt

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:808 av Christina Östberg (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:807 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:807 Rysslands olagliga militära närvaro i Transnistrien av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Ryssland har i dag en betydande truppnärvaro i Transnistrien, en region som formellt tillhör Moldavien. Flera FN-resolutioner har uppmanat Ryssland att dra tillbaka sina styrkor och vapenlager från

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:807 av Hans Wallmark (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:806 av Mats Sander (M)

Fråga 2020/21:806 Långtidssjuka i covid-19 av Mats Sander M till Socialminister Lena Hallengren S Personer som under våren 2020 testade positivt för covid-19 och som därefter drabbats av långtidscovid ropar efter hjälp. Det är personer som blivit patienter med symptom som hjärntrötthet, andnöd, fatigue, hjärtklappning,

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:806 av Mats Sander (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:805 av Mats Sander (M)

Fråga 2020/21:805 Ekonomiskt stöd till långtidssjuka i covid-19 av Mats Sander M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Personer som under våren 2020 testade positivt för covid-19 och som därefter drabbats av långtidscovid ropar efter hjälp. Det är personer som blivit patienter med symtom som hjärntrötthet, andnöd, fatigue,

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:805 av Mats Sander (M) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:804 av Malin Danielsson (L)

Fråga 2020/21:804 Åtgärder för att förbättra kvinnors arbetsmiljö av Malin Danielsson L till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Den 25 oktober kom Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsmiljö 2019 Trots att frågan om sexuella trakasserier fått stå i rampljuset de senaste åren ser vi inte någon positiv trend på

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:804 av Malin Danielsson (L) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:803 av Bo Broman (SD)

Fråga 2020/21:803 Den utbredda tystnadskulturen av Bo Broman SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Malmö blir det allt vanligare att mord sker på öppen gata. I majoriteten av fallen finns det vittnen, men eftersom ingen vill träda fram går mördarna fria. Tystnadskulturen bland både de kriminella

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:803 av Bo Broman (SD) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:802 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2020/21:802 Virkesavlägg vid allmänna vägar av Kjell-Arne Ottosson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Under våren 2020 tog Kristdemokraterna ett utskottsinitiativ angående avgiften för virkesavlägg vid allmänna vägar trafikutskottets betänkande 2019/20:TU11Detta initiativ vann utskottets gillande, och

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:802 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:801 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2020/21:801 Jul i gränsområden av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Anna Hallberg S Gränsen mot Norge har nu mer eller mindre varit stängd sedan mitten av mars. Många har inte kunnat träffa sina nära och kära på lång tid, vilket har gjort en tung period ännu tyngre. Nu närmar vi oss jul och julfirande, och

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:801 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:800 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2020/21:800 Regeringens strategi för fossilfria tunga transporter av Thomas Morell SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sverige har två av världens mest framstående tillverkare av tunga lastbilar, och båda har en tydlig strategi för en framtida fossilfri transportmarknad. Båda tillverkarna kan i dag erbjuda

Inlämnad: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:800 av Thomas Morell (SD) (pdf, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:629 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:629 av Helena Antoni M Tjuvåkning i pandemin Helena Antoni har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska tjuvåkningen i Sverige. Styrning, finansiering och uppföljning av kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar. Det innebär att regionerna själva beslutar om vilken taxa som

Svarsdatum: 2020-12-01 Frågeställare: Helena Antoni (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:629 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:628 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:628 av Lars Hjälmered M Konsekvensanalyserna av regeringens förslag gällande företagare Lars Hjälmered har frågat mig vad jag avser att göra för att bryta mönstret med undermåliga konsekvensanalyser av hur regeringens förslag påverkar landets företagare. Jag delar Lars Hjälmereds uppfattning att det

Svarsdatum: 2020-12-01 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:628 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:598 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:598 av Lars Hjälmered M Behovet av ett implementeringsråd Lars Hjälmered har frågat mig om jag avser att införa ett implementeringsråd enligt dansk förebild för att bidra till minskat regelkrångel. Jag delar Lars Hjälmereds uppfattning att det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Lagar och

Svarsdatum: 2020-12-01 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:598 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 80 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:799 av Mats Nordberg (SD)

Fråga 2020/21:799 Reglerna om expropriation av Mats Nordberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Svenska markägares rättigheter till egen mark ska vara starka. Det finns flera aspekter kring äganderätten, varav en rör frågan om påtvingad försäljning. Det förekommer fall där markägare tvingas sälja

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:799 av Mats Nordberg (SD) (pdf, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:640 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2020/21:640 av Jörgen Berglund M Havsbaserad vindkraft Jörgen Berglund har frågat mig om jag och regeringen har undersökt möjligheterna att villkora havsbaserad vindkraft med krav på exploatörerna att bekosta nya sensorer för att på så sätt tillgodose både nya energikällor och Försvarsmaktens behov av att

Svarsdatum: 2020-11-30 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:640 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:582 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2020/21: 582 Praktisk tillämpning av barnrätt av Mikael Eskilandersson SD Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att åtgärda de brister kring barns rättigheter, barns möjligheter att komma till tals och ojämlikheten mellan kommuners resursstöd som uppmärksammas av utredningen.

Svarsdatum: 2020-11-30 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:582 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 80 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:798 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:798 5G-utbyggnaden av Hans Wallmark M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S 5G-nätets utbyggnad står högt på dagordningen såväl i Sverige som i övriga EU och världen. Under året som gått har säkerhetsfrågor och aspekter kopplade till Sveriges integritet präglat diskussionerna. Flera länder

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:798 av Hans Wallmark (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:797 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2020/21:797 Ett realistiskt sektorsmål av Magnus Jacobsson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Vi är alla medvetna om behovet av att ställa om infrastrukturen till mer miljövänliga transporter. Vi har också antagit ett väldigt högt mål där vi arbetar för att koldioxidutsläppen inom transportsektorn ska

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:797 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:796 av Ida Drougge (M)

Fråga 2020/21:796 Underlag för svar på fråga av Ida Drougge M till Statsrådet Per Bolund MP Under riksdagens frågestund den 26 november 2020 fick statsrådet Per Bolund en fråga om uppluckringen av gymnasielagen. Statsrådet argumenterade i sitt svar för att fler unga män utan skyddsskäl bör få stanna i Sverige, bland annat

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:796 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:795 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:795 Bilden av Sverige i utlandet av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Sveriges hantering av covid-19 har sedan i början av mars väckt stort internationellt intresse. Det har förekommit många fördjupande reportage om Sverige och Sveriges strategi och vägval i internationella medier. Inte sällan

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-09 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:795 av Björn Söder (SD) (pdf, 114 kB)