Dokument & lagar (169 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS23

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och redovisat resultatet i en rapport med samma namn, Regeringens styrning av Naturvårdsverket RiR 2006:2Med

Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS23 (doc, 107 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS21

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens insatser för att säkerställa en god kommunal beredskap för oljekatastrofer Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statens åtgärder för att säkerställa en god kommunal beredskap för att ta hand om olja som når land


Utskottsberedning: 2005/06:FöU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS21 (doc, 109 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS19

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga bolags årsredovisningar Sammanfattning Riksrevisionen har granskat tolv statliga bolags årsredovisningar med avseende på hur väl rapporteringen har utformats med utgångspunkt från gällande lagar, god redovisningssed


Utskottsberedning: 2006/07:NU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS19 (doc, 87 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:29

1 Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 14 februari 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14 mars 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Godmorgon Mötet är öppnat. Vi hälsar finansministern och hans medarbetare välkomna. Vi börjar som vanligt med en återrapport. Anf. 2  Finansminister

2006-03-10

Framställning / redogörelse 2005/06:NR1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2005 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2005 och planering för 2006. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 57:e session

2006-03-09

Framställning / redogörelse 2005/06:NR1 (doc, 1105 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:28

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Gymnich Utrikesminister Laila Freivalds Återrapport från ministerrådsmöte den 27 februari 2006 Information och samråd inför informellt ministermöte den 10 och 11 mars 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesministern med medarbetare välkomna. Vi börjar med en återrapport från

2006-03-09

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:27

1 Sysselsättning och socialpolitik sysselsättning Socialminister Berit Andnor Återrapport från ministerrådsmöte den 8 och 9 december 2005 samt från informellt ministermöte den 19 och 20 januari 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 10 mars 2006 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Mötet förklaras öppnat. Socialminister

2006-03-03

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:26

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Vice statsminister Bosse Ringholm Utrikesminister Laila Freivalds Statssekreterare Lars Danielsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 och 31 januari 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 27 februari 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar Bosse Ringholm,

2006-02-27

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:25

1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Återrapport från ministerrådsmöte den 23 januari 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 20 och 21 februari 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Mötet är öppnat. Till att börja med vill jag hälsa Nyamko Sabuni välkommen som ny i EU-nämnden. Vi hälsar jordbruksministern

2006-02-17

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS18

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens stöd till regional projektverksamhet Sammanfattning Riksrevisionen har granskat den regionala projektverksamhet som bedrivs inom den regionala utvecklingspolitiken. Resultatet har redovisats i rapporten Fokus på hållbar utvecklingStatens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS18 (doc, 96 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS17

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens Sammanfattning Riksrevisionen har granskat de insatser som staten genomför för att undervisningen i skolan ska bedrivas av lärare med rätt utbildning. Resultatet har redovisats i rapporten Rätt

Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS17 (doc, 99 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS15

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående statsbidrag till ungdomsorganisationer Sammanfattning Riksrevisionen har granskat hur Ungdomsstyrelsen kontrollerar underlaget för beslut om statliga bidrag till ungdomsorganisationer samt de förutsättningar för sådan kontroll


Utskottsberedning: 2005/06:KrU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS15 (doc, 123 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS12

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2005 Grundläggande bestämmelser om Riksrevisionen finns i 12 kap. 7 regeringsformen. Lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. innehåller

2006-02-15

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS12 (doc, 245 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS11

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2005 Grundläggande bestämmelser om Riksrevisionen finns i 12 kap. 7 regeringsformen. Lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. innehåller mera precisa bestämmelser

2006-02-15

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS11 (doc, 249 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS10

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS10 Riksrevisionens årsredovisning för 2005 Till riksdagen Riksrevisionens styrelse överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2005. Enligt 12 kap. 7 regeringsformen och 12 lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen ska styrelsen besluta om årsredovisning för myndigheten.

2006-02-15

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS10 (doc, 896 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RB2

Framställning till riksdagen 2005/06:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2005 Förslag till vinstdisposition för år 2005 Riksdagen godkände i anslutning till sin behandling av Riksbankens förvaltning för år 2004 2004/05:FiU23 att vinstdispositionen för år 2004 baserades på 1988 års vinstdelningsprincip


Utskottsberedning: 2005/06:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2005/06:RB2 (doc, 111 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:24

1 Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 24 januari 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14 februari 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar finansministern med medarbetare välkomna. Första punkten är återrapport. Finns det något att säga om den Anf. 2  Finansminister PÄR

2006-02-10

Framställning 2005/06:RB1

Framställning till riksdagen 2005/06:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2005 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens verksamhet under 2005. Redovisning lämnas enligt samma lagrum till riksdagen, Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2005/06:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2005/06:RB1 (doc, 1272 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2005 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 VD-kommentar 3 Den forskningsstödjande verksamheten 6 Arbetssätt 6 Uppföljning och utvärdering 7 Projektuppföljning 8

2006-02-07

Framställning / redogörelse 2005/06:RJ1 (doc, 1181 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:23

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Laila Freivalds Statssekreterare Lars Danielsson Återrapport från ministerrådsmöte den 12 och 13 december 2005 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 30 januari 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Mötet är öppnat. Vi hälsar Laila Freivalds, Lars Danielsson och

2006-01-27