Dokument & lagar (56 träffar)

Proposition 1893:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Ujt.i V1 Ui 1 i. J i 1 itrur/i J JrjiVjvhir.7 j rj/U, il.i f:s 5 j Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Norrköpings stad af mark från indragna hospitalslägenheten Hospitalsholmen gifven Stockholms slott den 14 april 1893. t r I

1893-04-14

Proposition 1893:54 (pdf, 353 kB)

Proposition 1893:53

Kongi. Maj-ts Nåd. loposition No 53: 1 N o 53. Kongi. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen.angående dödande af inteckningar i Norbergs jernväg gifven Stockholms slott den 29 mars 1893. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden vill Kongi. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva,

1893-03-29

Proposition 1893:53 (pdf, 322 kB)

Proposition 1893:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 52. i N:o 52. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen angående inlösen af professoren C. G. Brunii anteckningar om och teckningar af äldre svenska byggnader m. m.gifven Stockholms slott den 7 april 1893- v.t eirrJ i. 5 ii I t v U i i i T i.fii.1 Under åberopande af bilagda utdrag

1893-04-07

Proposition 1893:52 (pdf, 393 kB)

Proposition 1893:51

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51. 1 N:o Öl. Kongl. Maj.is nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället 1 mantal Vesterlösa n:o 1 i Östergötlands län gifven Stockholms slott den 24 mars 1893. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl.

1893-03-24

Proposition 1893:51 (pdf, 276 kB)

Proposition 1893:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande af mark från förra landskamererarebostället 1 2 mantal Grytan n:o 2 i Brunflo socken af Jemtlands län till skjutfält för Norrlands artilleriregemente gifven Stockholms slott den 11 mars 1893. Under

1893-03-17

Proposition 1893:50 (pdf, 406 kB)

Proposition 1893:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 49. 1 N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i 13 och 17 af lagen om rikets mynt den 30 Maj 1873 gifven Stockholms Slott den 10 Mars 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1893-03-10

Proposition 1893:49 (pdf, 1234 kB)

Proposition 1893:48

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 48. 1 N:o 48. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående öfverlåtelse till staden Visby af vissa kronan tillhöriga tomter i nämnda stad gifven Stockholms slott den 17 mars 1893. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller,

1893-03-11

Proposition 1893:48 (pdf, 655 kB)

Proposition 1893:47

Kongl. Majd Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående delning af Hernösands stift gifven Stockholms slott den 11 mars 1893. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva:

1893-03-17

Proposition 1893:47 (pdf, 665 kB)

Proposition 1893:46

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 46. 1 N:o 46. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändringar i förordningen angående försäljning af vin, maltdrycker m. m.gifven Stockholms slott den 17 mars 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag, vill Kongl.

1893-03-17

Proposition 1893:46 (pdf, 736 kB)

Proposition 1893:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:0 é5. Rongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om ändrad lydelse af 2, 4 och 5 i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november 1863 gifven Stockholms slott den 17 mars 1893. Under åberopande af bilagda, i statsrådet och högsta domstolen

1893-03-17

Proposition 1893:45 (pdf, 599 kB)

Proposition 1893:44

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:p dd. i N:o 44. tBcreob i9dafjäg-3oafe 1®xiååicP, Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med. förslag till lag angående flottning af skogsalster i gränsfloderna mellan konungariket Sverige och storfurstendömet Finland gifven Stockholms slott den 11 mars 1893. Under åberopande

1893-01-01

Proposition 1893:44 (pdf, 3104 kB)

Proposition 1893:43

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 4.3. 15 N:o 43. Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen med förändrad stat för flottans sjömanskår gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver sjöförsvarsärenden vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen: att Riksdagen måtte

1893-02-24

Proposition 1893:43 (pdf, 1179 kB)

Proposition 1893:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i organisationen af Carlskrona artillerikår m. m.gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver sjöförsvarsärenden vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen:

1893-02-24

Proposition 1893:42 (pdf, 977 kB)

Proposition 1893:41

10 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41. Jf:o 41. Kongl. Maj:ts nådiga preposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Ljusdals stationssamhälle af mark från indragna löjtnantshostället 236/884 mantal Gärde n:o 2 gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Med anledning af en utaf Ljusdals stationssamhälle hos

1893-02-24

Proposition 1893:41 (pdf, 497 kB)

Proposition 1893:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 tf:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring af gällande bestämmelser om utbetalande af belöning för dödande af björn och varg gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden för denna dag

1893-02-24

Proposition 1893:40 (pdf, 575 kB)

Proposition 1893:39

Kongl. Maj:ts NAd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående statsbidrag för utrotande af ollonborrar gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed

1893-02-24

Proposition 1893:39 (pdf, 466 kB)

Proposition 1893:38

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upphörande af Lundby pastorats i Göteborgs stift prebendeegenskap m. ra.gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden denna dag vill Kongl.

1893-02-24

Proposition 1893:38 (pdf, 807 kB)

Proposition 1893:37

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 74 regeringsformen gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens pröfning i grundlagsenlig

1893-02-24

Proposition 1893:37 (pdf, 860 kB)

Proposition 1893:36

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 36. 7 N:o 36. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ordnande af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen gifven Stockholms slott den 17 februari 1893. Under hänvisning till hvad bilagda utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag innehåller,

1893-02-17

Proposition 1893:36 (pdf, 338 kB)

Proposition 1893:35

Kongl. Maf.ts Nåd. Proposition N:o 35. 1 N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel till odling slånefonden gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen

1893-02-24

Proposition 1893:35 (pdf, 397 kB)
Paginering