Dokument & lagar (139 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:4

1 Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Justitieminister Thomas Bodström Återrapport från ministerrådsmöte den 2 och 3 juni samt från informellt ministermöte den 8 och 9 september 2005 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 12 oktober 2005 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar justitieministern och medarbetare

2005-10-07

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:3

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Laila Freivalds Information och samråd inför ministerrådsmöte den 3 oktober 2005 Telefonkonferens Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi har tydligen utrikesminister Laila Freivalds med oss. Ska vi börja med en rapport om vad som händer i Luxemburg Anf. 2  Utrikesminister LAILA

2005-10-03

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:2

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Laila Freivalds Statssekreterare Lars Danielsson Återrapport från informellt ministermöte Gymnich den 1 och 2 september 2005 Återrapport från ministerrådsmöte allmänna frågor den 18 och 19 juli 2005 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 3 oktober

2005-09-30

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:1

1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Återrapport från ministerrådsmöte den 18 juli 2005 samt informellt ministermöte Jordbruk/Miljö den 9-12 september 2005 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 19 och 20 september 2005 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då hälsar vi jordbruksministern med medarbetare

2005-09-16

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:6

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser yttre förbindelser Näringsminister Thomas Östros Information och samråd inför extra ministerrådsmöte den 18 oktober 2005 Telefonkonferens Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag ber att få hälsa de närvarande välkomna, och även dem som är med på telefon Vi ber att ministern Thomas Östros

2005-10-17

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:5

1 Statsrådet Lena Sommestad Återrapport från ministerrådsmöte den 24 juni 2005 samt från informellt miljö- och jordbruksministermöte den 912 september 2005 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 17 oktober 2005 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Mötet är öppnat. Vi hälsar miljöministern och medarbetare välkomna.

2005-10-17

EU-nämndens dokument 2005/06:81B

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är inskriven i regeringsformen genom beslut som trädde i kraft den 1 januari 2003 SFS 2002:903Närmare

2006-10-18

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:50

1 Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24 juli 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 20-22 september 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 5 och 6 oktober 2006 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Välkomna Vi börjar med föredragningslistans

2006-10-02

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:43

1 Jordbruk och fiske Statssekreterare Ingrid Petersson Återrapport från ministerrådsmöte den 22 maj 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 28-30 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 19 juni 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då ber vi statssekreteraren med medarbetare att komma in. Välkomna

2006-06-16

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:42

1 Europeiska rådet Statsminister Göran Persson Utrikesminister Jan Eliasson Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har passerat 09.00 och mötet är öppnat. Jag vill till att börja med hälsa alla välkomna, och särskilt statsministern och utrikesministern

2006-06-13

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:41

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson och Statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 15 maj 2006 Yttre frågor Återrapport från informellt ministerrådsmöte den 27 och 28 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2006 Anf.

2006-06-09

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:38

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson och statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 15 maj 2006 allmänna frågor Information och samråd inför informellt ministermöte den 27 och 28 maj 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Mötet är öppnat. Vi ska börja med att hälsa utrikesministern

2006-05-24

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:37

1 Konkurrenskraft Näringsminister Thomas Östros Återrapport från ministerrådsmöte den 13 mars 2006 samt från informellt ministermöte den 21 och 22 april 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar näringsministern och medarbetare välkomna. Vi börjar som vanligt

2006-05-19

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:47

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson Information och samråd inför extra ministerrådsmöte den 25 augusti 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesministern och medarbetare välkomna. Anf. 2  Utrikesminister JAN ELIASSON sTackar. Anf. 3  ORDFÖRANDEN: Vi har en punkt på dagordningen. Det

2006-08-24

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:46

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson Statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2006 Återrapport från ministerrådsmöte den 29 juni 2006 WTO Information och samråd inför ministerrådsmöte den 17 och 18 juli 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar

2006-07-14

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:45

1 Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 7 juni 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 11 juli 2006 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Då ber jag att få öppna sammanträdet. Vi hälsar finansminister Pär Nuder med medarbetare välkomna. Då ska vi gå in på föredragningslistan. Punkt

2006-07-07

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:44

1 Miljö Statssekreterare Krister Nilsson Återrapport från ministerrådsmöte den 9 mars 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 19 och 20 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 27 juni 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreteraren med medarbetare välkomna. Vi börjar som vanligt med

2006-06-21

Departementsserien 2005:37

Ds 2005:37 Innehåll Termer och förkortningar 9 1 Promemorians innehåll 13 2 Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.17 3 EU:s utvidgningsprocess ett enat Europa 21 3.1Den femte utvidgningen ett enat Europa som lever i fred 21 3.2 Köpenhamnskriterierna.21

2006-01-01

Departementsserien 2005:37 (pdf, 907 kB)

Departementsserien 2005:36

Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Författningsförslag 7 3 Direktivet 9 3.1 Bakgrund 9 3.2 Syfte, definitioner och räckvidd.10 3.3 Villkor för inresa och vistelse.11 3.4 Uppehållstillstånd m.m.12 3.5 Övriga bestämmelser 13 4 Gällande rätt 15 4.1 Författningsreglering.15 4.1.1 Uppehållstillstånd.16 4.1.2

2006-01-01

Departementsserien 2005:36 (pdf, 513 kB)

Departementsserien 2005:35

Ds 2005:35 Rätten att sätta och utfärda betyg Utbildnings- och kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2006-01-01

Departementsserien 2005:35 (pdf, 373 kB)