Dokument & lagar (99 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:30

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1920 mars 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar statsministern med medarbetare till EU-nämndens möte den 18 mars, där vi ska förbereda inför mötet i Europeiska rådet. Statsministern inleder, och sedan tänkte jag

2015-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:29

1  Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 26 januari 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 16 mars 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsrådet Bucht med medarbetare välkommen. Har

2015-03-13

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:28

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 45 december 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 1213 mars 2015 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN:

2015-03-06

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:27

1  Miljö Klimat- och miljöminister Åsa Romson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 17 december 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 6 mars Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar miljöministern med entourage. Då frågar jag om miljöministern vill göra någon

2015-02-27

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:25

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 27 januari 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 17 februari 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2015-02-13

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:26

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 1213 februari 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi inleder med att fatta beslut om att tillämpa tystnadsplikt. Inget får yppas innan det har blivit offentligt. Vi följer samma logik som tjänstemännen

2015-02-11

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:24

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 1213 februari 2015. Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkomna till EU-nämndens möte Vi förbereder oss inför Europeiska rådet. Det finns möjligheter att titta på det här mötet på tv. Välkomna de som

2015-02-11

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:23

1  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 16 december 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 10 februari 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Vi välkomnar utrikesministern med entourage.

2015-02-06

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:22

1  Utrikes frågor gemensamt sammanträde med utrikesutskottet Kabinettssekreterare Annika Söder Information inför extra möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 29 januari 2015 Anf. 1  Utrikesutskottets ordförande KENNETH G FORSLUND SVi hälsar kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare varmt välkomna

2015-01-28

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:21

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 9 december 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 27 januari 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2015-01-23

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:20

1  Utrikes frågor Kabinettssekreterare Annika Söder Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 15 december 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 19 januari 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag vill önska alla ett gott nytt år och god fortsättning

2015-01-16

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:19

1  Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapportering från möte i Europeiska rådet den 1819 december 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Härmed förklarar jag EU-nämndens sammanträde öppnat. Vi hälsar statsministern, statssekreteraren, kabinettssekreteraren och medarbetare välkomna. Vi ska behandla

2014-12-19

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:18

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1819 december 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Hjärtligt välkomna, allihop Välkommen, statsministern med statssekreterare, medarbetare och kabinettssekreterare Vi kommer att ha ett EU-nämndssammanträde där vi fördelar ordet

2014-12-17

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:17

1  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 november 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 16 december 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkommen hit, utrikesministern samt alla medarbetare,

2014-12-12

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:16

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 7 november 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 9 december 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2014-12-05

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:15

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 910 oktober 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 45 december 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2014-11-28

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:14

1  Transport, telekommunikation och energi Statsrådet Anders Ygeman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 6 juni 2014 Återrapport från informellt ministermöte den 23 oktober 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation

2014-11-21

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:13

1  Allmänna frågor sammanhållning Statssekreterare Elisabeth Backteman Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor sammanhållning den 19 november 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Backteman med medarbetare hjärtligt välkomna. Har vi några utestående A-punkter Nej,

2014-11-14

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:12

1  Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 1314 oktober 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 1011 november 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

2014-11-07

EU-nämndens uppteckningar 2014/15:10

1  Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Per Bolund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 14 oktober 2014 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 7 november 2014 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsrådet

2014-10-31