Dokument & lagar (136 träffar)

Departementsserien 2015:46

Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2015-09-25

Departementsserien 2015:46 (pdf, 471 kB)

Departementsserien 2015:45

Ds 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-09-29

Departementsserien 2015:45 (pdf, 1759 kB)

Departementsserien 2015:32

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen 2006:548 7 2 Ärendet 9 3 Ett nytt krav på anknytning till Sverige 11 4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 21 5 Konsekvenser.23 6 Författningskommentar 25 3 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian

2015-06-10

Departementsserien 2015:32 (pdf, 234 kB)

Departementsserien 2015:27

Ds 2015:27 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Genomförande av det nya CBE-direktivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-05-20

Departementsserien 2015:27 (pdf, 2256 kB)

Departementsserien 2015:40

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, beslutade den 1 april 2015 att uppdra åt överåklagaren Gunnel Lindberg att överväga lagstiftning mot framförande av fordon som kan förväxlas med polisfordon eller andra utryckningsfordon. Härmed överlämnas

2015-07-31

Departementsserien 2015:40 (pdf, 509 kB)

Departementsserien 2015:41

Förord Sveriges ställning som kunskapsnation bygger på en välutbildad befolkning. Utbildningspolitiken lägger grunden för den enskildes möjligheter att skaffa sig den kompetens som behövs för att etablera sig i arbetslivet. En värld och ett samhälle som präglas av snabb förändring och utveckling av nya kunskapsområden

2015-09-15

Departementsserien 2015:41 (pdf, 835 kB)

Departementsserien 2015:37

Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-09-15

Departementsserien 2015:37 (pdf, 1221 kB)

Departementsserien 2015:36

Ds 2015:36 Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-09-15

Departementsserien 2015:36 (pdf, 2188 kB)

Departementsserien 2015:35

Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av

2015-09-15

Departementsserien 2015:35 (pdf, 594 kB)

Departementsserien 2015:34

ds 2015 34 Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2015-09-15

Departementsserien 2015:34 (pdf, 1674 kB)

Departementsserien 2015:33

Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-09-15

Departementsserien 2015:33 (pdf, 2350 kB)

Departementsserien 2015:31

Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2015-09-15

Departementsserien 2015:31 (pdf, 2398 kB)

Departementsserien 2015:30

Promemoria Dnr 2015-11-11 Ju2015/08545/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap L4 Förslag till vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Ds 2014:30 Inledning I Ds 2014:30

2015-09-15

Departementsserien 2015:30 (pdf, 255 kB)

Departementsserien 2015:3

Ds 2015:3 Trossamfundens sociala insatser En preliminär undersökning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2015-09-15

Departementsserien 2015:3 (pdf, 4978 kB)

Departementsserien 2015:26

Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2015:26 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-09-15

Departementsserien 2015:26 (pdf, 1957 kB)

Departementsserien 2015:24

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Lagtext.7 1.1Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen 2010:18467 1.2Förslag till lag om ändring i lagen 2014:275 om viss verksamhet med konsumentkrediter 9 2 Ärendet 11 3 Förbud att lämna krediter ska gälla omedelbart 13 4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015-09-15

Departementsserien 2015:24 (pdf, 211 kB)

Departementsserien 2015:14

Remiss 2015-05-05 Ku2015/01381/KL Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och livsmiljö Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier En översyn Remissinstanser: 1.Ekonomistyrningsverket 2.Statskontoret 3.Kammarkollegiet 4.Statens kulturråd 5.Statens historiska museer 6.Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

2015-09-15

Departementsserien 2015:14 (pdf, 84 kB)

Departementsserien 2015:11

Ds 2015:11 Res lätt med biljett Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2015-09-15

Departementsserien 2015:11 (pdf, 2681 kB)

Departementsserien 2015:21

Ds 2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Näringsepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-04-10

Departementsserien 2015:21 (pdf, 189 kB)

Departementsserien 2015:18

Ds 2015:18 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2015-04-01

Departementsserien 2015:18 (pdf, 2105 kB)