Dokument & lagar (94 688 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:884 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:884 av Johan Hultberg M Läkares fortbildning Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso-

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:884 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:878 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:878 av Aron Emilsson SD En öppen och fri samhällsdebatt Aron Emilsson har frågat mig vilka åtgärder jag anser behöver vidtas inom mitt ansvarsområde för att säkra en öppen och fri samhällsdebatt i framtiden. Yttrandefriheten har en lång tradition och en stark ställning i Sverige. Den är en grundförutsättning

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:878 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:877 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/03374/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:877 av Saila Quicklund M Löftet till unga med funktionsnedsättning Saila Quicklund har frågat mig när jag avser att uppfylla mitt tidigare vallöfte om att ingen person med en funktionsnedsättning och som felaktigt har

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:877 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:876 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:876 av Fredrik Lindahl SD Upphovsrätt och krav Fredrik Lindahl har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att förhindra att upphovsrätten missbrukas genom utsändande av kravbrev. Som utgångspunkt måste man komma ihåg att upphovsmän och andra rättighetshavare till t.ex.

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:876 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:865 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:865 av Betty Malmberg M Vetenskapliga budskap Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att organisationer som anlitas och/eller får ekonomiskt stöd från myndigheter inom mitt ansvarsområde, med

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:865 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:909 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:909 Arbetsförmedlingens förvaltning av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:909 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:908 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:908 Problem med webbtjänsten Jobskills av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:908 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:907 av Tobias Andersson (SD)

Fråga 2018/19:907 Palestinska myndigheten och hbtq av Tobias Andersson SD till Utrikesminister Margot Wallström S I dagarna uppdagades det att den palestinska myndigheten förbjuder hbtq-grupper på Västbanken. Det oroväckande förbudet kommer efter att den palestinska gräsrotsrörelsen Al-Qaws for Sexual Gender Diversity

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:907 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:875 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Regeringskansliet Fi2019/02819/I1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:875 av Tobias Andersson SD Handelskonflikt Tobias Andersson har frågat handelsministern om statsrådet tänker ta några initiativ med anledning av att USA valt att officiellt anklaga Kina för valutamanipulation

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:875 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 20 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:874 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02437 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:874 av Tobias Andersson SD Industrins konkurrenskraft Tobias Andersson har frågat mig hur jag ser på rapporter från bl.a. Konjunkturinstitutet för svensk ekonomi i allmänhet och svensk industri i synnerhet, samt vilka förslag jag

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:874 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:873 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 02800/KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:873 av Angelica Lundberg SD Oskäliga avgifter vid annonsering av bostäder Angelica Lundberg har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra för konsumenterna och säkerställa att bostadssäljare inte drabbas av oskäliga avgifter

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:873 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:872 av Birger Lahti V Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft Birger Lahti har frågat mig när jag bedömer att regeringen kan överlämna en proposition till riksdagen gällande slopandet av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Såsom frågeställaren påpekar bereds ärendet sedan en tid

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:871 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 0 3350/FS Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:871 av Johan Hultberg M Åtgärder mot Sveriges rekordhöga narkotikadödlighet Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag har eller kommer att vidta med anledning av tillkännagivandet angående ansvaret för vård vid viss samsjuklighet och tillkännagivandet

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:871 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:870 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03349/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:870 av Johan Hultberg M Reglering av tobaksfria nikotinprodukter Johan Hultberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt med oreglerad försäljning av nikotinhaltiga produkter i Sverige och om jag avser att ta initiativ till

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:870 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:868 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/02796/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:868 av Betty Malmberg M Personer som saknar bank-ID Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att personer som saknar möjlighet till digital kundautentisering

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:868 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:906 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2018/19:906 Nya angrepp på demokratin i Turkiet av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S I dag har den turkiska säkerhetspolisen gjort en omfattande säkerhetsoperation mot demokratiskt valda kurdiska borgmästare tillhörande HDP-partiet i Turkiet. Över 60 folkvalda kommunfullmäktigeledamöter

Inlämnad: 2019-08-20 Svarsdatum: 2019-09-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:906 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:905 av John Weinerhall (M)

Fråga 2018/19:905 Vårdmomsen av John Weinerhall M till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 juli i år tillämpar Skatteverket momsbeskattning av konsulttjänster i vården. Det innebär att kostnaden för inhyrd personal, andra konsulttjänster och användande av en hel del underleverantörer nu blir mycket kostsamt

Inlämnad: 2019-08-20 Svarsdatum: 2019-09-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:905 av John Weinerhall (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:904 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2018/19:904 Granbarkborren av Lotta Finstorp M till Statsrådet Jennie Nilsson S Granbarkborrens härjningar fortsätter och gör stor skada på Sveriges granbestånd. Den cirka fyra millimeter korta baggen dödar stora friska granar, och vissa län är mer drabbade än andra. I år är Sörmland är ett av de län som är hårdast

Inlämnad: 2019-08-20 Svarsdatum: 2019-09-03 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:904 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:903 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2018/19:903 Mänskliga rättigheter i Iran av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Många svensk-iranier känner en stark oro inför Irans utrikesminister Javad Zarifs besök i Sverige och hans sammanträffande med utrikesminister Margot Wallström. Sedan Rohani tillträdde som ny president i juni 2013

Inlämnad: 2019-08-20 Svarsdatum: 2019-09-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:903 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:902 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2018/19:902 Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S En sjuårig flicka har begärt ett resebidrag på 10 000 kronor av socialtjänsten i Malmö stad för att hennes föräldrar och lillebror ska kunna resa till den svenska ambassaden i Delhi i syfte att ansöka

Inlämnad: 2019-08-19 Svarsdatum: 2019-09-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2018/19:902 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 88 kB)