Dokument & lagar (149 träffar)

Departementsserien 2008:74

Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång Justitiedepartementet 2008 Ds försätts A5.indd 2 2008-10-01 13:01:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Departementsserien 2008:74 (pdf, 1771 kB)

Departementsserien 2008:60

Ds 2008:60 Utvecklingen av nationalstadsparken Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690

2009-01-01

Departementsserien 2008:60 (pdf, 354 kB)

Departementsserien 2008:59

Innehåll 1TU UT SammanfattningTU UT 5 2TU UT FörfattningsförslagTU UT 7 2TU 1UT FörslagTU till lag om ändring i lagen 2004:297 om bank- och finansieringsrörelseUT 7 2TU 2UT FörslagTU till lag om ändring i lagen 2004:298 om införande av lagen 2004:297 om bank- och finansieringsrörelseUT 10 3TU UT ÄrendetTU

2009-01-01

Departementsserien 2008:59 (pdf, 453 kB)

Departementsserien 2008:57

Ds 2008:57 Djurförbudsregister Jordbruksdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Lagtext.7 1.1Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen 1988:5347 1.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen 1980:10012 2 Ärendet och dess beredning 13 3 Gällande rätt 15 3.1 Djurskyddslagen 15

2009-01-01

Departementsserien 2008:57 (pdf, 487 kB)

Departementsserien 2008:54

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Den 11 oktober 2007 beslutade chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask, att uppdra åt dåvarande kammarrättsrådet numera hovrättsrådet Kazimir Åberg att biträda departementet med att utarbeta en promemoria med överväganden av hur polisens behov av att

2009-01-01

Departementsserien 2008:54 (pdf, 315 kB)

Departementsserien 2008:53

Förord Regeringskansliet Justitiedepartementet uppdrog den 16 juni 2006 åt rättschefen Olle Abrahamsson att biträda Justitiedepartementet med att utreda frågor om anordnande av allmänna sammankomster på offentlig plats Ju 2006:I i enlighet med vad som närmare framgick av en till beslutet fogad promemoria daterad samma

2009-01-01

Departementsserien 2008:53 (pdf, 350 kB)

Departementsserien 2008:52

Ds 2008:52 Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2009-01-01

Departementsserien 2008:52 (pdf, 1705 kB)

Departementsserien 2008:50

Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2009-01-01

Departementsserien 2008:50 (pdf, 468 kB)

Departementsserien 2008:49

Innehåll 1TU UT ÄrendetTU och dess beredningUT 5 2TU UT InternationellTU rättslig hjälp och utbyte av uppgifter ur kriminalregisterUT.7 2TU 1UT InternationellaTU åtagandenUT 7 2TU 2UT SvenskaTU regler om internationell rättslig hjälp och utbyte av uppgifter ur kriminalregisterUT.9 3TU UT RambeslutetsTU

2009-01-01

Departementsserien 2008:49 (pdf, 449 kB)

Departementsserien 2008:47

Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690

2009-01-01

Departementsserien 2008:47 (pdf, 1196 kB)

Departementsserien 2008:42

Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder Ds 2008:42 Innehåll 1TU UT BakgrundTU UT 7 2TU UT RambeslutetsTU innehållUT 9 2TU 1UT Syfte,TU definitioner och behöriga myndigheterUT 9 2TU 2UT TillämpningsområdetU och kravet på dubbel straffbarhetUT

2009-01-01

Departementsserien 2008:42 (pdf, 739 kB)

Departementsserien 2008:58

Ds 2008:58 Ändringar i lagen 2005:258 om läkemedelsförteckning m.m. Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2008-08-15

Departementsserien 2008:58 (pdf, 487 kB)

Departementsserien 2008:9

Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder Ds 2008:9 Innehåll 1TU UT PromemoriansTU huvudsakliga innehållUT.7 2TU UT ÄrendetTU och dess beredningUT 9 3TU UT InternationelltTU straffrättsligt samarbete om bevisinhämtningUT 11 3TU 1UT AllmäntTU om det straffrättsliga samarbetetUT.11

2008-06-03

Departementsserien 2008:9 (pdf, 625 kB)

Departementsserien 2008:43

Ds 2008:43 Gör Sverige till ett elbilens pionjärland Rapport från Globaliseringsrådet Utbildningsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2008-05-29

Departementsserien 2008:43 (pdf, 251 kB)

Departementsserien 2008:41

Ds 2008:41 Glömda regler En översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl. Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2008-05-22

Departementsserien 2008:41 (pdf, 663 kB)

Departementsserien 2008:40

Innehåll SammanfattningTU UT.5 1TU UT FörfattningsförslagTU UT 7 1TU 1UT FörslagTU till lag om ändring i aktiebolagslagen 2005:551UT.7 2TU UT ÄrendetTU UT.13 3TU UT BakgrundTU UT 15 3TU 1UT EGTU rättens bestämmelser om utlåtande från en oberoende sakkunnigUT.15 3TU 2UT AktiebolagslagensTU bestämmelser

2008-05-29

Departementsserien 2008:40 (pdf, 270 kB)

Departementsserien 2008:39

Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Lagförslag 7 2.1Förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen 1995:5847 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 1988:1465 om ersättning och ledighet för närståendevård 9 3 Bakgrund 11 4 Gällande rätt 15 4.1 Rätt till ledighet för tillfällig vård av barn 15 4.2 Rätt till

2008-06-03

Departementsserien 2008:39 (pdf, 227 kB)

Departementsserien 2008:38

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen lägger stor vikt vid att skapa ett tryggt samhälle för alla. En viktig del i detta arbete är att vidta kraftfulla åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten. Individer och grupper som medvetet och systematiskt väljer att ställa sig utanför rättsordningen

2008-05-16

Departementsserien 2008:38 (pdf, 1226 kB)

Departementsserien 2008:36

Förord I april 2005 tillsatte dåvarande finansminister Pär Nuder en arbetsgrupp, Fler i arbete FIAvid Finansdepartementet. Arbetsgruppens uppdrag var att fördjupa analysen, lämna rekommendationer och stimulera debatten om hur arbetsutbudet kan öka. Särskilt fokus riktades mot ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund.

2008-05-29

Departementsserien 2008:36 (pdf, 455 kB)

Departementsserien 2008:35

Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt Jordbruksdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 7 Förslag till lag om ändring i jaktlagen 1987:2597 Förslag till förordning om ändring i jaktförordningen 1987:905 10 1 Bakgrund 14 1.1 Eftersök av vilt 14 1.2 Bestämmelser om

2008-05-16

Departementsserien 2008:35 (pdf, 349 kB)