Dokument & lagar (7 734 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1652 av Hultqvist, Peter (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1652 Uppföljning av OECD-regler av Peter Hultqvist s till statsrådet Ewa Björling m I en interpellationsdebatt fredagen den 11 maj 2007 säger utrikeshandelsministern att regeringen anser att det internationella initiativet med frivilliga principer för säkerhet och mänskliga rättigheter

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1651 av Karlsson, Sonia (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1651 Den civila och militära verksamheten vid Saab Underwater System i Motala av Sonia Karlsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt uppgifter i medierna, bland annat SvD den 8 september 2007, säger regeringen nej till utvecklingen av undervattensvapen vid Saab Underwater

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1650 av Bouveng, Helena (m)

den 14 september Fråga 2006/07:1650 Studenters möjlighet att ta examen av Helena Bouveng m till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket utvärderar vid olika tidpunkter landets utbildningar för att säkerställa en hög och god kvalitet. I vissa fall leder dessa utvärderingar till att en utbildning starkt kritiseras

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1649 av Karlsson, Sonia (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1649 Grunden för beslut i försvarsprojekt av Sonia Karlsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt uppgifter i medierna, bland annat SvD den 8 september 2007, säger regeringen nej till utvecklingen av undervattensvapen vid Saab Bofors Underwater System i Motala. Bland annat

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1648 av Axén, Gunnar (m)

den 14 september Fråga 2006/07:1648 Taiwan och WHO av Gunnar Axén m till utrikesminister Carl Bildt m För smittsamma sjukdomar existerar inga gränser. I en globaliserad värld som karaktäriseras av många möten mellan människor från olika länder är preventiva åtgärder och kontroll av infektionssjukdomar beroende

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1647 av Andnor, Berit (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1647 Hemlighetsmakeri i utnämningspolitiken av Berit Andnor s till statsrådet Mats Odell kd Torsdagen den 6 september hade undertecknad en interpellationsdebatt med statsrådet Mats Odell kring hemlighetsmakeriet i utnämningspolitiken. I debatten ställde jag ett antal frågor om vad

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1646 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 14 september Fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket, eller rättare sagt det bolag som Vägverket anlitat, klarar tydligen inte av debiteringen av trängselavgifter. Följande kan tas som ett exempel: Herr X i Dalarna får påstötning

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1645 av Hallengren, Lena (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1645 Avskaffande av förbränningsskatten på avfall av Lena Hallengren s till finansminister Anders Borg m Att återvinna material i stället för att förbränna det är ett effektivt sätt att minska Sveriges klimatpåverkan. År 2006 införde riksdagen, med stöd av bland annat Folkpartiet,

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1644 av Andnor, Berit (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1644 Arbetslivsinstitutet av Berit Andnor s till näringsminister Maud Olofsson c I tv-programmet Agenda den 2 september framträdde Maud Olofsson för att bland annat svara på kritik från besvikna centerpartister ute i landet. Centerpartisterna i Jämtlands län var besvikna över att den

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1643 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 september Fråga 2006/07:1643 Hyrbilar, taxi, trängselskatt och konkurrens av Birgitta Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Enligt tidningsuppgifter så höjde de tre största taxibolagen i Stockholm sina priser i samband med att trängselskatten trädde i kraft. Även den höjda avgiften för trafikförsäkringen

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:41

2006/07:41, Fredagen den 14 september 1 Rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Magnus Graner Återrapport från ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 18 september 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Magnus Graner med medarbetare välkomna. Vi

2007-09-14

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1602 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1602 Sanktioner mot skolor med låg kvalitet Utbildningsminister Jan Björklund Mats Gerdau har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att samma sanktioner kan utdömas mot både fristående och kommunala skolor där kvalitetsbrister har konstaterats. Jag anser i likhet

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Mats Gerdau (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1597 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1597 Bostäder och bullergränser Miljöminister Andreas Carlgren Gustav Blix har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra möjligheterna att bygga nya bostäder i attraktiva, om än bullerutsatta, stadsmiljöer så att de många människor som vill bo i våra städer också

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Gustav Blix (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1596 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1596 Lokalisering av ett vindkraftscentrum på Gotland Näringsminister Maud Olofsson Christer Engelhardt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Energimyndighetens analys. Bakgrunden till frågan är ett uppdrag till Energimyndigheten att utarbeta förslag

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1594 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1594 Bistånd till Etiopien Statsrådet Gunilla Carlsson Fredrik Malm har frågat mig vilken motivering som ligger till grund för ställningstagandet att stärka det svenska bilaterala biståndet till Etiopien. Landfokuseringen ska ses som en av flera åtgärder som vidtas för att

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Fredrik Malm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1593 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1593 Skånskt fiske och gasledningen Jordbruksminister Eskil Erlandsson Göran Persson i Simrishamn har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att bibehålla yrkesfiskarnas möjligheter till fiske norr om Bornholm med hänsyn till gasledningen. Gasledningsprojektet

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)

Skriftlig fråga 2006/07:1642 av Liljevall, Désirée (s)

den 13 september Fråga 2006/07:1642 Skolans och dagis användande av e-post av Désirée Liljevall s till statsrådet Jan Björklund fp Enligt en undersökning är det bara knappt 20 procent av föräldrarna som får information från skola och dagis via e-post. Naturligtvis ska de föräldrar som inte har dator ha tillgång

Inlämnad: 2007-09-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1641 av Runegrund, Rosita (kd)

den 13 september Fråga 2006/07:1641 Strandstädningen på västkusten av Rosita Runegrund kd till miljöminister Andreas Carlgren c Sedan början av 90-talet har varje år insatser gjorts för att städa våra stränder på västkusten. Den arbetskraft som stått till buds har fram till i år möjliggjorts genom arbetsmarknadsmedel.

Inlämnad: 2007-09-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1640 av Ahlin, Urban (s)

den 13 september Fråga 2006/07:1640 Myndighetsnedläggning av Urban Ahlin s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I Skara är numera dörren till Djurskyddsmyndigheten låst och verksamhet och arbetstillfällen borta eftersom den borgerliga regeringen beslöt lägga ned denna myndighet. Därför blev jag något fundersam

Inlämnad: 2007-09-13 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1610 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 12 september Svar på frågorna 2006/07:1592 Barnäktenskap 2006/07:1610 Barnäktenskap Justitieminister Beatrice Ask Tina Acketoft och Solveig Hellquist har frågat mig om jag avser att ta initiativ till lagstiftning eller någon annan åtgärd i fråga om tillstånd till giftermål före 18 års ålder. Jag besvarar frågorna

Svarsdatum: 2007-09-12 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)