Dokument & lagar (64 967 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2013 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:2013 av Lars Hjälmered M Resultatet av regeringens elektrifieringskommission Lars Hjälmered har ställt en fråga till mig angående elektrifieringskommissionen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 aviserat att en elektrifieringskommission ska tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifiering

Svarsdatum: 2020-09-18 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2013 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:78 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:78 Öronmärkta resursförstärkningar till skolan av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Norra Botkyrka i Stockholms län pekas ut av polisen som ett särskilt utsatt område. Det var här en tolvårig flicka tragiskt sköts ihjäl för en liten tid sedan. Här har polisen fått extra resurser

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:78 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:77 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:77 Kostnader för nya kraftledningar i stamnätet av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Investeringar i ett robust och säkert elnät är oerhört viktigt. I dag sker planering av nya kraftledningar i stamnätet på en del håll i landet. Till stor del handlar det om att öka överföringskapaciteten i

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:77 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:76 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:76 Samförläggning av infrastruktur och elledningar av Mikael Larsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Behovet av att utveckla infrastrukturen med vägar och järnvägar men också med exempelvis elledningar finns över hela landet. En bra infrastruktur är viktig för hela landet och inte minst för

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:76 av Mikael Larsson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:75 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:75 Överklagande av beslut om skyddsjakt på varg av Mikael Larsson C till Statsrådet Jennie Nilsson S Länsstyrelsen har i Halland beslutat om skyddsjakt på varg i delar av Kungsbacka och Varbergs kommuner. För ett tag sedan beviljade också Länsstyrelsen i Jönköpings län skyddsjakt på varg. Båda besluten har

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:75 av Mikael Larsson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:74 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:74 Handel med sälprodukter av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anna Hallberg S I näringsutskottets betänkande 2019/20:NU15 bifölls motion 2019/20:1362, där beslutet även i riksdagen också bifölls. Det handlar om att Sverige bör driva frågan att få ett handelstillstånd i EU för handel med sälprodukter

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:74 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:73 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Fråga 2020/21:73 Sexualisering av barn på film av Jonas Andersson i Linköping SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Filmen Cuties i Sverige kallad Snyggingar har efter att den nyligen började visas på genomströmningstjänsten Netflix i Sverige och i andra länder blivit föremål för en omfattande

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:73 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:72 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:72 Praktiska åtgärder mot Belarus av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 4 september lämnade undertecknad in en fråga till utrikesminister Ann Linde S där hon förväntades svara på om det inte är aktuellt att påskynda EU-processen om en gemensam sanktion mot vissa personer i Belarus. Vidare

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:72 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:71 av Per Ramhorn (SD)

Fråga 2020/21:71 Standardiserat test i svenska språket av Per Ramhorn SD till Socialminister Lena Hallengren S Inom hälso- och sjukvården är det avgörande att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal förstår varandra och patienterna och att man till exempel i en kritisk situation kan kommunicera tillräckligt bra

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:71 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:70 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2020/21:70 Biblioteksstrategin av Lotta Finstorp M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP År 2015 beslutade regeringen att Kungliga biblioteket KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi i syfte att utveckla, förnya och förstärka biblioteksväsendet. Regeringsuppdraget innebar att

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:70 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:69 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2020/21:69 Skydd av strategiskt viktiga anläggningar för en trygg livsmedelsförsörjning av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Runt om i landet beräknas omkring 3050 större livsmedelsanläggningar spela en avgörande roll för att den nationella livsmedelsförsörjningen ska kunna säkerställas i normalläge,

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:69 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:68 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:68 Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S I september 2019 ställde jag en fråga om följande till statsrådet Anders Ygeman: År 2017 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att utreda behovet av att fristående aktörer

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:68 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2103 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2019/20:2103 av Marléne Lund Kopparklint M Utökat blyhagelförbud Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar verka för att motarbeta ett utökat blyförbud. I Sverige får ammunition i form av blyhagel inte användas vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Blyhagel får

Svarsdatum: 2020-09-17 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2103 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:67 av Martina Johansson (C)

Fråga 2020/21:67 Digital signering hos statliga myndigheter av Martina Johansson C till Statsrådet Lena Micko S Att gifta sig är en viktig stund både känslomässigt för brudparet och för juridiken framledes. För att få gifta sig krävs det att Skatteverket sänder olika intyg till brudparet, bland annat bevis om hindersprövning.

Inlämnad: 2020-09-16 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2020/21:67 av Martina Johansson (C) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:66 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:66 Elförsörjningen i Västmanland av Åsa Coenraads M till Statsrådet Anders Ygeman S Tillgången till en stabil elförsörjning är återigen aktuell. Under sommaren har vi sett hur kol- och oljekraftverket i Karlshamn dragit igång för att elen inte längre räcker till i södra Sverige. I veckan har vi återigen

Inlämnad: 2020-09-16 Svarsdatum: 2020-09-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:66 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2144 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/03207/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2144 av Louise Meijer M Väntetid för att få tillstånd för kamerabevakning Louise Meijer har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att korta ned handläggningstiden för kameratillstånd för kommuner

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2144 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2143 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/ 03206 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2143 av Ellen Juntti M Bristande integration och gängkriminalitet Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av sambandet mellan den stora migrationen, den bristfälliga integrationen

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2143 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2142 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/03205/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2142 av Ellen Juntti M Hatbrott mot svenskar Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att fler av de brott hon nämner rubriceras som hatbrott. I frågan beskrivs rån, ofta begångna av unga

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2142 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/03204/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2141 av Ellen Juntti M Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn Ellen Juntti har frågat mig om jag avser agera så att Polismyndigheten ges rätt verktyg för att hantera internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Regeringen

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2141 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2140 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/ 03203/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:2140 av Ellen Juntti M Straffrabatt för utvisningsdömda Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att se över reducerade straff för utvisningsdömda för att inte ge en skev fördelning av straff beroende på utvisningsdom

Svarsdatum: 2020-09-16 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2140 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)