Dokument & lagar (94 680 träffar)

Skriftlig fråga 2018/19:916 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2018/19:916 Ritualslaktat kött inom offentlig verksamhet av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Lyckligtvis är Sverige i dag ett föregångsland när det kommer till djurhållning och djurvälfärd, vilket vi bör vara oerhört stolta över. Tråkigt nog skiljer vi oss från stora delar av världen där

Inlämnad: 2019-08-23 Svarsdatum: 2019-09-06 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:916 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:915 av Thomas Morell (SD)

Fråga 2018/19:915 Beställaransvar utan verkan av Thomas Morell SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Måndagen den 19 augusti var infrastrukturministern talare vid en hearing arrangerad av Transportföretagen. Temat för hearingen var Effektivare kontroller Under sitt tal hänvisade ministern till

Inlämnad: 2019-08-22 Svarsdatum: 2019-09-06 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:915 av Thomas Morell (SD) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:914 av Hampus Hagman (KD)

Fråga 2018/19:914 Lagändring för att stoppa vårdmomsen av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Den 1 juli började Skatteverket tillämpa den så kallade vårdmomsen. Den innebär att inhyrning av legitimerad vårdpersonal, konsulttjänster och många underleverantörslösningar inom vård och omsorg momsbeläggs.

Inlämnad: 2019-08-22 Svarsdatum: 2019-09-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:914 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:879 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/01437/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:879 av Saila Quicklund M Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser initiera för att förbättra den oacceptabelt undermåliga arbetsmiljön för de

Svarsdatum: 2019-08-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:879 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 80 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:913 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2018/19:913 Statens idrottspolitiska mål av Saila Quicklund M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP År 2017 lämnade jag som ordförande för kulturutskottets utvärderingsgrupp över utvärderingen av statens idrottspolitiska mål. Staten ger årligen över 2 miljarder kronor i stöd till idrotten, för att främja

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2018/19:913 av Saila Quicklund (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:912 av Fredrik Lindahl (SD)

Fråga 2018/19:912 Nätjättarnas ställning av Fredrik Lindahl SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP De senaste åren har rapporter och berättelser från innehållskapare på de stora nätplattformarna varnat för en utveckling där man upplever sig orättvist och godtyckligt behandlad av de stora plattformar där

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2018/19:912 av Fredrik Lindahl (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:911 av Arman Teimouri (L)

Fråga 2018/19:911 Utlokalisering av ett museum om Förintelsen av Arman Teimouri L till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Statsminister har i regeringsförklaringen lyft att antisemitismen ska belysas och bekämpas och att det bland annat ska göras genom ett nytt museum som ska bevara och föra vidare minnet av

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2018/19:911 av Arman Teimouri (L) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:910 av Jens Holm (V)

Fråga 2018/19:910 Växtbaserat i stället för grissubventioner av Jens Holm V till Statsrådet Jennie Nilsson S FN:s klimatpanel IPCC har nyligen i rapporten Climate Change and Land konstaterat att köttkonsumtionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser och förordar en omläggning till mer växtbaserad kost för att våra

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-05 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:910 av Jens Holm (V) (pdf, 104 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:884 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03388/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:884 av Johan Hultberg M Läkares fortbildning Johan Hultberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso-

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:884 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:878 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:878 av Aron Emilsson SD En öppen och fri samhällsdebatt Aron Emilsson har frågat mig vilka åtgärder jag anser behöver vidtas inom mitt ansvarsområde för att säkra en öppen och fri samhällsdebatt i framtiden. Yttrandefriheten har en lång tradition och en stark ställning i Sverige. Den är en grundförutsättning

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Aron Emilsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:878 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:877 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/03374/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:877 av Saila Quicklund M Löftet till unga med funktionsnedsättning Saila Quicklund har frågat mig när jag avser att uppfylla mitt tidigare vallöfte om att ingen person med en funktionsnedsättning och som felaktigt har

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:877 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:876 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:876 av Fredrik Lindahl SD Upphovsrätt och krav Fredrik Lindahl har frågat mig vad jag och regeringen avser att vidta för åtgärder för att förhindra att upphovsrätten missbrukas genom utsändande av kravbrev. Som utgångspunkt måste man komma ihåg att upphovsmän och andra rättighetshavare till t.ex.

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:876 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:865 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:865 av Betty Malmberg M Vetenskapliga budskap Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att organisationer som anlitas och/eller får ekonomiskt stöd från myndigheter inom mitt ansvarsområde, med

Svarsdatum: 2019-08-21 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:865 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 88 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:909 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:909 Arbetsförmedlingens förvaltning av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:909 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:908 av Lars Beckman (M)

Fråga 2018/19:908 Problem med webbtjänsten Jobskills av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:908 av Lars Beckman (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:907 av Tobias Andersson (SD)

Fråga 2018/19:907 Palestinska myndigheten och hbtq av Tobias Andersson SD till Utrikesminister Margot Wallström S I dagarna uppdagades det att den palestinska myndigheten förbjuder hbtq-grupper på Västbanken. Det oroväckande förbudet kommer efter att den palestinska gräsrotsrörelsen Al-Qaws for Sexual Gender Diversity

Inlämnad: 2019-08-21 Svarsdatum: 2019-09-04 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2018/19:907 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:875 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Regeringskansliet Fi2019/02819/I1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:875 av Tobias Andersson SD Handelskonflikt Tobias Andersson har frågat handelsministern om statsrådet tänker ta några initiativ med anledning av att USA valt att officiellt anklaga Kina för valutamanipulation

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:875 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 20 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:874 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02437 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:874 av Tobias Andersson SD Industrins konkurrenskraft Tobias Andersson har frågat mig hur jag ser på rapporter från bl.a. Konjunkturinstitutet för svensk ekonomi i allmänhet och svensk industri i synnerhet, samt vilka förslag jag

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:874 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:873 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/ 02800/KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:873 av Angelica Lundberg SD Oskäliga avgifter vid annonsering av bostäder Angelica Lundberg har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra för konsumenterna och säkerställa att bostadssäljare inte drabbas av oskäliga avgifter

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:873 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:872 av Birger Lahti V Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft Birger Lahti har frågat mig när jag bedömer att regeringen kan överlämna en proposition till riksdagen gällande slopandet av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Såsom frågeställaren påpekar bereds ärendet sedan en tid

Svarsdatum: 2019-08-20 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 81 kB)