Dokument & lagar (144 träffar)

Departementsserien 2009:66

Remissammanställning Förtroendeutredningens betänkande SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag 1 Innehåll 1 Remissinstanserna 9 2 Inledande synpunkter 11 3 Förtroende för domstolarna.45 3.1 Särskilt om behov av etiska regler för domare 76 4 Systematiskt kvalitetsarbete i domstolarna

2010-01-01

Departementsserien 2009:66 (pdf, 1631 kB)

Departementsserien 2009:6

Ds 2009:6 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2010-01-01

Departementsserien 2009:6 (pdf, 837 kB)

Departementsserien 2009:51

Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering Finansdepartementet 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-23295-8 ISSN 0284-6012 Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och

2010-01-01

Departementsserien 2009:51 (pdf, 1619 kB)

Departementsserien 2009:47

Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till utveckling Innehåll Sammanfattning.7 1 Uppdraget 11 1.1 Uppdragets bakgrund och innehåll.11 1.2 Uppdragets genomförande.13 1.3 Rapportens disposition.14 2 Reformens historik, innehåll och intentioner 17 2.1 Tidigare räddningstjänstlagstiftning

2010-01-01

Departementsserien 2009:47 (pdf, 1197 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:8

2009/10:8, Fredagen den 13 november 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 oktober 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 och 17 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och jag

2009-11-13

Departementsserien 2009:26

Ds 2009:26 Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2009-06-10

Departementsserien 2009:26 (pdf, 258 kB)

Departementsserien 2009:20

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp U 2007:D inom departementet med uppgift att undersöka en rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2009-06-09

Departementsserien 2009:20 (pdf, 844 kB)

Departementsserien 2009:25

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Innehållsförteckning Till statsrådet Jan Björklund 17 Sammanfattning.19 Lagtext 1 kap. Inledande bestämmelser.25 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning, m.m.31 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen.41 4 kap. Kvalitet och inflytande.47 5 kap. Trygghet

2009-06-15

Departementsserien 2009:25 (pdf, 4750 kB)

Departementsserien 2009:54

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.7 2 Författningsförslag 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare.9 1 kap. Allmänna bestämmelser.9 2 kap. Förarbehörighet 11 3 kap. Utbildning, prov och bedömning av lämplighet m.m.15 4 kap. Register.18 5 kap. Tillsyn och tvistlösning 22 6 kap. Straffbestämmelser.24

2009-12-15

Departementsserien 2009:54 (pdf, 838 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:9

2009/10:9, Tisdagen den 17 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets informella möte den 19 november Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag säger välkommen till EU-nämndens ledamöter, övriga riksdagsledamöter, statsministern och hans medarbetare samt

2009-11-17

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:12

2009/10:12, Tisdagen den 24 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statssekreterare Gustaf Lind Återrapportering från Europeiska rådets informella möte den 19 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00 och jag förklarar mötet öppnat. Jag hälsar EU-nämndens ledamöter, statssekreterare Gustaf Lind som

2009-11-24

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:11

2009/10:11, Fredagen den 20 november 1 Utbildning, ungdom och kultur Kultur Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 11 och 12 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar er välkomna och förklarar dagens sammanträde

2009-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:10

2009/10:10, Torsdagen den 19 november 1 Samråd inför informellt möte i Europeiska rådet den 19 november 2009 Statssekreterare Gustaf Lind Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar välkommen till detta samråd med EU-nämnden under och inför det extra mötet med Europeiska rådet i Bryssel i kväll.

2009-11-19

Departementsserien 2009:65

Ds 2009:65 Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2009-12-07

Departementsserien 2009:65 (pdf, 1449 kB)

Departementsserien 2009:45

Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-09-16

Departementsserien 2009:45 (pdf, 603 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:3

2009/10:3, Fredagen den 2 oktober 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april 2009 Återrapport från ministerrådsmöte den 9 juni 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 6 och 7 juli 2009

2009-10-02

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:2

2009/10:2, Fredagen den 18 september 1 Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28 och 29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24 och 25 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 9.30 och jag förklarar sammanträdet öppnat. Jag ska för det

2009-09-18

Departementsserien 2009:52

Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering Finansdepartementet 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-23295-8 ISSN 0284-6012 Ds 2009:51 Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och

2009-10-15

Departementsserien 2009:52 (pdf, 1619 kB)

Departementsserien 2009:62

Ds 2009:62 Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2009-12-01

Departementsserien 2009:62 (pdf, 798 kB)

Departementsserien 2009:49

Ds 2009:49 Vissa apoteksfrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2009-09-28

Departementsserien 2009:49 (pdf, 532 kB)