Dokument & lagar (102 träffar)

Departementsserien 2010:9

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet Förord Genom beslut den 17 mars 2009 av chefen för Justitiedepartementet uppdrogs åt länspolismästaren Mats Löfving att biträda departementet med en översyn av hur rättsväsendets myndigheter arbetar med ungdomar som riskerar att utveckla en vanekriminell livsstil. Den 1 april

2011-01-01

Departementsserien 2010:9 (pdf, 1036 kB)

Departementsserien 2010:5

Ds 2010:5 Upphävande av lagen 1990:1183 om tillfällig försäljning Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2011-01-01

Departementsserien 2010:5 (pdf, 120 kB)

Departementsserien 2010:46

Ds 2010:46 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2011-01-01

Departementsserien 2010:46 (pdf, 2407 kB)

Departementsserien 2010:29

ds 2010 29 m.m EU, inom krigsmateriel av överföring om direktiv av Genomförande Ds 2010:29 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978XXX-91-XX-38-XX-23433-XXXXX-4 ISSN-X ISSN0284XXXX-6012-X

2011-01-01

Departementsserien 2010:29 (pdf, 2752 kB)

Departementsserien 2010:16

Ds 2010:16 En myndighet för bortförda barn Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2011-01-01

Departementsserien 2010:16 (pdf, 685 kB)

Departementsserien 2010:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2011-01-01

Departementsserien 2010:40 (pdf, 243 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:6

2010/11:6, Onsdagen den 27 oktober 1 Möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2829 oktober 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statsministern med medarbetare välkomna till EU-nämnden, första gången denna mandatperiod, inför Europeiska rådets möte

2010-10-27

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:8

2010/11:8, Fredagen den 12 november 1 Utbildning, ungdom och kultur utbildning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom och kultur utbildning den 1011 maj 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom och kultur

2010-11-12

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:12

2010/11:12, Söndagen den 28 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 28 november 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde den 28 november kl. 12 öppnat. Det

2010-11-28

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:10

2010/11:10, Söndagen den 21 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 21 november 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 17 och jag förklarar sammanträdet med EU-nämnden den 21 november

2010-11-21

Departementsserien 2010:44

Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2010:44 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2010-12-02

Departementsserien 2010:44 (pdf, 722 kB)

Departementsserien 2010:48

Ds 2010:48 Utvärdering av lagen 1997:379 om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2011-01-01

Departementsserien 2010:48 (pdf, 543 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:17

2010/11:17, Fredagen den 17 december 1 Miljö Miljöminister Andreas Carlgren Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 14 oktober 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 20 december 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar miljöministern

2010-12-17

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:16

2010/11:16, Onsdagen den 15 december 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1617 december 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13 och jag förklarar sammanträdet öppnat. Innan vi börjar ska jag emellertid ta upp en sak. Vi blev kritiserade efter förra

2010-12-15

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:13

2010/11:13, Fredagen den 3 december 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från extra möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 28 november 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 7 december

2010-12-03

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:4

2010/11:4, Fredagen den 22 oktober 1 Allmänna frågor Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 13 september 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 25 oktober 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2010-10-22

Departementsserien 2010:31

Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2010-11-02

Departementsserien 2010:31 (pdf, 1498 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:2

2010/11:2, Fredagen den 15 oktober 2 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning den 7 juni 2010

2010-10-15

Departementsserien 2010:32

Ds 2010:32 Ändringar i fusions- och delningsdirektiven förslag till genomförandeåtgärder Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2010-10-25

Departementsserien 2010:32 (pdf, 1752 kB)

Departementsserien 2010:35

Ds 2010:35 Arbetsmarknadsdepartementet Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2010-10-21

Departementsserien 2010:35 (pdf, 527 kB)